Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Haziran 2011 Pazar

KPSS Sınıf Yönetimi Ders Notları


KPSS, sınıf yönetimi, konu anlatımı, ders notları, 

Öğretmenin sınıf yönetiminde yapması gereken davranışlar
 1. Öğrencinin derse katılımını sağlayan
 2. Öğrenciyi etkin kılan
 3. Öğrencinin kişilik özelliklerini geliştiren
 4. Belli ölçüde kurallar koyan
 5. İlgi ve merak uyandırıcı
 6. İpucu veren, hatırlatan
 7. Yönlendiren ve rehberlik eden
 8. İletişime açık
 9. Yapıcı ve anlayışlı
 10. Tutarlı ve eleştirel
 11. Esnek ve yapıcı
Sınıfta öğrenci katılımının sağlanması
 Öğretim sürecinin tasarlanmasında tüm öğrencilerin öğrenme kapasiteleri dikkate alınmalıdır. Öğrencilerin öğrenim düzeyine uygun öğretim etkinlikleri planlandığında her öğrenci ilgi ve yeteneğine göre sorumluluk alacaktır. Böylece derse katılımları sağlanabilecektir.
 Öğretim sürecinde tüm öğrencilerin aktif katılımının sağlanması disiplin sorunlarını ortadan kaldıracaktır.
 Farklı öğrenme düzeyinde bulunan öğrencilerin, kendi düzeylerine uygun etkinlikler planlanması derse katılımı arttıracaktır.
 Uygun yöntem ve teknikler kullanarak etkili bir öğretim sürecinin sağlanması sonucu öğretmenin disiplin ile ilgili çeşitli tedbir almasına gerek kalmayacaktır.
 Öğretmen konuyu öğretirken birinci denemesinde istenilen hedef davranışları kazandıramadıysa, yeni yöntem ve tekniklere başvurmalıdır
 Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri yeterli değilse öncelikle gerekli ön koşul bilgileri kazandırılmalıdır
 Öğrenilen davranışların kalıcı hale getirilmesi için pekiştirme yapılmalıdır
 Öğretmen derste hoşgörülü sabırlı davranmalıdır
 Öğretimde ceza uygulanmamalıdır. Cezanın yerine yanlış davranışı pekiştirmeme (olumsuz pekiştireç) kullanmalıdır
 Öğretmen sınıf içinde öğrenme düzeyi ve hızı farklı öğrenciler için (her öğrenciye uygun) etkinlikler düzenlemeli, öğrenme hızı farklı olan öğrencileri kontrol altında tutmalıdır.

Sınıfta öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için
 Öğrencinin dikkatini çekme
 Öğrencinin öğrenme yollarını geliştirme
 Hazır bulunuşluk düzeyini kontrol ederek eksik ön bilgilerini tamamlama
 Rehberlik servisinde faydalanma
 Aile ile işbirliği yapma
 Bilgisayar destekli eğitim, eğitsel oyunlar veya bireysel öğretim teknikleri uygulamalıdır.

Sınıfta disiplin sorunlarıyla karşılaşıldığında yapılabilecekler
 Sorunu ortaya çıkaran neden bulunmalı
 Öğrenciyi gözlemleyerek anlamaya çalışmalı
 Davranış ve kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmeli
 Öğrencilere başarabilecekleri görev ve sorumluluklar verilmeli
 Öğrenciye, onun önemli olduğu hissettirilmeli
 Dikkat çekmeli ve güdülemeli
 Dersin işlenişinde öğrenci düzeyine uygun yöntem ve teknikleri tercih etmeli
 Olumlu pekiştireçleri kullanmalı
 Öğrencinin olumlu özellikleri desteklenmeli

Sınıf kurallarını belirleme
 1. Sınıfta olması istenen ve istenmeyen kurallar öğrencilerle birlikte belirlenmeli
 2. Hedeflenen davranışların oluşturulmasında öğrenci katılımı sağlanmalı
 3. Kurallar açık ve net bir dille dile getirmeli
 4. Kurallar ile ilgili yaptırım veya ödüller de öğrencilerin katılımı ile belirlenmelidir
 5. Özellikle olumsuz davranışların neler olduğunu öğrencinin açıkça bilmesi sağlanmalı
Bu Konular da İlginizi Çekebilir
Öğretmenin Rolü ve Görevleri
İdeal Öğretmenin Özellikleri
Sınıf Yönetimi Modelleri
KPSS Ders Notları

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder