Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

14 Eylül 2011 Çarşamba

Genel Kültür Müdür Yardımcılığı Sınavı Çalışma NotlarıGENEL KÜLTÜR

*Ziya Paşa→Harabat-Şiir ve İnşa-Zafername
*Şinasi→Tercümanı Ahval-Tasfiri Efkâr Mukaddimesi-Şair Evlenmesi
*Namık Kemal→Vatan Yahut Silistre-Cezmi-İntibah-Osmanlı Tarihi
*Ahmet Refik→Zor Nikâh-Zoraki Tabip

*Ahmet Mithat Efendi→Eflatun Beyle Rakım Efendi-Tercumanı Hakikat
*Abdülhak Hamit Tarhan→Sahra, Makber         
*Recaizade Mahmut Ekrem→Araba Sevdası-Muhsin Bey
*Nabizade Nazım→Karabibik-Zehra  Samipaşazade Sezai→Sergüzeşt-Küçük Şeyler
*Muallim Naci→Ateşpare-Muallim   *Tevfik Fikret→Rubabı Şikeste-Haluk’un Defteri-Şermin
*Cenap Şahabettin→Tamat-Nesri Harp-Hac Yolunda   *Halit Ziya→Mai ve Siyah-Kırık Hayatlar-Aşkı Memnu
**Milli Edebiyat temsilcileri ve eserler→
            Ömer Seyfettin→Bomba-Beyaz Lale-Kaşağı
            Ali Canip Yöntem→Geçtiğim Yol-Türk Antolojisi
            Ziya Gökalp→Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat, Türkçülüğün Esasları
            Halide Edip Adıvar→Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Ateşten Gömlek, Handan
            Refik Halit Karay→Memleket Hikayeleri, Sürgün, Anahtar
            Ahmet Haşim→Göl Saatleri, Piyale
            Yahya Kemal→Aziz İstanbul, Kendi Gök Kubbemiz, Ok şiiri
            Reşat Nuri Güntekin→Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Yaprak Dökümü
            M.Akif Ersoy→Safahat, Asım
            Peyami Safa→9.Hariciye Koğuşu, Yalnızız, Mahşer
            Yakup Kadri Karaosmanoğlu→Kiralık Konak, Yaban, Zoraki Diplomat
*Faruk Nafiz Çamlıbel→Yıldız Yağmuru, Çoban Çeşmesi
*Cumhuriyet Dönemi Sanatçıları→
            N.Fazıl Kısakürek→Çile, Namık Kemal,Kavanozdaki Adam, Çöle İnen Nur
            Hamdi Tanpınar→Huzur, Yaz Yağmuru
            Cahit Sıtkı Tarancı→Otuz Beş Yaş, Ziya’ya Mektuplar
            Nurullah Ataç→Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri
            Fazıl Hüsnü Dağlarca→Destanları var
            Sait Faik Abasıyanık→Semaver, Sarnıç, Şahmerdan
            Memduh Şevket Esendal→Ayaşlı ve Kiracıları
            Halikarnas Balıkçısı→Cevat Şakir Kabaağaçlı→Mavi Sürgün, Merhaba Akdeniz
            Tarık Buğra→Küçük Ağa, İbiş’in Rüyası, Osmancık
            Falih Rıfkı Atay→Çankaya
*İslam öncesi  
sav→atasözü              sagu→yas şiiri            koşuk→aşk, doğa

*Şiir Türleri→
Epik şiir→destan nitelikli, tarihi konular    Lirik Şiir→aşk konulu, coşkulu anlatım
Didaktik şiir→Öğretici, ders verici             Pastoral Şiir→Doğa güzellikleri, çoban yaşantısı
Dramatik Şiir→Korkunç ve acıklı olaylar   Satirik Şiir→Sataşma, alaya alma


*İslami Dönem Türk Ed.İlk Eserler→  
*Divan-ı Lügat-it Türk→Kaşgarlı Mahmut(İlk Türkçe Sözlük)                                                                                                                           *Divan-ı Hikmet→Ahmet Yesevi        *Atabetü’ül Hakayık→Edip Ahmet Yükneki                             *Kutadgu Bilig→Yusuf Has Hacip

*Yabancı Eserler→
   *E.Hemingway-Çanlar Kimin İçin Çalıyor           *Mark Twain→Tom Sawyer’in Maceraları
  * J.Steinback→Gazap Üzümleri    *Victor Hugo→Sefiller, Notre Dam’ın Kamburu    *Goethe→Faust
  * Tolstoy→Harp ve Sulh, Hacı Murat, Anna Karanina     *Dostoyevski→Suç ve Ceza, Budala
   *Honore de Balzac→Goriot Baba, Vadideki Zambak    *Schiller→Willhem Tell
  * Albert Camus→Veba      *Puşkin→Maça Kızı *M.Gorki→Ana             *Dante→İlahi Komedya
  * Cervantes→Don Kişot          *W.Shakespeare→Romeo ve Juliet, Hamlet
 *Gustave Flaubert→Madame Bovary    * Çehov→Martı    *Stendhal→Kırmızı ve Siyah      
 *La Fontaine→Ezop         * J.Jack Rousse→Emile      * Şehname→Firdevsi-İran destanı  
       *Rusların→İgor Destanı    * Yunan→İlyada-Odyssea-Homeros  * Kurtarılmış Kudüs→Tasso-İtalya 
          *Ramayana-Mahabbarata→Hint Destanı   *Montaigne→Denemeler  *Bacon→Denemeler

*Divan Edebiyatından→ Şeyhi→Harname  Nabi→Hayrabat   Şeyh Galip→Hüsnü Aşk
                        Fuzuli→Leyla Vü Mecnun,   Su Kasidesi    
*Alp Er Tunga ve Şu Destanı→Saka Türkleri       Oğuz Kağan-Atilla→Hun Destanı  
Bozkurt-Ergenekon→Göktürk Destanı      Türeyiş-Göç→Uygur destanı           Manas→Kırgız Destanı

*İran –Irak savaşı→1980–1988
*Çernobil Nükleer Santral Kazası→1986
*1989 Sovyetlerin Afganıstan’dan çekilmeleri
*12 Eylül 1980 →Türkiye’de askeri darbe
*Kasım 1989→Berlin Duvarı açıldı 3 Ekim 1990→Almanya’nın birleşmesi
*Bosna Hersek lideri→Aliya İzzet Begoviç
*Atatürk’ün naşı 1953 yılında Etnografya Müzesinden →Anıtkabir’e
*1878→Ayastefonos ve Berlin Anlaşmaları, Kıbrıs’ın İngilizlerce  ele geçirilmesi.
*1921→Kanuni Esasi→ilk anayasa  1924→Teşkilatı Esasi 2.anayasa

*Cebelitarık Boğazı→Fas-İspanya arasında
*Manş Denizi→İngiltere-Fransa arasında
*Adriyatik Denizi→İtalya-Hırvatistan
*Kerç Boğazı→Karadeniz-Azak Denizi arasında geçiş
*Azak Denizi→Ukrayna-Rusya arası iç deniz
*Baltık Denizi→İsveç-Polonya-Litvanya-Letonya-Estonya
*Tiren Denizi→İtalya açıklarında
*Sicilya Adaları+Sardinya Adası+Korsika Ad.+Malta Ad.→İtalya çizmesi etrafında
*Mayorka Adası→İspanya açıklarında
*Mora + Girit Adası→Yunanistan açıklarında
*Madagaskar Adaları→Hint Okyanusu’nda→Afrika’nın doğusunda
*Bering Boğazı→Rusya-Alaska(ABD) arasında
*Akdeniz-Kızıldeniz bağlantısı→Süveyş Kanalı→Mısır topraklarında
*Hürmüz Boğazı→Basra Körfezi-Hint Okyanusu arasında
*Merkür-Venüs-Dünya-Mars-Jupiter-Satürn-Uranüs-Neptün-Plüton
*En küçük→Plüton      En büyük→Jupiter             Satürn→Etrafında çember
*21 Haziran ve 21 Aralık→Gündönümü
*21 Mart ve 23 Eylül→gece-gündüz eşit
*En büyük nehirler→Nil, Amazon, Missisipi
*En büyük göller→Hazar, Superior, Victoria, Aralık
*Türkiye göller→Van, Tuz, Beyşehir, Eğirdir, Akşehir
*Türkiye nehirler→Kızılırmak, Fırat, Sakarya
*Dicle ve Fırat →Basra Körfezine

* Selçuklular mimari alandaki eserlerinde geometrik şekiller, bitkisel motifler, yazı sanatları, kabartma sanatlar kullanmışlar.
*Kurtuluş Savaşı döneminde kapitülasyonların kaldırılması S.Rusya ile anlaşma yapılarak kaldırılmıştır.
*Nutuk→Türk devletinin kuruluşundan söz etmiştir.
*1928 değişikliği ile devletin dini İslam’dır ibaresi çıkarılmıştır.
*1924 anayasasında 1937 ‘de yapılan değişiklikle Laiklik ilkesi yer almıştır.
*1982 Anayasasında TBMM görev ve yetkileri→Bakanları, başbakanı denetlemek, kanunları değiştirmek, kanun çıkarmak, bütçeyi görüşmek
*Töre→Orta Asya devletlerinde halkın ve hükümdarın uymak zorunda olduğu yazılı olmayan
  kurallar.
*Kayseri’de Gevher Nesibe Şifahanesi→Anadolu Selçuklular tarafından
*minyatür→Osmanlılarda siyasi ve sosyal yaşamı konu alan resimden farklı sanat dalı
*tezhip→süsleme sanatı
*Nutuk→1918–1927 yılları arasını kapsamaktadır.
*Misak-ı Milliyi Meclis-i Mebusan onaylamıştır.
*Milletler Cemiyeti→ABD önderliğinde 1.Dünya Savaşı sonunda, dünya barışı için
*Türkiye’de çok partili hayata geçiş 1924 yılında başlar
*28 Mayıs 1927 de çıkarılan Teşviki Sanayi kanunun amacı özel teşebbüsü güçlendirmek
*AB ülkeleri arasında en çok dış ticaretimiz Almanya ile daha fazla
*Yargı organları Devlet Denetleme Kurulu dışında
*Kütahya-Eskişehir savaşları sonunda Türk ordusu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiştir.
*Osmanlı devri sanatçılarından Levni →minyatür sanatçısı
*Osmanlı devletine parlamento kavramı Kanuni Esasi ile girmiştir.
*cizye→gayri Müslimlerden alınır
*Ferman ve berat →padişah tarafından verilir, fetva veremez.
*Mudanya görüşmelerinde boğazlarla ilgili karar alınmamıştır.
*Mudanya görüşmelerinde doğu ve batı Trakya, İstanbul konusunda karar var.
*Halk evleri ve Millet Mektepleri Atatürk döneminde kurulmuştur.
*İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi içinde yer almaktadır.
*Belediyeler, üniversiteler, TRT, Bakanlıklar’ın kamu tüzel kişiliği vardır.
*İlk yazılı anayasa→Amerika anayasası 1781
*Manas destanı→Kırgızlar
*Tüzük→Bakanlar Kurulu tarafından, kanunlara aykırı değil, Danıştay incelemesi, Cumhurbaşkanı imzası var.
*Yönetmelik→Anayasanın 124. md.göre Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilikleri kendi alanlarında çıkarır.
*BM Adalet Divanı Lahey’de
*AB→25 Mart 1957 AET olarak kuruldu
*Türkiye AET’ye 1959’da tam üyelik başvurusu yaptı.
*AET→1993 ‘te Brüksel zirvesiyle AT’ye dönüştü
*AB’nin organları→Bakanlar Konseyi-Her ülkeden 1 bakan
                                   Birlik Komisyonu–14 kişiden oluşur, merkezi Brüksel
                                   Avrupa Parlamentosu–518 üye- merkezi Strasbourg
                                   Adalet divanı→15 bağımsız yargıçtan oluşur. Lüksemburg’da
*BM 25 Ekim 1945’te kuruldu.
*Lahey Adalet Divanı 15 kişiden oluşur
*Tarihte bilinen ilk banka Maket’tir→Sümerler-Babiller
*Orhan Bey→askeri, idari, adli düzenlemeler
*İlk haçlı seferi→Bulgarlar-Macarlar-Eflak→1364
*İlk haçlı seferine karşı→Sırp Sındığı Savaşı
*İstanbul’u ilk kez kuşatma→1391
*Anadolu Hisarı→ilk kuşatmada yapıldı, amacı→İstanbul’a Karadeniz’den yardımı önlemek
*Osmanlılarda Türk siyasi birlik→Yıldırım Beyazıt döneminde
*Fatih→Ege adaları+Arnavutluk+Otlukbeli
*Osmanlıda nüfus sayımı vergi için→tahrir adı verilir.
*Şeri vergi→öşür, cizye, haraç
*Anadolu’nun Türkleşmesi→Malazgirt ile başlar
*Saray okulu→Enderun
*Okul sırası→sibyan mektebi+mahalle mektebi+medrese
*Medrese ilk kez →Orhan Bey zamanında
*18.yy. ilk değişiklikler→Eğitim alanında
*Yazıyı Anadolu’ya getiren→Hititler
*Hititler→Kızılırmak   Hitit→Hattuşaş
*Urartu→Van
*İyonya→Gediz+Küçük Menderes
*Urartuları Medler yıktı
*Madeni para→Lidya          Çivi yazısı→Hititler-Urartular   Tarih Yazıcılığı→Frigyalılar
*Mezopotamya Medeniyetleri→Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlular
*İlk kanun→Lagaş kralı  Urgakina
*İlk gelişmiş yasa→Hammurabi-Babil
*İlk yazı, astronomi→ Sümerler
*Gılgamış Destanı+Tufan→Mezopotamya –Sümerler
*Türk:Güçlü, kuvvetli, olgun
*İlk teşkilatlı Türk devleti→Hunlar
*İlk Türk adıyla→Göktürkler
*İlk Hun hükümdarı→Kabgan Kağan
*Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi→German kavimleriyle
*Göktürkler İpek Yolu için→Sasani ve Bizans ile mücadele etmişler
*ll.Göktürk→Kutlug Kağan
*Uygur→Bilge Kül Kağan
*Moğolların Türkleşmesi→Uygurlar zamanında
*Kurultay→askeri, siyasi karar meclisi
*Hz.Ömer zamanında Türkler →İslam ile
*Müslüman ilk Türkler→Karluklar
*İlk İslami Türk Devleti→868
*Harzemşahlar+Eyyübiler+Memlükler
*Malazgirtten sonra→Saltuklar, Mengücekler, Artuklar
*İlk Türk denizci →Çaka Bey
*Anadolu Selçuklu Devleti→Süleyman Şah
*Yassıçemen Savaşı→Alaaddin Keykubat
*Malazgirt+Miryekefalon→Anadolu’nun tapusu
*An.Selçuklu X Moğol=Kösedağ Savaşı→Anadolu Selçuklu son
*En büyük beylik→Karamanoğulları

*Türkiye’nin ortalama yükseltisi→1132
*Volkanda gaz çukuru→maar
*Van kapalı havzası→yeryüzü şekilleri sonucu
*Karain Mağarası’ında→Taş Devri
*Kaplıca→jeotermal enerji
*Dalga+akıntı→lagün-falez-tombolo
*Karstik şekil→lapya-obruk-dolin
*Yeşilırmak üzerinde→Almus-Hasan Uğurlu-Suat Uğurlu barajları
*Kızılırmak üzerinde→Kesikköprü,Sarımsaklı, Altınkaya, Hirfanlı
*Susurluk nehri→Marmara’ya
*Bakırçay, Gediz, Menderes→Ege’ye
*Gediz üzerinde→Demirköprü barajı
*Menderes üzerinde→Adıgüzeller barajı        Manavgat üzerinde→Kadıncık 1 Barajı
*Kaynak yurtdışında→Meriç, Asi
*Türkiye’de akarsu ağızlarında deltalar oluşmuştur
*Yeşilırmak Deltası→Çarşamba, Terme
   Kızılırmak Deltası→Bafra Ovası
   Aksu , Manavgat→Antalya Deltası
*Türkiye’den yurtdışına→Fırat, Dicle, Aras, Kura, Çoruh
*Göller Bölgesi’nde→Acıgöl, Eğirdir,Beyşehir, Kovada, Burdur, Suğla
*İzmit’te→Sapanca, Ulubat, Manyas
*Doğu Anadolu Volkanik→Ağrı, Süphan, Tendürek, Nemrut
*İç Anadolu Volkanik→Karadağ, Karacadağ, Hasan Dağı
*Canik Dağları→Orta Karadeniz’de
*Belen Geçidi→Çukurova+Amik arasında
*Zigana , Kop, Kalkanlı Geçitleri→Karadeniz’de
*Zigana→Doğu Karadeniz+Doğu Anadolu
*Sertavul, Çubuk, Gülek geçitleri→Akdeniz+İç Anadolu
*Kop geçidi→Karadeniz+İç Anadolu
*Klikya kapısı→Gülek geçidi –Adana
*Güneydoğu→Temmuzda en sıcak bölgemiz
*En az yağış→Tuz gölü çevresi
*Anomometre→rüzgar hızı ölçer.
*meteorolojik harita→siyel harita                          
*vadi+devkazanı+peribacaları→aşınma sonucu    delta→biriktirme sonucu oluşur
*Kıyı tipleri→enine, boyuna, dalmaçya(Hırvatistan), ria(Norveç)
*Nüfus yoğunluğu en fazla→Marmara’da
*Sinop→Karadeniz’de tek doğal liman
*Samsun→Karadeniz’de en gelişmiş il, içe bağlantısı olduğu için ulaşım iyi
*Karstik şekiller→kalkerli arazilerde
*Akdeniz bitki örtüsü→maki
*Demirçelik→İskenderun, Kükürt→Keçiborlu, Çatalca-Kocaeli→Sanayi, Mersin→Ataş rafineri, Seydişehir→Aliminyum    Murgul→Bakır
*sis olayı en çok→Marmara’da
*Nem oranı fazla ise yangın yok.
*Mercimek+üzüm+antepfıstığı→Güneydoğu
*Sıcaklık farkı→nem oranı ile ilgili
*Samyeli→çöllerden, güneyden
*GAP→Dicle, Fırat üzerinde
*Diyarbakır+Siirt→petrol çıkarılır.
*Hidroelektrik en verimli→Doğu Anadolu
*Iğdır Ovası→Doğu Anadolu’da Akdeniz iklimi+pamuk
*Kapalı havza→Denize ulaşmayan nehir
*Büyükbaş hayvan→Doğu Anadolu’da    Küçükbaş hayvan→İç Anadolu
*Taç Mahal→Cihanşah tarafından
*Yağışlar→ilkbaharda çok-Karasal iklim-İç Anadolu
*Trabzon-Erzurum bağlantısını Kalkanlı geçidi
*Bayburt-Aşkale→Kop geçidi        *Akdeniz Bölg→Gülek, Sertavul, Belen
*Çarşamba ovası→Yeşilırmak        Bafra Ovası→Kızılırmak
*Çukurova→Seyhan-Ceyhan          Silifke ovası→Göksu
*Van Gölü→acı ve sodalı                Burdur Gölü→Dikkuyruk ördeği
*Sapanca, İznik, Ulubat, Kuş gölü→Anadolu yakasında                                           B.Çekmece, K.Çekmece, Durugöl→Trakya yakası
*Gürcistan-Sarp sınır kapısı, Ermenistan-Akyaka sınır kapısı,                                      Azerbaycan-Dilucu sınır kapısı→Gümrü, Kars, Moskova Ant. İle
*İran sınırı-Gürbulak sınır kapısı ve Esendere sınır kapısı→Kasrı Şirin Ant.1639
*Suriye-Nusaybin, Ceylanpınar, Cilvegözü, Akçakale, Yayladağ, Karkamış sınır kapıları→Ankara Ant.ve Hatay
*Bulgaristan-Kapıkule→Lozan ile   Yunanistan-İpsala sınır kapısı-Lozan ile   
*Irak-Habur→Ankara ant.
*Türkiye’de ilk belediye→1885 İstanbul-Beyoğlu
*Tübitak→1983’te kurulmuş
*Halikarnas Balıkçısı→Cevat Şakir Kabaağaçlı
*Han Duvarları→Faruk Nafiz Çamlıbel          *Hababam Sınıfı→Rıfat Ilgaz
*Yer altı kaynakları bakımından zengin bölgemiz→Doğu Anadolu
*TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu→5 Aralık 1990
            Üye ülkeler→Özbekistan, Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan,
                                   Türkmenistan----(Gürcistan yok)
*Devleti oluşturan zorunlu öğeler→ülke, ulus, egemenlik
*2000 yılı Türksat uydusu→Fransa fırlattı
*Manavgat suyuna talip→İsrail
*New York borsasında→Turkcell
*19 Ağustos 1997→ 8 yıllık zorunlu eğitim uygulaması kabul edildi.
*16 Mayıs 2000→A.Necdet Sezer Cumhurbaşkanı (10.Cumhurbaşkanımız)
*Memura sendika hakkı→4688 sayılı kanun ile →25.06.2001
*Jeopolitik Konum→Coğrafi açıdan önem
*Jeostratejik Konum→Askeri açıdan önem
*Noterler mal bildirimini→Adalet Bak.  *Siyasi parti bşk.→Yargıtay cumh.başsavc.
*Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları→ziraat odaları birliği, hakim savcılar yüksek kurulu, noterler birliği
*Türkiye Barolar Birliği→kamu kurumu niteliğinde değil
*Maarif Vergisi→1927 yılında
*Nato→Genel Sekreterlik, Nato Asemblesi, Nato Konseyi, Savunma Planlama Komitesi, Askeri Komite
*Birleşmiş Milletler Merkezi→NewYork
*Nato Merkezi→ Brüksel
*Unesco Merkezi→Paris
*AGİT→1973.Helsinki.
 *İnsan Hakları Beyannamesi→1948
*Birleşmiş Milletler→15ülke ile 1942
*Birleşmiş Milletler Organları→ Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslar arası Adalet Divanı, Sekreterlik
*Unesco→Barış, Eğitim, Bilim Kültür Kurulu→Marshall Planı
*Nato→1948
*Varşova Paktı→1955
*Karadeniz Ekonomik İşbirliği→1992
*Bağımsız Devletler Topluluğu(BDT)→21 Aralık 1991-Minsk’te→SSCB’den ayrılan cumhuriyetler
Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Moldavya, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Tacikistan, Türkmenistan, Gürcistan
*3 Baltık Cumhuriyeti→Letonya, Litvanya, Estonya
*AKKA(Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması)→20 Kasım 1990→Atlantik’ten Ural Dağlarına kadar askeri güvenlik amaçlı.16 Nato ülkesi ve 6 Varşova Paktı üyesi-Türkiye katılmış ama Güneydoğu Anadolu Bölgesini silahsızlanma kapsamı dışında tutmuş.
*EUREKA(Avrupa Araştırma Koordinasyon Ajansı)→1975-17 OECD ülkesi-Amaç teknolojik Pazar
*IAEA→Uluslar arası Atom Enerji Ajansı→1957 Viyana-Nükleer silahların yayılmasını önlemek(NPT)- Türkiye 1968 yılında imzalamış
*EFTA→Avrupa Serbest Ticaret Birliği–1960-Stockholm-İngiltere, Avusturya, Finlandiya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Norveç
*KEİB→Karadeniz Ekonomik İşbirliği–1992-İstanbul-Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldavya, Romanya, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Yunanistan, Eski Yugoslavya
*İKÖ→İslam Konferansı Örgütü→Eylül 1969-Fas–24 İslam ülkesi-
*ISEDAK→Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi→Başkanı Türkiye-İslam ülkeleri-
*OECD→İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü–1948-16 Batı Avrupa ülkesi-Paris-Türkiye kurucu üyelerden
*GATT→Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması→1948-BM üyesi devletler
*IMF→Uluslar arası Para Fonu→1944-44 ülke-Güvernörler Kurulu en yetkili organ-Türkiye 1947’de
*G-7-8→Zenginler Zirvesi-1987-ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya
*ECO→Ekonomik İşbirliği Örgütü–1985-Tahran-Türkiye, İran, Pakistan, Orta Asya Türk Cumh.
*OPEC→Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü→1960-Bağdat–13 ülke
*NAFTA→Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Anlaşması-ABD, Kanada; Meksika–1993
*BM→Birleşmiş Milletler→1945–2.Dünya Savaşı sonrası güvenlik ve barış için-ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin→5 daimi üye       *En üst organı→Genel Sekreterlik-Kofi Annan-Organları→Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Veraset Konseyi, Lahey Adalet Divanı, Sekreterlik
*Birleşmiş Milletlerin Uzmanlık Kuruluşları→UNESCO→Eğitim, FAO→Gıda, WHO→Sağlık, UPU→Posta birliği, WMO→Meteoroloji, ILO→Çalışma
*NATO→Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü→1949-Washington-En yüksek karar organı→Kuzey Atlantik Konseyi–16 üye ülke- Türkiye ve Yunanistan 1952’de
*AGİT→Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı→1975-Helsinki senedi-
*2002 yılı →Afganistan’a gönderilen Uluslar arası Barış gücü→İSAF
*San Jose Paktı→Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi
*UNİCEF→Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
*UNESCO→Eğitim, kültür
*İLO→Uluslararası Çalışma Örgütü
*TÜRKSOY→Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi–1993-Ankara


         *AVRUPA BİRLİĞİ→
            Bugün 25 ülke,
            2.Dünya Savaşı sonrası 1951 Avrupa Kömür-çelik Topluluğu→Paris Ant.
            Mal, sermaye, hizmet, insan dolaşımı→1 Ocak 1993 Tek Pazar
            AET→1 Ocak 1958
            Avrupa Birliğine üye olma kriterleri→Kopenhag Kriterleri(1993)
            1993→Maastricht Ant.ile AB
            AB’nin temel değerleri→eşitlik, özgürlük, insan hakları, azınlık hakları, temel haklara
            saygı
            Aralık–2004→siyasi kriterler yerine getirilince Türkiye müzakerelere başladı
            Kurucu ülkeler→Almanya, Belçika, Fransa, Halanda, İtalya, Lüksemburg
            En fazla genişleme 10 ülke ile 2004’te
            Yunanistan→1981 yılında katıldı.    Kıbrıs→2004’te
            Aday ülkeler→Bulgaristan, Türkiye, Romanya, Hırvatistan
            AB→milletvekili→732 kişi              5 yılda AB parlamentosu seçimi
*Birleşmiş milletlere bağlı organlar→Dünya Bankası, Dünya Posta Birliği, Uluslar arası Sivil Havacılık, Uluslar arası Para Fonu, Uluslar arası Çalışma Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü
*UPU→Dünya Posta Birliği
*Lahey Adalet Divanı→15 üyeden oluşur.
*Çin BM’ye üyedir.
*İnsan Hakları Evrensel Bildirisi→10 Aralık 1948
*Dünya Bankasının merkezi→Washington
*FAO örgütü→gıda ve tarım
*UNFICYP→1964 Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kıbrıs için
*NAFTA→Serbest Ticaret Bölgesi→ABD, Kanada, Meksika
*G-8 Ülkeleri→ ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Rusya -      İspanya yok
*Ermeni soykırımını yasa ile kabul eden ülke→Fransa
*Euroyu kullanmayı kendi ülkesinde yaptığı halk oylaması sonucu reddeden ülke→Danimarka
*BM merkezi→Cenevre
*AB merkezi→Brüksel
*14 Ağustos 2001'de, Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu.
*Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. ve 60. dönem hükümetin başbakanıdır.(25.Başbakanımız oluyor)
Alıntıdır.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder