Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

27 Eylül 2011 Salı

36-72 Aylık Çocukların Eğitimleri İçin Belirlenen Amaçlar ve Kazanımlar


okul öncesi çocuklarının gelişim dönem kazanımları, okul öncesi kazanımlar alan alan, okul öncesi ders notları, okul öncesi öğrencilerin gelişim dönemleri, okul öncesi öğrencilerinin gelişim özellikleri, anaokulu öğrencilerinin gelişim dönemleri, anaokulu öğrencilerinin gelişim özellikleri

36-72 AYLIK ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİ İÇİN BELİRLENEN AMAÇLAR VE KAZANIMLAR

PSİKOMOTOR ALAN


Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme


Kazanımlar


1. Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.

2. Değişik yönlere yuvarlanır.
3. Değişik yönlere doğru uzanır.
4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.
7. Belli bir yüksekliğe çıkar.
8. Belli bir yüksekliğe tırmanır.
9. Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner.
10. Belli bir yükseklikten atlar.
11. Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
12. Pedal çevirme hareketini yapar.
13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
14. Atılan nesneleri yakalar.
15. Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar.

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme


Kazanımlar


1. Küçük nesneleri toplar.

2. Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
3. Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.
4. Nesneleri takar.
5. Nesneleri çıkarır.
6. Nesneleri ipe vb. dizer.
7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.
11. Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.
12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
15. Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.

Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme


Kazanımlar


1. Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.

2. Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.
3. Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
4. Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür.
5. Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.

Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme


Kazanımlar


1. Nesneleri kopartır / yırtar.

2. Nesneleri sıkar.
3. Nesneleri çeker / gerer.
4. Malzemelere elleriyle şekil verir.
5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.

Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme


Kazanımlar


1. Farklı zeminler üzerinde yürür.

2. Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.
3. Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
4. Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
5. Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
6. Çift ayakla ileri / geri sıçrar.

SOSYAL-DUYGUSAL ALAN


Amaç 1. Kendini tanıyabilme


Kazanımlar


1. Fiziksel özelliklerini söyler.

2. Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler.

Amaç 2. Duygularını fark edebilme


Kazanımlar


1. Duygularını söyler.

2. Duygularının nedenlerini açıklar.
3. Duygularının sonuçlarını açıklar.
4. Duygularını müzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder.

Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme


Kazanımlar


1. Olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.

2. Yetişkin denetiminin olmadığı durumlarda da gerektiği gibi davranır.
3. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.

Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme


Kazanımlar


1. Kendiliğinden bir işe başlar.

2. Başladığı işi bitirme çabası gösterir.

Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme


Kazanımlar


1. Başkalarının duygularını ifade eder.

2. Başkalarının duygularını paylaşır.

Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme


Kazanımlar


1. Kendiliğinden iletişimi başlatır.

2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur.
4. Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
5. Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir.
6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.
7. Gerektiğinde lideri izler.
8. Gerektiğinde liderliği üstlenir.
9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.
10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
11. Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.

Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme


Kazanımlar


1. Hata yapabileceğini kabul eder.

2. Kendi hatalarını söyler.
3. Kendisini başkalarının yerine koyarak duygularını açıklar.
4. Başkalarının hatalarını uygun yollarla ifade eder.
5. Başkalarının hata yapabileceğini kabul eder.

Amaç 8. Farklılıklara saygı gösterebilme


Kazanımlar


1. Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder.

2. Başkalarının farklı özelliklerini kabul eder.

Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme


Kazanımlar


1. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.

2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar.
3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir.
4. Canlıların bakımını üstlenir ve korur.
5. Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar.

Amaç10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme


Kazanımlar


1. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler.

2. Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler.
3. Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar.
4. Farklı kültürlerin belli başlı özelliklerini söyler.

Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme


Kazanımlar


1. Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder.

2. Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.
3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.
4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.
5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur.
6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur.
7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.
8. Sunularında hayali / gerçek nesneler kullanır.

Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme


Kazanımlar


1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler.

2. Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar.
3. Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.

Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme


Kazanımlar


1. Çevresinde gördüğü güzel / rahatsız edici durumları söyler.

2. Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.
3. Çevresini farklı biçimlerde düzenler.

Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark edebilme


Kazanımlar


1. Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.

2. Sanat eserleri hakkındaki duygularını açıklar.

Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme


Kazanımlar


1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır.

2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir.

DİL ALANI


Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme


Kazanımlar


1. Sesin kaynağını söyler.

2. Sesin geldiği yönü belirler.
3. Sesin özelliğini söyler.
4. Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme


Kazanımlar


1. Nefesini doğru kullanır.

2. Kelimeleri doğru telaffuz eder.
3. Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
4. Konuşurken sesinin hızını ayarlar.

Amaç 3. Türkçeyi doğru kullanabilme


Kazanımlar


1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır.

2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.

Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme


Kazanımlar


1. Dinlerken / konuşurken göz teması kurar.

2. Sohbete katılır.
3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.
4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.
5. Söz almak için sırasını bekler.
6. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
7. Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıcı yollarla açıklar.
8. Üstlendiği role uygun konuşur.

Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme


Kazanımlar


1. Dinlediklerini başkalarına anlatır.

2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.
4. Dinlediklerini özetler.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.

Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme


Kazanımlar


1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.

2. Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar.
3. Verilen sözcüğün anlamını açıklar.
4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.

Amaç 7. Ses bilgisinin farkında olabilme


Kazanımlar


1. Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.

2. Aynı sesle başlayan sözcükler söyler.
3. Kafiyeli sözcükler söyler.

Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme


Kazanımlar


1. Görsel materyalleri inceler.

2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
4. Görsel materyalleri açıklar.
5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.
6. Görsel materyalleri özenle kullanır.

BİLİŞSEL ALAN


Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme


Kazanımlar


1. Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.

2. Aile bireyleri ile ilgili bilgileri açıklar.
3. Adresini ve telefon numarasını söyler.

Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme


Kazanımlar


1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.

2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Amaç 3. Dikkatini toplayabilme


Kazanımlar


1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.

2. Dikkatini nesne /durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.
3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı söyler.
4. Nesneyi / durumu / olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme


Kazanımlar


1. Olay ya da varlıkları söyler.

2. Varlıkların rengini söyler.
3. Varlıkların yerini söyler.
4. Varlıkların şeklini söyler.
5. Varlıkların sayısını söyler.
6. Olay ya da varlıkların sırasını söyler.
7. Nesnelerin neden yapıldığını söyler.
8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.
9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.

Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme


Kazanımlar1. Varlıkları bire bir eşleştirir.

2. Varlıkları renklerine göre eşleştirir.
3. Varlıkları şekillerine göre eşleştirir.
4. Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir.
5. Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir.
6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eşleştirir.
7. Varlıkları kullanım amaçlarına göre eşleştirir
8. Nesneleri sayılarına göre eşleştirir.
9. Eş nesnelere örnek verir
10. Nesneleri ve nesne gruplarını uygun rakamla eşleştirir.

Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme


Kazanımlar


1. Varlıkları renklerine göre gruplar.

2. Varlıkları şekillerine göre gruplar.
3. Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar.
4. Varlıkları miktarlarına göre gruplar.
5. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar.
6. Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.

Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme


Kazanımlar


1. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.

2. Sıralanmış nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir.
3. Sıra bildiren sayıyı söyler.
4. Nesneleri renk tonlarına göre sıralar.
5. Nesneleri sayılarına göre sıralar.
6. Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar.
7. Olayları oluş sırasına göre sıralar.

Amaç 8. Nesneleri ölçebilme


Kazanımlar


1. Ölçme sonucunu tahmin eder.

2. Standart olmayan birimlerle ölçer.
3. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.

Amaç 9. Nesneleri sayabilme


Kazanımlar


1. 20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.

2. 10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar.
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
5. Nesneleri sayarak miktarlarını az ya da çok olarak söyler.
6. Sayıca 10'dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısını söyler.

Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme


Kazanımlar


1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler.

2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.
3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur.

Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme


Kazanımlar


1. Gösterilen sembolün anlamını söyler

2. Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
3. 10 içindeki rakamları okur.
4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.

Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme


Kazanımlar


1. Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

2. Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.
3. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme


Kazanımlar


1. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.

2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler.
3. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi tamamlar.
4. En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
5. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

Amaç 14. Parça-bütün ilişkisini kavrayabilme


Kazanımlar


1. Bir bütünün parçalarını söyler.

2. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler.
3. İki yarımı birleştirerek bütün elde eder.
4. Nesneler arasında yarım olanları gösterir.
5. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.

Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme


Kazanımlar


1. Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.

2. Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
3. Nesneleri kullanarak toplama yapar.
4. Nesneleri kullanarak çıkarma yapar.
5. 10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.
6. 5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer.

Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme


Kazanımlar


1. Bir olayın olası nedenlerini söyler.

2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
3. Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir
şekilde tamamlar.

Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme


Kazanımlar


1. Olayları oluş sırasına göre söyler.

2. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır.
3. Zaman bildiren araçların işlevini açıklar.

Amaç 18. Problem çözebilme


Kazanımlar


1. Problemi söyler.

2. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
3. Çözüm yolları içinden en uygun olanlarını seçer.
4. Seçilen çözüm yollarını dener.
5. En uygun çözüm yoluna karar verir.
6. Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.

Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme


Kazanımlar


1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

2. Nesneleri sembollerle gösterir.
3. Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir.
4. Grafikte yer alan nesneleri sayar.
5. Grafiği inceleyerek sonuçları söyler.

Amaç 20. Atatürk'ü tanıyabilme


Kazanımlar


1. Atatürk'ün hayatı ile ilgili olguları söyler.

2. Atatürk'ün kişisel özelliklerini söyler.

Amaç 21. Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme


Kazanımlar


1. Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler.

2. Atatürk'ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar.

ÖZBAKIM BECERİLERİ


Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme


Kazanımlar


1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.

2. El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar.
3. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.
4. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder.
5. Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.
6. Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır.
7. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme


Kazanımlar


1. Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer.

2. Giysilerini yardımsız çıkarır.
3. Giysilerini yardımsız giyer.
4. Giysilerini doğru şekilde giyer.
5. Giysilerini katlar.
6. Giysilerini asar.

Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme


Kazanımlar


1. Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer / içer.

2. Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer / içer.
3. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
4. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten /
içmekten kaçınır.
5. Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.

Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme


Kazanımlar


1. Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılır.

2. Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar.
3. Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına gider.
4. Dinlenme ya da uyku sonrası toplanır.

Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme


Kazanımlar


1. Tehlikeli olan durumları söyler.

2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.
4. Acil durumlarda başvurulabilecek telefon numaralarını söyler.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder