Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

14 Eylül 2011 Çarşamba

Ortaöğretim Kurumları Müdür Yardımcılığı Sınavı Çalışma NotlarıORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
                                                                       
*3308→ Mesleki Eğitim Kanunu
*625  → Özel Öğretim Kurumları Kanunu
*Ortaöğretimde kültür, alan ve seçmeli olarak → 3 çeşit ders
*Yönelme veya yönlendirmelerde→Ağırlıklı not ortalamasına bakılır.
*Seçmeli derse sınıf açılabilmesi için en az 10 öğrenci seçmelidir.

*İmkân yoksa 6 öğrencinin seçtiği dersde MEM onayı ile konulabilir.(Özel okullarda MEM onayı aranmaz)
*Eğitim bölgesi müdürleri seçmeli ders açabilirler.
*Sınavlar 7 gün önceden duyurulur.
*Günde sınav sayısı 2 yi geçmez.
*7 gün içinde→Ödev ve projesini getirmeyen mazeretini sunar.
*Sözlü notu için 1 ders saati ayrılmaz.
*Ödev ve projesini zamanında teslim etmeyene sıfır verilir.
*Yazılı sonuçları 15 gün içinde öğrenciye duyurulur.
*Öğrenci yazılı sonucuna 7 içinde itiraz eder.
*Not defterleri→İdareye teslim, 1 yıl saklanır.
*Not çizelgeleri dönemin bitimine en geç 3 gün kala verilir, ilköğretimde 5 gün kala
*Dönem notu, notların puanlarının aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi
*Aritmetik ortalamanın 1 fazlası dönem notu olarak verilebilir.
*Fen Liselerinde, Sosyal Bil. Liselerinde→ 3,50
Anadolu Türü Liseler ile Yabancı dil hazırlık bulunan liselerde→3,00    
*Genel lise,  mesleki liseler→ 2,50  ortalamaları ile sınıf geçilir.
*2 den fazla sorumlu dersi olanlar başarısız sayılırlar.
*Yabancı dil ağırlıklı liselerde hazırlık sınıflarında seviye tespit yapılarak en az 3,00 alanlar 1.sınıfa başlayabilir.
*Hazırlık sınıflarında sorumlu olarak sınıf geçilmez.
*Hazırlık sınıfı notları diploma notunda dikkate alınmaz.
*Sınıf tekrarı 1 defa yapılır.
*Son sınıf öğrencileri sınıf tekrarı yapmadan sorumluluk sınavlarına girebilir.
*Okul birincisi not ort. göre Öğrtm. Kurulunca seçilir.
*Uzaklaştırma ve daha ağır ceza alanlar birinci olamaz.
*Okul birincileri okul müd. tarafından ÖSYM’ye bildirilir.
*İlk derse girmeyen veya arada bir derse girmeyen→yarım gün devamsız
*Özürsüz 20 gün gelmeyen başarısız sayılır.
*Özürlü+özürsüz devamsızlıkların toplamı→45 gün
*Yurt içi + yurt dışı sosyal, kültürel faaliyete katılan öğrenci devamsız sayılmaz.                                            
*Yetiştirme programlarının 1/6 sına devam etmeyen başarısız sayılır.
*Sorumluluk sınavı→Alt sınıftan dersi olanlar + son sınıf öğrencilerine
*Sorumluluk sınavı süresi 3 hafta, yaz tatilinde
*Sorumluluk sınavı 15 gün önceden duyurulur, diğer sınavlar l hafta önceden
*3 dersten ortalama yükseltme sınavına girer.
*Ortalama yükseltme sınavı için 7 iş günü içerisinde öğrenci dilekçe verir.
*Müdür veya müd.yard. başkan + 2 üye → sınav komisyonu
*Bu sınav kâğıtları 2 yıl saklanır.
*Mezun olamayan öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olan 1, yapmamış olan 2 öğretim yılı daha sorumluluk sınavlarına alınır.
*Mezuniyet notu virgülden sonra 2 basamak yürütülür.
*Ders yılı → 180 iş günü, ocak ve şubat aylarında 2 hafta yarıyıl tatili
*Öğretim yılı başlaması, yarıyıl tatili→ Bakanlıkça
*Ağırlıklı Yılsonu başarı ortalaması Fen+Mat+Türk Dili ve Edeb.}
Fen liselerinde → 3,50
An.Lis.Güzel San.Lis.An.Öğrt.Lis.→ 3,00
Genel Lis. Mesleki ve Teknik Lis.→2,50 olması gerekir.
Alıntıdır.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder