Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

14 Eylül 2011 Çarşamba

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Müdür Yardımcılığı Sınavı Çalışma NotlarıİLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

*İlköğretim 6–14 yaş            *8 yıl zorunlu, kesintisiz, ücretsiz      *Karma eğitim
*Anasınıfları bağlı bulunduğu okulun öğretim şekline tabi
*Ders yılı süresinde →okulun açık bulunduğu günler + törenlere katıldıkları resmi tatil günleri sayılır
*Ders saati 40 dk. Teneffüs 10 dk. Beslenme 20 dk

*Öğle arası→40–60 dk.        *Yatılıda etüt sabah 1 ders+akşam 1 ders
*31 Aralıkta 72 ayını dolduranlar 1.sınıfa kayıt
*En yakın okula kayıt          *Kayıtta nüfus cüzdanı+ikametgâh+varsa aşı kartı 
*yasal sorumluluğunu alan kişi veli olur.
*İl ve ilçede mayıs ayında Öğrenci Yerleştirme Komisyonu→Mem müd yard+5 okul müd+belediye bşk+muhtar
*Nakil→1 hafta içinde nakil belgesi istenir
*İller arası nakillerde 5 gün devamsızlıktan sayılmaz
*1.yarıyıl bitimine 20 günden az ise ortalama notlar gönderilir, çok ise→yazılı ve sözlü notları gönderilir
*2.yarıyılda nakil dönem başından 15 gün içinde
*Öğrenci dosyası→5 yıl saklanır
*İlk derse girdi gitti→yarım gün devamsız sayılır
*Yurt içi sosyal faaliyet MEM tarafından izin→Yurt dışı sosyal faaliyet valilik tarafından izin
*Tarım, aile, hastalık vb için en fazla→15 gün izin öğrenciye
*5’lik not sistemi                   *1–2-3’te sınav yok.   *En az 2 sınav+1 sözlü notu zorunlu
*İngilizcede 2 sınav+2 sözlü             *Resim, Müzik, Beden, İş eğitimi→en az 3 not zorunlu
*Notlar okul yönetimine karneden 5 gün önceden
*Birleştirilmiş sınıflarda→3 ve 5 dışında sınıf tekrarı yok
*Kaynaştırma eğitiminde ve öğrenme yetersizliği olanlarda →sınıf tekrarı yok
*Sınıf yükseltme 1 ay içinde            *Sınıf yükseltme 1 kere yapılır
*Sınıf yükseltme komisyonu→okul müd+sınıf öğret+üst sınıfın öğrt+rehber öğretmen+Türkçe ve Mat öğrt.
*Diploma tarihi→derslerin kesildiği tarihtir
*Yetiştirme kursu→10 iş günü        *En çok 3 dersten yetiştirme kursu
*Diploma notu→4–5–6–7–8 ağırlıklı not ort.
*Öğretmen gelmeme durumunda→2 gün içinde haber,7 gün içinde belge        
*Hamile öğretmene→doğumdan önce–3 ay, sonra 6 ay nöbet verilmez
*Belletici öğretmen en çok→3 gün nöbet tutar
*Ağırlıklı not ort.→3,5–4,00 olanlar teşekkür
*3 yıl kesintisiz takdir alan öğrencilere→Üstün Başarı Belgesi
*Onur Belgesi→yarışmalarda başarı, sosyal kültürel başarı, örnek davranış, okul araçlarını koruma
*Öğrenciye cezalar→uyarma, kınama, okul değiştirme
*Uyarma→derse gelmeme, yalancılık; duvarları, sıraları kirletme, görgü kurallarına aykırı
*Kınama→öğretmene, yöneticiye saygısızlık; dersi engellemek, kopya çekmek, evrak tahribi, törenlere gelmeme, kılık kıyafet, sigara içmek, kavga ve kasıtlı zarar
*Okul Değiştirme→Anayasaya aykırılık, sarkıntılık, iftira, taciz, öldürücü alet, yangın çıkarma, dernek, siyasi parti, para toplama, ırk-din ayrımcılığı, derse ve sınava girmeye engel olma, kışkırtıcılık, alkollü gelme uyuşturucu
*Sadece 6–7–8 ‘de ülke düzeyi sınav yapılır. Mayıs ayında
*Kopya çekene sıfır, ödev ve projesini getirmeyene sıfır verilir.
*Sözlü notu yazılı notları ile makul bağlantılı
*Yetiştirme kursu yoksa →mesleki çalışmalar tatil adreslerinde yapılabilir, 1 Eylülde raporu gelecek
*Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu→okul idarecisi+1 öğretmen+1 öğrenci+rehber öğretmen
*Öğrenci Davranış Üst Kurulu→idareci+2 asil ve 2 yedek öğretmen+rehber öğretmen+okul-aile birliği bşk
Alıntıdır.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder