Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

12 Temmuz 2011 Salı

İletişim, Türleri ve Öğeleri


iletişim nedir, iletişim türleri, iletişimin öğeleri, iletişimin elemanları, ileti, iletim, alıcı, kaynak, mesaj, kanal, hedef 

İletişim, karşılıklı bilgi alışverişi amacına yönelik bütün etkinliklerdir. İletişim en az iki katılımcının, en az bir yönde bilgi geçişi yapması temeline dayanır.

Belirli mesajların kodlanarak bir kanal aracılığıyla bir kaynaktan bir hedefe/alıcıya aktarılması süreci. Örneğin bir konuşmacı (kaynak) ortak bir dil aracılığıyla (örn. Türkçe) kodladığı belirli kelimeleri (mesaj/ileti) ses dalgaları ve hava yoluyla (kanal) dinleyiciye/alımlayıcı (hedef) aktarır. Bu süreçte geribildirim hedefleniyorsa, iletiyi gönderen başat kaynak, hedef/alımlayıcı ise sonat kaynak olarak tanımlanır.

İletişimin Türleri

Tek Yönlü İletişim:
 • Tek Noktadan Çok Noktaya; Hemen hemen bütün klasik basın yayın organları
 • Tek Noktadan Tek Noktaya; Mektup, e-posta v.s.
Çift Yönlü iletişim:
 • Tek Noktadan Tek Noktaya: Klasik telefon görüşmeleri
 • Çok Noktadan Çok Noktaya: Bir açık oturum.

İletişimin Öğeleri

 • Gönderici: İletiyi hazırlayan, gönderen kişi.
 • Alıcı: İletinin gönderildiği kişi.
 • İleti: Gönderilmek istenen bilgi, düşünce, duygu ve benzerinin kanal aracılığı ile şifrelenmesidir. Bu şifre genelde dildir.
 • Kanal: İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol, araç.
 • Bağlam: İletişimin gerçekleştiği ortam.
 • Dönüt: İletideki amacın yerine getirilmesidir.
 • Gösterge: Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, kelime, nesne, görünüş ve olgular göstergedir. Resimler, müzik parçaları, flamalar, trafik işaretleri, edebi metinler gösterge olarak ele alınır. İletişim göstergeler aracılığı ile sağlanır.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder