Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

2 Kasım 2011 Çarşamba

Countable and uncountable nouns - Sayılabilen ve sayılamayan isimler - İngilizce Ders NotlarıCountable and uncountable nouns
Sayılabilen ve sayılamayan isimler

Countable nouns in the singular take the article a or an and can be plural.
Sayılabilen isimlerin tekilleri 'a','an' tanımlayıcılarından birisini alır ve çoğul olabilir.

For example:Örneğin:
I bought an apple.
Bir elma satın aldım.
I bought some apples.
Birkaç elma satın aldım.


Countable nouns
Sayılabilen isimler
Noun
İsim
Dog
Köpek
Apple
Elma
Car
Araba
Umbrella
Şemsiye
Bardak
Countable
Sayılabilir
A dog.
Bir köpek.
You can count dogs.
Köpekleri saya-bilirsiniz.
An apple.
Bir elma.
You can count apples.
Elmaları saya-bilirsiniz.
A car.
Bir araba.
You can count cars.
Arabaları saya-bilirsiniz.
An umbrella.
Bir şemsiye.
You can count umbrellas.
Şemsiyeleri saya-bilirsiniz.
A glass.
Bir bardak.
You can count glasses.
Bardakları saya-bilirsiniz.
Question
Soru
How many dogs are there?
Kaç köpek var?
How many apples are there?
Kaç elma var?
How many cars are there?.
Kaç araba var?
How many umbrellas are there?
Kaç şemsiye var?
How many glasses are there?
Kaç bardak var?
Answer
Cevap
There's one dog.
Bir köpek var.
There are two apples.
İki elma var.
There are three cars.
Üç araba var.
There are four umbrellas.
Dört şemsiye var.
There are five glasses.
Beş bardak var.

Uncountable nouns do not take an article and do not have a plural form.
Sayılamayan isimler tanımlayıcı almazlar ve çoğul şekilleri yoktur.
Examples
Örnekler
I bought sugar.
Şeker satın aldım.
I bought some sugar.
Biraz şeker satın aldım.

Uncountable nouns
Sayılamayan İsimler
Noun
İsim
Sugar
Şeker
Jewellery
Mücevher
Cheese
Peynir
Uncountable
Sayılamaz
You can't count sugar.
Şekeri sayamazsınız.
You can't count jewellery.
Mücevheratı sayamazsınız.
You can't count cheese.
Peyniri sayamazsınız.
Question
Soru
How much sugar is in the bowl?
Kasede ne kadar şeker var?
How much jewellery is there?
Ne kadar mücevherat var?
How much cheese is there?
Ne kadar peynir var?
Answer
Cevap
There is some sugar in the bowl.
Kasenin içinde bir miktar şeker var.
There is some jewellery.
Bir miktar mücevherat var.
There is some cheese.
Bir miktar peynir var.


Uncountable nouns
Sayılamayan İsimler
Noun
İsim
Wine
Şarap
Furniture
Mobilya
Money
Para
Uncountable
Sayılamaz
You can't count wine.
Şarabı sayamazsınız.
You can't count furniture.
Mobilyayı sayamazsınız.
You can't count money.
Parayı sayamazsınız.
Question
Soru
How much sugar is there in the bottle?
Şişede ne kadar şarap var?
How much furniture is there?
Ne kadar mobilya var?
How much money is in the bag?
Çantada ne kadar para var?
Answer
Cevap
There is some wine in the bottle.
Şişede bir miktar şarap var.
There is some furniture.
Bir miktar mobilya var.
There is some money in the bag.
Çantada bir miktar para var.

Making uncountable nouns countable
Sayılamayan isimleri sayılabilir yapma
By using expressions like "a bowl of", "a piece of" before uncountable names, uncountable names can be made countable.
Sayılamayan isimlerden önce "a bowl of" (bir kase) , "a piece of" (bir parça) gibi ifadeler getirilerek sayılamayan isimler sayılabilir yapılır. (Bowl – Kase)

Making uncountable nouns countable
Sayılamayan isimleri sayılabilir yapma
Uncountable Noun
Sayılamayan İsim
Sugar
Şeker
Jewellery
Mücevherat
Cheese
Peynir
Uncountable Question
Sayılamayan soru cümlesi
How much sugar is there?
Ne kadar şeker var?
How much jewellery is there?
Ne kadar mücevherat var?
How much cheese is there?
Ne kadar peynir var?
Answer
Cevap
There's a lot of sugar.
Çok şeker var.
There's some jewellery.
Bir miktar mücevherat var.
There's a lot of cheese.
Çok peynir var.
Add a word
Bir kelime ekleyin
Piece
parça
Round
daire
Make it Countable
Sayılabilir yapma
A bowl of sugar.
Bir kase şeker.
A piece of jewellery.
Bir parça mücevherat.
A round of cheese.
Bir daire peynir.
Countable Question
Sayılabilir soru cümlesi
How many bowls of sugar are there?
Kaç kase şeker var?
How many pieces of jewellery are there?
Kaç parça mücevherat var?
How many rounds of cheese are there?
Kaç daire peynir var?
Answer
Cevap
There's one bowl of sugar.
Bir kase şeker var.
There are two pieces of jewellery.
İki parça mücevherat var.
There are three rounds of cheese.
Üç daire peynir var.

Making uncountable nouns countable
Sayılamayan isimleri sayılabilir yapma
Uncountable Noun
Sayılamayan İsim
Wine
Şarap
Furniture
Mobilya
Money
Para
Uncountable Question
Sayılamayan soru cümlesi
How much wine is there?
Ne kadar şarap var?
How much furniture is there?
Ne kadar mobilya var?
How much money is there?
Ne kadar para var?
Answer
Cevap
There's some wine.
Bir miktar şarap var.
There's some furniture.
Bir miktar mobilya var.
There's a lot of money.
Bir miktar para var.
Add a word
Bir kelime ekleyin
Bottle
şişe
Piece
parça
Bag
çanta
Make it Countable
Sayılabilir yapma
A bottle of wine.
Bir şişe şarap.
A piece of furniture.
Bir parça mobilya.
A bag of money.
Bir çanta para.
Countable Question
Sayılabilir soru cümlesi
How many bottles of wine are there?
Kaç parça şişe var?
How many pieces of furniture are there?
Kaç parça mobilya var?
How many bags of money are there?
Kaç çanta para var?
Answer
Cevap
There's one bottle of wine.
Bir şişe şarap var.
There are two pieces of furniture.
İki parça mobilya var.
There are four bags of money.
Dört çanta para var.

Bag
çanta
A bag of money.
Bir çanta para.
Barrel
Fıçı
A barrel of beer.
Bir fıçı bira.
Bottle
Şişe
A bottle of wine.
Bir şişe şarap.
Bowl
Kase
A bowl of sugar.
Bir kase şeker.
Box
Kutu
A box of cereal.
Bir kutu tahıl.
Bucket
Kova
A bucket of water.
/Bir kova su.
Can
Kutu
A can of Coke.
Bir kutu kola.
Carton
Kutu
A carton of milk.
Bir kutu süt.
Cup
Fincan
A cup of coffee.
Bir fincan kahve.
Glass
Bardak
A glass of water.
Bir bardak su.
Jar
Kavanoz
A jar of honey.
Bir kavanoz bal.
Packet
Paket
A packet of butter.
Bir paket tereyağı.
saucepan
Kulplu tencere
A saucepan of rice.
Bir tencere pilav.
Spoon
Kaşık
A spoonful of sugar.
Bir kaşık şeker.
Tank
Depo
A tank of petrol.
Bir depo benzin.
Tin
Teneke
A tin of custard.
Bir teneke muhallebi.
Tub
Tekne
A tub of margarine.
Bir tekne margarin.
Tube
Tüp
A tube of toothpaste.
Bir tüp diş macunu.

You can measure uncountable nouns to make them countable:
İsimlerden önce ölçü birimi de kullanarak sayılamayan isimler sayılabilir yapılabilir.
Litre
litre
3 litres of water.
3 litre su.
Pint
Pint(galonun sekizde biri)
A pint of beer.
Bir pint bira.
pound / ounce / kilo etc...
libre / ons / kilo vs.

You can also measure uncountable nouns in different ways
Sayılamayan isimleri değişik yollarla da ölçebilirsiniz
Ball
Top
A ball of wool.
Bir top yün.
Bar
Kalıp
A bar of soap.
Bir kalıp sabun.
Piece
parça
A piece of cake.
Bir parça pasta.
Pinch
tutam
A pinch of salt.
Bir tutam tuz.Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder