Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

2 Mart 2012 Cuma

Anne Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Dersi 2. Ünite Özeti, AÖF Okulöncesi Öğretmenliği Ders Notları


ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM
2.ÜNİTE:0-6 YAŞ ÇOCUKLARININ FİZİKSEL GELİŞİMİ

AMAÇLAR
  • Sağlıklı bir toplum oluşturmada hastalıklardan korunma yöntemlerini açıklamak
  • Çocuğun büyüme ve gelişmesini etkileyen faktörleri açıklamak
  • Çocukluk dönemi basamaklarını açıklamak
  • Vücut ağırlıklarının değişmesini belli ölçütlerle karşılaştırmanın gerekliliğini açıklamak
  • Sağlıklı çocuğun değerlendirilmesi ve izlenmesine ilişkin belli başlı kavramları sıralamak
  • 0-6 yaş çocuklarında ağırlık ve boy artışının ne anlama geldiğini açıklamak

AMAÇ 1
SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMADA HASTALIKLARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİNİ AÇIKLAMAK
Çocuklarla sürekli iletişim içinde olan ve onları eğitmekle görevli olan kişilerin başında öğretmen gelmektedir. Çocuktan her ne kadar aileler sorumlu olsa da bilgili kişi olarak asıl sorumlu olan onların öğretmenleridir. Öğretmenlerin sağlıklı bir çocuğun normal gelişim basamaklarını bilmesi ve çocuğun sağlıklı gelişimini sürdürebilmesi için koruyucu önlemlerin farkında olması son derece önemlidir. Çocukların fiziksel gelişim aşamalarını iyi bilen öğretmenler, çocuğun gelişimine uygun çalışmalar yaptırarak en iyi öğrenme ortamını yaratabilirler. Başarılı bir eğitim yaşamı için çocuğun sağlıklı olması ön koşuldur. Çocuğun sağlığının korunması için gerekli olan sağlıklı beslenme, sağlıklı çevrede yaşama, temizlik, spor yapma gibi etmenlerin bilinmesi ve çocuğa sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması için en önemli görev öğretmenler düşmektedir.

AMAÇ 2
ÇOCUĞUN BÜYÜME VE GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ AÇIKLAMAK
Büyüme ve gelişme çok boyutlu bir kavramdır. Bu kavramların daha iyi anlaşılabilmesi için bir takım kategorilere bölünmesi gerekmektedir. Büyüme genetik potansiyel ve bunu etkileyen çevresel faktörlere bağlıdır. Büyüme ve gelişmeyi, genetik faktörler, cinsiyeti etkileyen faktörler, rahim iç faktörler, çevresel faktörler olarak gruplandırmak mümkündür.

AMAÇ 3
ÇOCUKLUK DÖNEMİ BASAMAKLARINI AÇIKLAMAK
İnsanın bedensel gelişimi farklı dönemlere ayrılabilmektedir. Her dönemde insan bedensel yönden değişikliklere uğramaktadır. Doğum öncesi dönem; Embryonel Dönem ve Fetal Dönem olarak iki dönemde incelenmektedir. Doğum sonrası dönem; Yenidoğan Dönemi, Süt Çocukluğu Dönemi, Oyun Çocukluğu Dönemi, Okulöncesi Dönem, Okul Çocukluğu Dönemi, Puberte(Ergenlik)Dönemi olarak incelenmektedir.

AMAÇ 4
VÜCUT AĞIRLIKLARININ DEĞİŞMESİNİ BELLİ ÖLÇÜTLERLE KARŞILAŞTIRMANIN GEREKLİLİĞİNİ AÇIKLAMAK
Büyüme ve gelişme, döllenmeden başlayan ve ergenliğin sonuna kadar süren devamlı bir süreçtir. Bununla birlikte büyüme ve gelişmenin temposu belirli dönemlerde hızlanma ve yavaşlamalar gösterir. Fetal yaşamda çocuk en hızlı şekilde büyür ve gelişir. Doğumdan sonra hızlı olan büyüme ve gelişme giderek yavaşlar.3-4 yaş ile 9-10 yaş arasında oldukça sabit ve kısmen yavaş bir tempo gösterir, ergenlik dönemine yaklaşırken tekrar hızlanır. Büyüme daha çok vücudun boyutlarındaki farklılaşma uzama, kilo alma, yaş alma vb. sayısal göstergeler için kullanılmaktadır. Gelişme ise; kalıtım çevre etkileşiminin bir ürünüdür. Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir. Bir çocuğun ölçümlerinin sağlıklı bir biçimde analiz edilebilmesi için, o toplumdan elde edilmiş ve referans olarak kullanılabilecek standart değerlerin bilinmesi gerekmektedir. Büyümenin izlenmesi, çocuğun büyümesinin belirli aralıklarla uygun standart büyüme eğrilerinde değerlendirilmesi, normalden sapmaların erken tanımlanıp önleyici tedbirlerin alınmasına imkan tanır.

AMAÇ 5
SAĞLIKLI ÇOCUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN BELLİ BAŞLI KAVRAMLARI SIRALAMAK
Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde farkı parametreler kullanılmaktadır.Bunlar;büyümenin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler ve gelişimin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler olarak iki başlıkta toplanabilir.Büyümenin (hacimce artma) değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler:vücut tartısı ve tartı artma hızı, boy uzunluğu ve boy uzama hızı,baş çevresi ve baş çevresinin artma hızı,vücut ölçümlerinin birbirine oranları dikkate alınırken, Gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütlerinde: dişlerin çıkma ve gelişme yaşı,kemiklerin olgunlaşma derecesi, nöromotor gelişme derecesi, zeka ölçümleri, cinsel gelişmeler dikkate alınmaktadır.

AMAÇ 6
0-6 YAŞ ÇOCUKLARDA AĞIRLIK VE BOY ARTIŞININ NE ANLAMA GELDİĞİNİ AÇIKLAMAK
Zamanında doğan bebekler term, zamanından önce doğan bebekler prematüre olarak adlandırılmaktadır. Normal gebelik süresi 40 haftadır. 37 gebelik haftasını tamamlamadan doğanlar prematüre(erken doğan) bebek olarak tanımlanırlar. 37-42 haftasında doğanların hepsi term yani zamanında doğan bebekler olarak kabul edilir. Normal büyüyen çocuğun kilosunun boyuna, boyun da yaşına uygun alması beklenir. Bu nedenle çocuğun beslenme durumu vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve yaşı dikkate alınarak değerlendirilebilir. Vücut ağırlığının değerlendirilmesi yaşa ve boya göre yapılmaktadır. "Yaşa göre ağırlık" ölçütü, çocuğun aynı cinsiyetteki yaşıtlarına göre durumunu değerlendirmede kullanılmaktadır.Bunun için önceden yapılmış çalışmalar ile normal sınırların belirlenmiş olması gerekir. Pratikte ise,bu normal sınırlar üzerinden oluşturulmuş ”büyüme eğrileri” kullanılır. Boy ölçümünün yaşa ve cinse göre %3’ün altında olması durumu boy kısalığı olarak tanımlanmaktadır. Çocukların büyümesinin izlenmesinde; baş çevresi, kol çevresi, göğüs çevresi ölçümü yollarına başvurulmaktadır.

1. Ünitenin Özeti İçin Tıklayınız 
www.dersteknik.com


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder