Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

17 Mayıs 2012 Perşembe

8. Sinif Türkçe Dersi Cevaplı Online Deneme Sinavi


                                                               TÜRKÇE DENEME SINAVI

                 “Halk zevki ve bu zevkin inceliğine varmış şairler, kelimeleri renkler gibi, ışıklar gibi kullanırlar. Sarı ile mavi birleşince nasıl   üçüncü bir renk ortaya çıkarsa, kelimelere renk gibi, ışık gibi vuran halk duygusu da onların seslerinde yeni manalar tutuşturur.”

1. Paragrafta vurgulanan nedir?

A) Halkın renk kültürünün oldukça gelişmiş olduğu,
B) Halk zevkine erişen şairlerin daha başarılı olduğu,
C) Halkın duygularının kelimelere özgün anlamlar yüklediği,
D) Halk zevkinin, kelimeleri büyüleyen bir güce sahip olduğu,
2.  huzura-insanı-akıl-eriştirebilir-kurtararak-tehlikeden-her
        I           II      III         IV            V              VI         VII
     Yukarıdaki kelimelerle kurallı ve anlamlı bir cümle  kurmak için sıralama nasıl olmalıdır?

A)  III - VII - II - VI - V- I - IV                                               B)  II - I - VI - V - VII -  III - IV
C)  III - VI - V- VII - I - II - IV                                               D) VII - VI - I - II - V-  III - IV

3. “Anadolu insanı ............ iplik iplik eğirmiş; bir ipekten kese yapmış da, ................. bu keseye koymuştur.” cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelime çiftinden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) sevdasını - yüreğini                       B) sefasını - dertlerini
C) sıkıntısını - zevklerini                    D) mutluluğunu - kederini
4. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok özlemek” anlamına gelir?

A) Gözü arkada kalmak                     B) Gözü açık gitmek
C) Gözü kalmak                                 D) Gözünde tütmek

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “beklenti” söz konusudur?

A) Üzüleceğimi bildiği için hemen aramış.
B) Ankara’ya geldiğinde ararsın diye düşünmüştüm.
C) Aynı şeyleri defalardır anlatıyorum.
D) Bu kitapları alacağını daha o gün anlamıştım.

6. “Yalnız” kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır?

A) Çocukları gidince evde yalnız kaldı.
B) Bahçede dolaş, yalnız çiçeklere dokunma.
C) Yalnız insanlarla ilgilenmek gerekir.
D) Arkadaşım sahilde yalnız gezmek istedi.

      “Türkülerimiz bizim insanımızın romanıdır. Bize; toprağı, iklimi, hayatı, insanı,  onun talihini ve acılarını verirler ... Zihnimize, dilimize takıldıklarında dört yanımızı almamaları kabil değildir. Tabiatla doğrudan doğruya temas gibi, insanı saran bir hummaları vardır. Asırlar geçse de değerlerinden bir şey kaybetmezler. Türkülerimizin çeşnisi coğrafyamıza tabidir. Güzelliklerini kendi toprağımızdan, insanımızdan alır.”

7. Paragraftan türkülerimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kalıcı olduğu                    B) Sevinç ürünü olduğu
C) Etkileyici olduğu               D) İnsanımız anlattığı

8. “Karşımızdaki arsaların içinde koca koca binalar yükseliyordu.” cümlesinde aşağıdaki öğelerin hangisi yoktur?
A) Özne                      B) Dolaylı tümleç
C) Yüklem                  D) Zarf tümleci

Gün bitti;
    Akşam serinliğiyle başlıyor memleketim.
    Doğduğum köy göründü,
    Sakin yıldızlarıyla gittikçe yakınlaşan sema.
    Dört nala kalktı atım sevincinden:
    Uçaraktan gidiyorum sılaya,
    Çocukluğumda uçurttuğum uçurtmalar olacak,
    Bacalara takılan şu beyaz bulutlar;
    Belki de rüzgârda namaz bezidir,
    Yüzüne hasret kaldığım anacığımın!
    Her halde beni bekleyenler var.
         (9. ve 10. sorular şiire göre cevaplandırılacaktır.)
9.  Şiirde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

A) Çocukluk özlemi  B) Tabiat sevgisi          C) Sıla özlemi            D) Geçmişi hatırlama

10. Şiir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bütün mısraları kurallı cümledir.
B) Ayrıntılar hayalidir.
C) Konuşma havası taşımaktadır.
D) Benzetmelere yer verilmiştir.

11. Büyük bir yazar ikinci bir hükümettir.Bunun için dünyanın neresinde olursa olsun hükümetler büyük yazarları değil,küçükleri sevmiştir.
Paragrafa göre hükümetlerin büyük yazarları istememe sebebi nedir?

A)Halk üzerinde etkili olmaları.
B)Başka bir hükümet kurmak istemeleri.
C)Halkın sorunlarını anlatmaları.
D)Küçük yazarları önemsememeleri.

Odada tıknaz, orta yaşlı biriyle karşılaştım. Üstü başı perişandı; ama pek heybetli bir yakalık takmıştı. Sesinde tepeden bakıyormuş gibi bir hava, davranışlarında kibar bir iş yapıyormuş gibi anlatılmaz bir hal vardı. Bu kişi Doktor Ali Beydi. “Bu akşam uğrayıp hastayı kontrol edeceğim.” dedi. Sonra çantasını aldı. Yavaş adımlarla odadan ayrıldı.

12. Yukarıdaki parçada anlatım biçimlerinden hangileri kullanılmıştır?

A) Benzetme- Tartışma                  B) Örneklendirme – Tasvir   
C)Tanımlama – Öyküleme             D) Tasvir – Öyküleme

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Adam suçlandıkça  kaçacak delik arıyordu.
B) Bizimki yine dalmıştı  hayal  alemine.
C)  Bir yolunu bulup  bu  sıkıntılardan da  kurtuldu.
D) Duyduklarına   inanmayacak  kadar  akıllıydı.

14.  Sıfatlar çekim eki alamaz. Çekim eki alan sıfatlar isimleşir. Bunlara adlaşmış sıfat denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?

A) Gencecik insanlar burada çalışıyor.
B) İhtiyar adam bütün gün parkta oturdu.
C) Gençler çalışırlarsa daima başarıya ulaşır.
D) Zavallı çocuk olanlara bir türlü inanamadı.

15.  “Güzel” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?
A)    Elbisesi çok güzeldi.
B)    Zorla güzellik olmaz.
C)    Güzel güzel geldik.
D)    Bahçemiz güzel çiçeklerle dolu.

16.  “ 1-birbirimizi      2-kucaklayabilecek     3-dünyanın               4-kadar       5-bir ucundan                         6-dostluğun kolları            7-bir ucuna      8-uzundur”

Yukarıdaki kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralaması aşağıdakilerden hangisi olur?

A)2-4-8-3-7- 6-5-1                             B)3-6-2-8-7-1-4-5
C)6-1-3-5-7-2-4-8                              D)6-1-4-5-2-3-7-8

17. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ‘soğuk’ sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Onun soğuk tavırları beni çok uzuyor.
B) Terliyken soğuk su içme.
C) Bu aralar hava çok soğudu.
D) O, çayını soğuk içermiş

18. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut bir ifadedir?

A)    Dünyada daha fazla hoşgörü olmalıdır.
B)    Bugün hava yağmurlu olacak gibi.
C)    Rüzgarı içimde hissediyorum.
D)    Kalem kırmızı renkle yazıyormuş.                                                 
 
19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde olasılık söz konusudur?

A) Yollar ışık yollar çamur yollar dar
     Bambaşka dizilen yolların hepsi

B) Yalan yıldızların kahkahaları
     Güvenme göklerin maviliğine

C)  Çığlık çığlığa martıların sevinci yalan
      Güz renginde açıyor ilkbahar çiçekleri

D) Belki de güneş doğmayabilir yarın
     Hüznün ayak sesidir kapımızda duyulan


20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kara” sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

 A)Kara gözleri herkes   büyülüyordu.
 B)O kazadan  sonra , kara  günler birbirini kovaladı.
 C)Kara bulutlar insanın canını sıkıyor.
 D)Yeryüzünde  karalar , denizlere oranla daha azdır.

21.  “İtina” ve“Irak”  kelimelerinin anlamdaşları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Sorumluluk- Yakın                                     B) Dikkat- Yabancı
C) Özen- Uzak                                               D)İnceleme-Uzak

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel düşüncesini içermez?

A)    İnsan, özgüveni sayesinde bütün sorunlarla baş edebilir.
B)    Bu kitap şimdiye kadar okuduklarımın en güzeli.
C)    Öykülerinde yaşamından izler göze çarpıyor.
      D)   İnatçı biridir, onu ikna etmeyi başaramayız

23. “Bu kitabın sayfalarını çevirirken, yıllarca uzaklarda kaldıktan sonra evine dönen birinin
……………….duyuyordum.
Anlam akışına göre bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmez?

A) heyecanını               B)coşkusunu                C)sevincini               D) telaşını


TESTİN CEVAPLARI
1-B, 2-A,3-A, 4-D, 5-B, 6-B, 7-B, 8-D, 9-C, 10-A, 11-A, 12-D, 13-C, 14-C, 15-D, 16-C, 17-A, 18-A, 19-D, 20-B, 21-C, 22-C, 23-D


Benzer Yazılar1 yorum: