Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Temmuz 2011 Cumartesi

Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları


Yönetici Sınavı Hazırlıkı, müdür yardımcılığı sınav sorusu çöz, müdür yardımcılığı sınav sorular nerelerden çıkıyor, müdür yardımcılığı sınavı                     
SINAV KONULARI
Seçme sınavı konuları ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir.
a. Türkçe Dilbilgisi: 20 soru
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik: 15 soru
c. Kamu yönetimi mevzuatı ile ilgili temel bilgiler: 15 soru
- Anayasa (Anayasanın kamu yönetimi ile ilgili bölümleri)
- Devlet Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Temel Organları,
- Türkiyede yerel yönetim teşkilatı,
d. Genel Kültür:  15 soru
e. Millî Eğitim Mevzuatı, eğitim yönetimi, Türk eğitim sistemi ile ilgili temel bilgiler:  20 soru
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
- 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
- 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun,
- 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun,
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
- Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,
- Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği,
- Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği,
- Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği,
- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
- Personel İzin Yönergesi,
- Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği,
- Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi,
- Eğitim Plânlaması ile ilgili temel bilgiler,
- Eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili temel bilgiler,
- Yönetim ve organizasyonla ilgili temel bilgiler,
- Eğitim Ekonomisi ile ilgili temel bilgiler,
f. Eğitim kurumlarının özelliklerine ilişkin konular: 15 soru,
- Okul Öncesi % 2,
- İlköğretim % 3,
- Genel Orta Öğretim % 4,
- Mesleki ve Teknik Orta Öğretim, Çıraklık ve Yaygın Eğitim % 4,


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder