Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

17 Mayıs 2012 Perşembe

8. Sinif Türkçe Dersi Konu Tarama Testi


TÜRKÇE TARAMA SINAVI
1-  “Yapıverdi” birleşik eyleminde aşağıdaki anlamlardan hangisi vardır?

            A) Yeterlik                 B) Yaklaşma
            C) Sürerlik                  D) Tezlik
2-  Aşağıdaki cümlelerin hangi ikisi aynı anlamdadır?
I ) İyi olan her şeyi alalım.
II)  İyi olan her şeyi almalıyız.
III)  İyi olan her şeyi alabiliriz.
IV)  İyi olan her şeyi almamız gerekiyor.

A) I-II                        B) I-III                       C) II-III                      D) II-IV

3-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘zor’  kelimesi  zarf  (belirteç) olarak kullanılmıştır?

                      A) Zor günler bizi bekliyor.
                      B) Bu konu ne kadar da zormuş.
                      C) Adamın elinden zor kurtuldum.
                      D) Zoru başardığını gördüm.

4-    "Annesinin sözünü dinlemiyordu." cümlesinde altı çizili söz grubu cümlenin hangi öğesini oluşturur?

A) Özne                                  B) Yüklem
C) Nesne                                D) Tümleç

5-  Arkadaşının ağır sözleri onu çok üzmüştü." cümlesinin yüklemine sorulan aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alamayız?

A) Ne                          B) Niçin
C) Kimi                      D) Ne kadar

6-                                 “Can kafeste durmaz uçar,
  Dünya bir han, konan göçer
 Ay dolanır, yıllar geçer
 Dostlar beni hatırlasın”

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)  Dünyanın geçiciliğine
B)  İnsan ömrünün biteceğine
C)  Zamanın sürekli ilerlediğine
                        D)  İnsanların dostluk kurmamalarına

7-         “Islak kanatlarında bahar taşıyor kuşlar,
       Badem çiçeklerine yağmur yağıyordu.
       Kadersiz şarkılar söylüyor rüzgar,
       Ümidin pembe eli gökten uzanıyordu.”

    Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?

A) Kuşlar
B) Badem çiçekleri
C) Gök
D) Rüzgar

8-    Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi soyut anlamlı iken aldığı ekle somut anlam kazanmıştır?

A) Askere gönüllü olarak gidecek.
B) Bahçenin ortasına korkuluk dikildi.
C) Çocuklarına  bir fenalık  gelmesinden korkuyordu.
D) Galiba ilgisizlik bu çocuğu yüzsüz yaptı.

9-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gücü yetme, başarma” anlamı vardır?

A. Şunları bana uzatıverin.
B. Otobüsün ardından bakakaldık.
C. Sen de biraz hızlı yürüyüver.
D. İsterse herkes doğru ve güzel yazı yazabilir .

10-  ”  Bir  işi  benimseyerek  ele almak “ anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir ?

            A)  Kılı kırk yarmak
            B)  Etekleri zil çalmak
            C)  Dört elle sarılmak
            D) Diken üstünde durmak

11-    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı fiildir?

A) İnsanlar mutluluğu hak ederler.
B) Muhtaç insanlara yardım etmeliyiz.
C) Sınıf bayram için süslendi.
D) O sınıfa erken geldi.

12-   “Bana öyle geliyor ki, bu çiçek ve bülbül mevsimi gelmeyecek; karlar, yağmurlar
kesilmeyecek; artık bir daha bahar, toprağımızı şenlendirmeyecek.”diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kuşkulu                             B)  Karamsar
C) Tedbirli                              D) Kaygılı

13- “Bu tartışma bizim küsmemizi sağladı.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Özne yüklem uyumsuzluğu
C) Noktalama işaretlerinin kullanılmaması
D) Yanlış sözcük kullanılması

14-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tahmin” anlamı vardır?

   A) İnsanın içi dışı bir olmalı.
   B) Geceyi burada geçirmiş olmalı.
   C) Sınavı kazanmak için çok çalışmalı.
   D) Bu yaptıklarından sonra buradan gitmeli

15- “Ne doğrarsan aşına , o gelir kaşığına” atasözüyle anlamca özdeş olan atasözü hangi seçenekte verilmiştir?

A)    Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
B)    Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yazsını.
C)    Her ağaçtan kaşık olmaz.
D)    Ne ekersen onu biçersin.
          
16-   "Acımak" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde "kıyamamak" anlamında kullanılmıştır?

A) Uzun zaman beklemekten tereyağı acımış.
B) Son yaptığımız halı saha maçından beri her yerim acıyor,
C) PTT çukuruna düşüp kalça kemiğini kıran ih­tiyara çok acıdım.
D) Şu eşyaların hepsinin ayrı bir hatırası var, ge­reksizleri atmaya acıyorum.

17-  “ Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)    Açık kapıda soğuk giriyordu.
B)    Açık eczane bulup ilaç aldık.
C)    Açık konuşmayı sevdiğini söyledi
D)    Radyo açık kalmış

18-  ’Uzanmak’ sözcüğü,cümlelerin hangisinde ‘gitmek’ anlamında kullanılmıştır?

            A) Öğle vakti biraz uzanmak iyi geliyor.
            B) Uzandığı koltuktan yavaşça doğruldu.
            C) Bu yıl yaz tatilinde Ankara’ya uzandık.
            D) Sahilde uzun süre uzanıp kalmak sağlığa zararlıymış

19-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” bağlaç olarak kullanılmıştır?

A) Okula servis ile gelip gidiyor.
B) Bu kitap ile çalışmak seni başarıya götürecek.
C) Bundan sonra savaşımızı kalem ile vereceğiz.
D) En sevdiğim dersler cumartesi ile pazar

20-   Ortalık mahşer yeri gibiydi. Fırtına, ağaçların dallarını kırıyor, önüne kattığı hayvanların ise sadece bağırtıları ulaşıyordu bize. Islanmıştık ve üşüyorduk.

Yukarıdaki paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

A)      Tatma
B)       Dokunma
C)       Görme
D)      İşitme

21-  ”Gezi zevkli geçebilir” cümlesindeki sözcüklerin yapısı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Türemiş – Türemiş - Türemiş                                   
B)  Basit – Türemiş - Birleşik
C)  Birleşik – Basit - Basit
D)  Türemiş- Türemiş – Birleşik

22-  "1882'de İstanbul’da doğdu. 9 Ocak 1964’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. 1901'de Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nde mezun oldu. Öğretmenleri arasında Rıza Tevfik Bölükbaşı ile sonradan evlendiği ve ilk kocası olan Salih Zeki de vardı. İlk yazıları "Halide Salih" takma adıyla Tanin gazetesinde yayınlandı.”

Bu paragrafa dayanarak paragrafın alındığı yazının türü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Otobiyografi                 B) Deneme                  C) Anı                     D) Biyografi

23-   Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Annesi çocuğun elbiselerini giydirdi ve parka götürdü.
B) Arkadaşlarına birer mektup yazdı ve onları düğüne davet etti.
C) Sınıfta kimse kalmamış, herkes bahçeye çıkmıştı.                                  
D) Sana her zaman güvendik ve seninle gururlandık.
Cevaplar:
1-D, 2-D, 3-C, 4-C, 5-B, 6-D, 7-D, 8-B ,9-D ,10-C, 11-C,12-B, 13-D, 14-B, 15-D, 16-D, 17-C, 18-C, 19-D, 20-A, 21-D, 22-D

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder