Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Haziran 2011 Çarşamba

Öğretim İlkeleri         Öğretim ilkeleri doğruluğu kabul edilen, eğitim-öğretim etkinliklerinin amaçlarına başarıyla ulaşacak şekilde düzenlenip yürütülmesine kılavuzluk ederek yönlendiren öncü fikirlerdir.
         Öğretmenin başarısı büyük ölçüde bu ilkeleri anlayıp uygulamasına ve benimsemesine bağlıdır

1.Çocuğa/öğrenciye göre öğretim ilkesi;
         Çağdaş eğitimde öğrenci eğitim odak noktasında yer almaktadır.
         Çocuklar ilgi, ihtiyaç, özellik ve yeteneklerine göre bir eğitim programı içerisinde yetiştirilmelidir.
         Her öğrenciyi daha üst sevilere çıkarmak için, öğrencilerin düzeylerinin dikkate alınması gereklidir.

2.Hayatilik ilkesi;
         Öğrenciye uygun öğrenme ortamı hazırlanırken, konular, problemler, araçlar, örnekler hayattan alınmalı
         Eğitim Dewey’e göre, yaşama hazırlıktan öte yaşamın kendisidir
         Öğretim sürecinde verilecek bilgiler öğrencinin günlük yaşamda kullanabileceği türden olmalıdır

3.Yaparak yaşayarak öğretim ilkesi;
         Öğrenmenin etkili ve kalıcı olması için öğrencinin daha fazla duyu organıyla eğitime katılımı gerekir
         Öğrenci öğretim sürecine bizzat katılmalı, okumalı, yazmalı, tartışmalı, araştırmalı ve bilgiyi önceki yaşantılarıyla ilişkilendirmelidir
         Bu ilkeye “öğrenci eylemi” veya “iş ilkesi” de denilmektedir

4.Ekonomiklik ilkesi;
         Öğretiminin amaçlarına en kısa sürede, en az araç gereç ve enerjiye ulaşılmasıdır
         Bu durum planlı ve metotlu çalışmayı gerektirir
         Öğretmenlerin, kazandırmak istediği davranışların öğrencide görülmesi için en uygun öğretim yolunu, uygun zaman ve ortamda gerçekleştirmek için uğraş vermeleri bu ilkeyi açıklamaktadır

5.Güncellik ilkesi;
         Öğrenciler televizyon, gazete gibi yayınlarda aktüel konulara daha fazla ilgi duymaktadır. Öğrencilerin bu ilgi ve meraklarından öğretimde yararlanılması güncellik ilkesidir
         Öğretimde ve içerikte günlük hayatta kullanılabilir bilgilere yer verilmelidir
         Derslerde belirli gün ve haftalara bu kapsamda yer verilmektedir

6.Açıklık ilkesi;
         Öğretilecek konunun açık ve anlaşılır olması ve öğrencinin eşyalarla, varlıklarla bire bir karşılaşması sağlanmalıdır
         Öğretmenin anlaşılır bir dil kullanması, öğrenme konusu olan konu, nesne, olay ve olguları öğrencinin etkileşimine sunması bu ilkenin gereğidir
         Öğrencinin mümkün olduğu kadar fazla duyu organına hitap edilmesi öğrenmeyi arttıracaktır

7.Somuttan soyuta ilkesi;
         Elle tutulan, gözle görülen varlık ve konuların daha kolay öğrenildiği bir gerçektir
         Dolayısıyla öğrenci öncelikle konuyu somut örnekleri ile incelemeli sonra soyut kavramlar öğretilmeye çalışılmalıdır
         Zihinsel gelişime bağlı olarak yaklaşık 12-13 yaşlarından itibaren somut kavramlar öğrenilebilir

8.Bilinenden bilinmeyene ilkesi;
         Yeni öğretilecek bilgi ve becerilerin, öğrencinin mevcut bilgi ve yaşantılarından hareket edilerek öğretilmesi, öğrenmenin kolaylaşmasını sağlayacaktır
         Bir öğretmen derse kendisinin ne bildiğiyle değil öğrencinin ne bildiğiyle başlamalıdır

9.Yakından uzağa ilkesi;
         Yakın çevre çocuğun duygu ve düşünce hayatının kaynağını oluşturmaktadır
         Dolayısıyla öğretimde yer alacak konuların seçilmesinde bulunulan yerden ve zamandan başlayarak gittikçe genişleyen bir şekilde uzak çevrelere geçilmesi ön görülmektedir

10.Bütünlük ilkesi;
         Eğitim ve öğretim planlanırken bireyin bedensel yönleri ve düşünce, duygu, irade gibi içsel yönleriyle bir bütün olarak ele alınması gereklidir
         Bedensel ve ruhsal kuvvetler sürekli olarak birbirini etkiler. Sadece bedeni, zihinsel veya ahlaki gelişimi sağlanan birey kendine ve topluma zararlı olabilecektir.


Benzer Yazılar3 yorum: