Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Temmuz 2011 Cuma

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları - 5


Aday öğretmenlere verilen eğitimlerden biri olan Hazırlayıcı Eğitim'in örnek sınav soruları ve cevapları
Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları
1. “Türk Milli Eğitim Sistemi”ni hangi yasa düzenler?
a. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
b. 625 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu
c. 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu
d. 179 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde Kararname


2. “Eğitim Kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz.” ilkesi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisidir?
a. Yöneltme            b. Eğitim Hakkı
c. Genellik ve eşitlik  d. Fırsat ve imkan eşitliği

3. “Temel Eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. Temel Eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanabilirler.” ilkesi Türk Milli Eğitim Sisteminin Temel İlkelerinden hangisidir?
a. Yöneltme            b. Eğitim Hakkı
c. Genellik ve Eşitlik  d. Bilimsellik

4. “Türk Milli Eğitiminde laiklik esastır, din kültürü ve ahlak öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.” ilkesi Türk Milli Eğitim Sisteminin Temel İlkelerinden hangisidir?
a. Demokrasi Eğitimi          b. Laiklik
c. Bilimsellik                      d. Karma Eğitim

5. “Okullarda kız ve erkek karma eğitimi yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkan ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya erkek öğrencilere ayrılabilir.” ilkesi Türk Milli Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisidir?
a. Fırsat ve İmkan Eşitliği    b. Demokrasi Eğitimi
c. Karma Eğitim                d. Bilimsellik

6. “Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu maksatla okullarda okul - aile birlikleri kurulur. Okul - aile birliklerinin kuruluş ve işleyişleri Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.” İlkesi Türk Milli Eğitim Temel İlkelerinden hangisidir?
a. Yöneltme
b. Eğitim Hakkı
c. Ferdi ve Toplumun İhtiyaçları
d. Okul Aile İşbirliği6-20 sorular kayıp

21. Hangisi MEB ana hizmet birimi değildir?
a. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
b. İlköğretim Genel Müdürlüğü
c. Personel Genel Müdürlüğü
d. Çıraklık ve Yangın Eğitimi Genel Müdürlüğü

22. Hangisi MEB danışma ve denetim birimi değildir?
a. Teftiş Kurulu Başkanlığı
b. Özel Kalem Müdürlüğü
c. Bakanlık Müşavirliği
d. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

23. Hangisi MEB yardımcı hizmet birimi değildir?
a. Yayınlar Daire Başkanlığı
b. Hizmet içi Dairesi Başkanlığı
c. Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı
d. Hukuk Müşavirliği

24. Aşağıdakilerden hangi örgün eğitim kurumu değildir?
a. Okul Öncesi eğitim          b. İlköğretim
c. Ortaöğretim                  d. Halk eğitim

25. Günlük planda neler bulunmalıdır?
a. Amaç – Konu – Süre
b. Araç – Davranış – İşleniş
c. Konu – Ders – Değerlendirme
d. Hepsi

26. Hangisi İlköğretimde Mihver ders değildir?
a. Türkçe                b. Fen Bilgisi
c. Sosyal Bilgiler       d. Hayat Bilgisi

27. Ünite planında hangisi bulunmaz?
a. Süre                  b. Amaç
c. İşleniş                 d. Araç

28. MEB’nda kaç tane müsteşar yardımcısı vardır?
a. 3              b. 5              c. 7              d. 9

29. Milli Eğitimin kaç tane genel amacı vardır?
a. 3             b. 5              c. 7              d. 11

30. Hangisi Türk Milli Eğitimin İlkelerindendir?
a. Genellik ve Eşitlik           b. Süreklilik
c. Demokrasi Eğitimi          d. Hepsi

31. Gözlem ve gözleme dayalı metot hangisidir?
a. Tartışma                      b. Soru – Cevap
c. Takrir                          d. Deney

32 – 50 kayıpBenzer Yazılar1 yorum:

  1. Başlıkta cevapları demişsin ama cevap yok. Bir kaç arkadaş cevap vermiş. Nasıl iş bu?

    YanıtlaSil