Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Haziran 2011 Pazar

Yapılandırmacılık - PiagetKPSS, ÖYT, yapısalcılık, öğretim teknikleri, öğretim yöntemleri, Piyaj, Vigotski,  yapılandırnacı öğrenme, yapısalcılar, konu anlatımı, ders notları, 
 
YAPILANDIRMACILIK - PİAGET, VYGOTSKY, BRUNER, DEWEY, GESTALT 
 
         Constructivism; yapılandırmacılık, yapısalcılık, oluşturmacılık gibi isimlerde anılır.
         Bilgi, bilginin doğası, nasıl bildiğimiz, bilginin yapılandırılması sürecinin nasıl bir süreç olduğu, bu sürecin nelerden etkilendiği gibi konularla ilgilidir
         Yaşamın sürekli değiştiğini, her durumda her şeyin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunurlar
         Öğretimden çok öğrenme ve bilgiyle ilgili bir kuramdır
         Bilgi konu alanlarına bağlı olarak değil, bireylerin yarattığı ve ifade ettiği şekilde yapılandırarak var olur
         Bilgi evrensel “gerçekler takımı” olarak değil “işleyen hipotezler” olarak görülür
         Temelinde başkalarının bilgilerini olduğu gibi öğrenene aktarma değil, insanların kendi bilgilerini yine kendilerinin yapılandırması gerektiği görüşü savunulur

Yapılandırmacı öğretimin özellikleri
         Öğrenci öğretmenin yapılarına ulaşmak yerine kendi yapılarını oluşturur
         Her öğrenciye hitap edebilmesi için etkinlikler çeşitlendirilir
         Öğretirken gerçek durumlara, gerçek nesnelere mümkün oldukça yer verilir
         Öğretmenler kontrol edici, empoze edici, doğruları sunucu değil, yardım edici, kolaylaştırıcı bir tavır sergiler
         Yanlışlar, öğrenciyi tanıma fırsatı olarak görülür. Yanlış bile olsa öğrencilerin düşüncelerini söylemeleri özendirilir
         Planlar esnek ve seçeneklidir, öğrenme süreciyle ilgili kararlar öğrencilerle birlikte alınır
         Öğrencilerin karmaşık düşünmeleri, soru sormaları, görüş alışverişinde bulunmaları özendirilir
         Öğrencilerin değerlendirilmesi, günlük olarak, dosyalara ve öğrencilerin ürettiklerine bakılarak, öğrenme-öğretme süreçlerinin akışı içinde yapılır. Ürün değil süreç değerlendirilir.
         Bilgiye ulaşmak kişinin yaşamını düzenleyen bir uyum sürecidir
         Öğrenme temel kavramlar etrafında yapılandırılır
         Bilişsel ve sosyo-kültürel yapılandırmacılık etkin olan iki görüştür
         İşbirliğine dayalı öğretim yöntemi kullanarak öğrenciler birbirinden öğrenmelerine öncelik verilir
         Öğrenciler kavram ve becerileri yeni durumlara uygular
         Bireysel farklılıklar önemlidir
         Öğrenciler alıştırma yapmaktan çok gerçek problemleri çözmeyi öğrenir


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder