Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

13 Temmuz 2011 Çarşamba

Ölçme Değerlendirmede Kullanılan Test Çeşitleri


     Kompozisyon/Anlatım Testleri
     Özellikleri      Öğrenciden belirli kriterlere göre bir veya birden fazla, birbiriyle bağlantılı fikirleri yazılı olarak tartışması istenir. Essay tipindeki sorulara bir örnek: Şartlandırma ve bilgi işleme teorilerini, temel varsayımlarını, tipik araştırma bulguları ve sınıf uygulamaları açısından karşılaştırınız.

     Üstünlükleri
     Kompozisyon/Anlatım testleri, öğrencilerin bilgiyi ne kadar iyi geri çağırabildikleri (hatırlayabildikleri) , organize edebildikleri ve daha önce öğrenmiş olduğu bilgilerle nasıl ilişkilendirebildiğini gösterir. Bu tür testler güzel bir şekilde tasarlandığında öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme gibi yüksek seviyedeki yeteneklerini kullanmalarını sağlayabilirler. Bu isteklerden dolayı, öğrenciler genellikle test olacakları konuyu ezberlemek yerine daha anlamlı bir şekilde öğrenmeye çalışırlar.
     Dezavantajları      Notlandırmadaki tutarlılık olası bir problemdir. İki öğrenci aynı soruya benzer cevaplar verebilirler fakat farklı notlar alabilirler. Ayrıca bu tip test sorularını notlandırmak oldukça zaman alıcı bir iştir. Ek olarak, öğrencilerin cevaplarını şekillendirmeleri ve yazmaları zaman alacağından bir sınavda çok az soru sorulabilir.
 

     Performans Testleri
Son yıllarda birçok öğretmen ve ölçme uzmanı yazılı sınavların daha seyrek kullanılması gerektiği konusunda hemen hemen aynı fikirdeler. Çünkü bu testler, öğrencinin sahip olduğu bilgisinin derinliği ve soru, problem ve ödevlerde bu bilgiyi nasıl kullanacaklarına dair çok az ya da hiç bir bilgi vermemektedir. Sonuç olarak uzmanlar, performans testlerinin bir veya daha çok kez kullanılmasını önermektedir.

     Performans testleri, öğrencinin daha çok ya da daha az gerçekçi koşullarda, kompleks ödevleri yaparken öğrendiği temel bilgiyi ne kadar iyi kullandığını ölçmeye çalışır. Realizm tayfının en alt seviyesinde, öğrencilerden bir harita yapmaları, bir grafiği yorumlamaları veya oldukça iyi standardize edilmiş koşullarda bir kompozisyon yazmaları istenebilir. Böylece herkes aynı işi , aynı koşullarda ve aynı süre içerisinde tamamlarlar. Realizm tayfının en üst seviyesinde, öğrencilerden bilimsel bir deney yapmaları, bir resim çizmeleri, gerçek hayattakine benzer koşullarda bir kompozisyon yazmaları istenebilir. Örneğin, öğrencilerden belirli bir süre içerisinde belirli bir konuda karşılaştırma yapacağı bir kompozisyon yazması istenebilir. Fakat, öğrencinin araştırma yaparken kullanacağı kaynaklar, yapacakları düzeltme sayısı ve ne zaman çalışacakları belirtilmez. Performans ölçümü böyle gerçekçi koşullar altında yapıldığında gerçek değerlendirme olarak da adlandırılır (Meyer, 1992). Performans ölçümü ile gereçek değerlendirmeyi kapsayan ve bunları geleneksel yazılı sınavlardan ayıran değerlendirme yöntemi Òalternatif değerlendirme olarak adlandırılır. Bu bölümde dört değişik performans test tipini tanımlayıp önemli özelliklerini irdeleyeceğiz.

     Performans Test Çeşitleri
     Bu günlerde öğrencilerin performans kapasitelerini değerlendirmede dört yöntem kullanılmaktadır. Bunlar: yazılı değerlendirmeler, portfolyolar, sergiler ve gösterilerdir.

     Yazılı Değerlendirmeler
     Bu testlerde öğrencilerden standart koşullar altında belirli bir konuda yazı yazmaları istenir. (Hayranlık duyduğunuz bir kişiyi tanıtan ve neden hayran olduğunuzu belirten bir kompozisyon yazınız gibi...) Daha sonra her kompozisyon belirlenmiş kriterlere göre iki veya daha fazla kişi tarafından notlandırılır.

     Portfolyolar
     Bir portfolyoda öğrencinin yapmış olduğu çalışmanın değişik evrelerini içeren bir veya daha çok çalışma parçacıkları bulunabilir. Örneğin bir öğrencinin portfolyosunda iş mektupları, roman parçacıkları, şiir ve bir araştırmanın taslak, müsvette kağıtları ve bitmiş hali bulunabilir. Bir araştırma ödevi değerlendirilirken hem süreç içerisinde gerçekleşen çalışmalar (taslak, müsvedde kağıtları gibi) hem de son ürün, değerlendirme kapsamına alınabilinir. Portfolyolar matematik ve bilim alanlarında oluşturulabileceği gibi iki veya daha fazla alanı kapsayan projeler için de oluşturulabilir. Genellikle öğrenci kendi portfolyosunda bulunması gerekenlere karar verme işlemine dahil edilir. Bazen portfolyo, örnek alınacak parçaları tasvir etmek amacıyla bir vitrin olarak kullanılır. Fakat, öğrencinin tipik performansını gösteren parçaların toplanması maksadıyla kullanılması da iyi sonuç verir. Portfolyo en iyi ve en doğru anlamında, sadece bu performanslara yer teşkil etmekle kalmaz aynı zamanda her bir öğrencinin kendi kendini ifade etme, kendini yansıtma ve kendi kendini analiz etme özelliklerini geliştirmede bir araç olma görevini de yerine getirir (Templeton, 1995).

     Sergiler
     Sergiler adından da anlaşılacağı gibi, resimler, çizimler, fotoğraflar, heykeller, videokasetleri ve numuneler gibi ürünlerin sergilenmesini içerir. Yazılı değerlendirmelerde ve portfolyolarda olduğu gibi sergiler de daha önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilirler.

     Gösteriler
     Bu tip performans testlerinde, öğrencilerden önceden öğrenmiş oldukları bilgilerle ya da yeteneklerle bir şekilde emsalsiz bir soruyu çözmeleri ( örneğin, bir soruya cevap vermek için bilimsel bir araştırma yapmak veya yanlış çalışan bir makinanın neden yanlış çalıştığının sebebini bulmak ve bu sorunu gidermek için en doğru yöntemi tanımlamak ) veya bir görevi yerine getirmeleri (örneğin, bir şiiri ezbere okumak, bir dans çeşidini öğrenip uygulamak veya bir müzik parçası çalmak...) istenir.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder