Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

12 Temmuz 2011 Salı

Ekip Çalışması


takım çalışması, takımın başarı yolları, ekip çalışması nedir, ekip nasıl kurulur, ekip çalışması nasıl yapılır, ekip çalışmasının yararları nedir, işbirliğinin önemi, ekip çalışması üyelerinin sorumlulukları,
Ekipler;
Eğitimden iletişime
Hizmet sektöründen imalat işletmelerine
Yaygın ve etkin olarak kullanılıyor

Ekip Nedir?
Ortak menfaatler, değerler çerçevesinde, belirlenmiş süreler için bir amacın yerine getirilmesi veya bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan grubudur.

Ekip Çalışması Nedir?
Kurum içerisinde kişiler arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirip, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan bir çalışma sistemi, Toplam Kalite Yönetimi anlayışının başarıya ulaşması için en önemli araçtır.

Ekibi niteleyen unsurlar;
En az iki veya daha fazla sayıda insan
Ekibi oluşturan kişiler arasında düzenli etkileşim
Bireylerin bir performans hedefini paylaşmış olmaları
Ekip Çalışmasının Gerekçesi;
Öncelikleri belirlemek için beraber çalışarak işin sonuçlarını iyileştirmek,
Problemleri çözmek, kararlar almak
Grup üyeleri arasındaki kişisel ilişkileri düzelterek, üyeleri gereksiz yakın gözetimden kurtarmak,
Yaşamlarını zenginleştirerek, yaptıkları işin efendisi olmalarına izin vermek,
İşleri başarıyla yapmaktan elde edilen yararlara katılmalarını sağlayarak çalışma yaşamının niteliğini iyileştirmektir.

İşini çok iyi bilen profesyonel çalışanlara sahip olmak istiyorsak da ekip çalışması yapmalıyız.
 Çünkü yapılan araştırmalar, öğrenmenin ;
% 10 okumak
% 20 duymak
% 30 okur ya da dinlerken seyretmek
% 50 bir işin yapılmasını izlemek
% 90 işin kendisini yapmak
ile oluştuğunu tespit etmişlerdir.
Ekip bir dakikada kurulabilir; ancak yüksek performanslı bir ekibe sahip olmak zaman gerektirecektir. Ekiplerde etkili çalışma yapabilmek için üyelerin karakteristik davranış özelliklerini de bilmek gerekir.

İnsanların gösterdikleri bazı davranışlar;
Önerici-karşıönerici-destekleyici-hayırcı-savunucu-akıncı-engelleyici-yergici-özetçi-araştırıcı-kırıcı-tuzakçı-yakınmacı-erkçi-bilgiç-hayran toplayıcı-öğrenci vb.

Ekibin özellikleri
Büyüklük
Ekibin büyüklüğü üzerinde çalışılacak sorunun ya da konunun niteliğine bağlıdır. Üye sayısının azlığı ya da çokluğu çalışmaları etkiler. Ekibin üye sayısının büyüklüğü 5 - 7 olması (5-12) tercih edilir. Üye sayısı çoğaldıkça takımda iletişim zorlaşır ve bazı üyeler takıma katkıda bulunma fırsatı bulamaz.

Ekip Organizasyonu
Bir ekipte;
ekip lideri,
ekip lideri yardımcısı (veya ekip asistanı) ve
ekip üyeleri
Ekip lideri; ekip toplantılarını yöneten ve ekip faaliyetlerinden sorumlu olan ekip üyesidir. Bu görevlerinin dışında diğer ekip üyelerinden herhangi bir farkı yoktur. Ekip liderini takımın üyeleri açık oylama yoluyla kendileri belirler.

Ekibi Yönetirken;
Ekibin hedeflerinin ekip üyelerine tanıtılması,
Ekip üyelerine görevlerinin dağıtılması,
Her üyenin görüşünü de alarak üyelerin görevlerinin belir-
lenmesi,
Her üyenin hedeflerine ulaşmasına kılavuzluk edecek iş programlarının üyelere yaptırılması ve program üzerinde görüş birliğine varılması,
Başarı ölçütlerinin belirlenmesi, ölçme yöntem ve araçlarının belirlenmesi dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Ekipte üyelere düşen görevler:
Başarılı bir ekipte üyelerin şu niteliklere sahip olması gerekir;
Tartışma başlatabilme
Amaçlara erişebilmek için öneri getirebilme
Konuları özetleyebilme
İşi ve ekibi sahiplenme
Birlik anlayışı içinde olma
Farklı çözümler getirmede yaratıcı olma ve uzlaşma
Verilere dayalı konuşma
Eleştiriye tahammül etme
Standartlar konusunda grupla beraber hareket etme
İnsan ilişkileri konusunda bilgili olma ve her türlü ilişkide samimi olma
Hoşgörülü olma

Ekip oluşum süreçleri
İlk Basamak (Oluşum Aşaması) ;
Tanışma ve yöneliş: başlangıçta ekip olmamış, bireyler topluluğunun, ortak misyon vizyon çerçevesinde birleşerek ortak amaçlara yönelerek, ekip ruhu kazanıp, ekip    özelliğine büründüğü aşamadır.                 
 İkinci Basamak (Fırtına Dönemi) ;
Karışıklık ve karmaşa
Üçüncü Basamak (Normlaşma Dönemi) ;
Biçimlenme, düzenin yerleşmesi ve uyumun sağlanması dönemidir.
-Ekip çalışma yöntemini kararlaştırır ve geliştirir
-Ekip kendi kural ve normlarını üyelerin de rollerini tanımlar
  Beşinci basamak (Dağılma) ;
  Görevin tamamlanması


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder