Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Haziran 2011 Pazar

Çoklu Zeka Kuramı - Gardner


KPSS, ÖYT, öğretim teknikleri, öğretim yöntemleri, Gardner, çzk, 8 zeka, sekiz kuram, konu anlatımı, ders notları,

         Zekâ tek boyutlu değil çok boyutludur
         Sekiz farklı zekâ tespit etmiştir
         Bu zekâ türleri arasında kopukluk yok, aksine sıkı bir ilişki vardır
         Her insan bu zekâ alanlarına değişik miktarda sahiptir
         Kişiler kendi zekâlarını arttırma ve geliştirme yeteneklerine sahiptir
         İnsanların bulundukları çevre, kalıtım, inançlar, kültür ve tutumlar zekâ gelişimi için etkilidir
         Öğrenmeyi gerçekleştirirken farklı zekâ türlerine göre etkinlikleri çeşitlendirmek başarıyı arttıracaktır

Gelişimi Etkileyen Faktörler
         Kalıtım
         Çevre
         Kültür
         Kaynaklara ulaşma imkânı
         Coğrafi şartlar
         Toplumsal etki
         İnanç faktörü

ZEKÂ TÜRLERİ
Sözel-Dilsel
    Sözcükleri ve dili iyi kullanma yeteneğidir.
    Şiir, makale vb. yazma, görüşme yapma, sözlük kullanma, bulmaca çözme, tartışma yönetme, sunu yapma gibi etkinlikleri kapsar

Mantık-Matematiksel
    Sayısal ve mantıksal yapıları kavrama yeteneğidir
    Akıl yürütme, mantıksal ilişkileri saptama, soyut problemleri çözme, genelleme yapabilme vb. etkinlikleri kapsar
    Beyin fırtınası, zihinsel hesaplar, keşifler yapma, matris çizelge hazırlama, şifre tasarlama

Bedensel-Kinestetik
    Vücudu, elleri, mimikleri uyum içinde kullanabilme yeteneğidir.
    Sanatçılar, mankenler, sporcular yoğun bir şekilde kullanır
    Kesip yapıştırma, gezi yapma, dans etme, drama yaptırma gibi etkinlikler düzenlenebilir

Müzikal-Ritmik
    Beste yapma, enstrüman çalma, şarkı söyleme yeteneğidir
    Ritim, ton ve tizleri hissetme yoğundur
    Ritim tutma, müzik aleti çalma, beste yaptırma, ıslık çalma gibi etkinlikler düzenlenebilir

Görsel-Uzamsal
    Beynin ilk kullandığı zekâ dilidir.
    Renkler, resimler, şekiller, desenler, dokular ve imajlardan oluşur
    Resim yapma, karikatür çizme, yap-boz hazırlama, slâyt hazırlama, fotoğraf albümü hazırlama, afiş hazırlama yapılabilir

Doğacı-Varoluşsal
    Doğal çevreyi tanıma ve anlamayla ilgilidir
    Doğal varlıkları fark etme, onları sınıflandırma ve taksonomi oluşturma bu tür zekânın kanıtlarıdır
    Taş, toprak, bitki biriktirme, çevreyi koruma, doğada gezme, varlıkları tanıma, bitki yetiştirme bu zekâ kapsamı içindedir.

Sosyal-Kişilerarası (Toplumsal)
    Toplumda diğer bireyleri anlama, sağlıklı ve tutarlı ilişki kurma becerisidir.
    Politikacılar, öğretmenler, liderler, psikologlar ve din adamları bu zekâ türünü çok kullanır
    Tartışma, görüşme yapma, grup çalışmasına katılma, işbirlikli öğrenme, toplantı düzenleme

İçsel-Kişiye Dönük (Öze Dönük)
      Kişinin kendini tanıması ve sorumluluk almasıdır
      Kendini tanıma, değerlendirme, neyi yapacağını, yapamayacağını bilme, sınırlarını tanıma bu zekâ kapsamındadır
          Günlük tutma, bireysel okuma yazma, kendi davranışlarını eleştirme, kendi hedefini belirleme, onu gerçekleştirmek için çaba harcama


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder