Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Haziran 2011 Çarşamba

Tartışma Yöntemi      Öğrencilerin hedef davranışları kazanmaları için yaşantı ve görüşlerini paylaştıkları, öğretmenin gözetiminde yapılan grup kontrol sürecidir
      Konunun kavranması aşamasında karşılıklı olarak görüşler ortaya konurken, bir problemin çözüm yolları aranırken, değerlendirme çalışmaları yapılırken kullanılır
      Öğrencilerin konu üzerinde kendi düşüncelerini savunmasına imkan verilir
      Analiz, sentez ve değerlendirme seviyesinde hedef alanının kazandırılması sağlanır
      İyi uygulanan bir tartışma yöntemi alt düzeyde öğrencilerinde katılımın sağlayabilir
      Eleştirisel düşünme becerisinin gelişimine katkı sağlar. Farklı düşünceleri anlama ve onlara saygı gösterme gerçekleşir
      Öğrencilere demokratik tutum gibi duyuşsal davranışların kazandırılmasını sağlar
      Kendini ifade edebilme, dil becerilerinin gelişimi, dinleme alışkanlığının kazandırılması söz konusudur
      İyi kontrol edilemeyen bir tartışma hedef alanının dışına çıkabilir.
      Alt düzeyde öğrencilerin öğretmenin verdiği bilgilerden öteye yeni bilgiler sunamaması sıkıcılığı arttırır

Tartışma yönteminde kullanılan bazı teknikler;
      Panel; bir uzman grubun dinleyicilere bir konu üzerinde yaptıkları sunumdur. Dinleyiciler sunum sonrası sorular yöneltip görüş isteyebilirler
      Zıt panel; en az kavrama düzeyindeki hedef davranışların kazandırılması için sınıfta soru soran ve cevap veren iki grup oluşturulur.
      Kollegyum; biri uzman kişilerden, diğeri öğrencilerden oluşan iki panel grubu vardır. Öğrenciler konuyu sunar ve uzman gruba soru yöneltip yanıt alır
      Sempozyum;  dinleyicilerin önünde bilimsel, sanatsal, düşünsel ağırlıklı bir konunun belirli bir yönünü üzerine önceden belirlenmiş bir konuşma yapması
      Konferans; bir uzmanın ilgili konu hakkında topluluğa sunuş gerçekleştirmesidir
      Forum; farklı görüşe sahip kişilerin bir sorun üzerinde başkan kontrolünde yaptıkları tartışmadır.
      Açık oturum; 3-5 kişilik grubun belirli konularla ilgili fikir ve görüşlerini sırayla dinleyici gruba aktardıkları bir tekniktir. Panelden farklı olarak üyeler başkandan söz alırlar, aralarında tartışmazlar. Sadece kendi görüşlerini açıklarlar. Tüm sınıfın tartışmaya katılması mümkündür.
      Münazara; iki tartışma grubunun bir konuyla ilgili iki karşıt görüşü bir jüri karşısında savunmalarıdır
      Beyin fırtınası; problemin çözümü için tüm katılımcıların fikrinin alındığı, buluş yapma ve hayal gücünden faydalanıldığı bir tekniktir
      Vızıltı grupları; küçük gruplar kendi aralarında tartıştıktan sonra her elemana 1 dakika verilerek diğer gruplarla tartışmaları sağlanır
      Çember; öğrenciler sınıf içinde çember biçiminde oturur. Her öğrenci konuyla ilgili fikrini bir iki cümleyi geçmeyecek şekilde sırayla açıklar
      Workshop (çalıştay);  küçük bir grubun belli konular üzerinde bir süre tartışıp çözüm üretmesidir.
      Beş aşamadan oluşur:
      Sorun herkes tarafından anlaşılacak şekilde belirlenir
      Beyin fırtınası yapılır
      Görüşler derlenir
      Görüşler birbirleri ile ilişkilendirilip, gruplandırılır
      Konu ile ilgili ortak bir rapor hazırlanır


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder