Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Haziran 2011 Pazar

İşbirlikli (Kubaşık) Öğrenme - Dewey


KPSS, ÖYT, öğretim teknikleri, öğretim yöntemleri, John Dewey, kubaşık öğrenme, konu anlatımı, ders notları,

         Kubaşık öğrenme, işbirlikçi öğrenme, birlikte öğrenme gibi isimler alabilir.
         Öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışarak ve birbirlerinin öğrenmesine yardım ederek öğrenmeyi gerçekleştirmesi temeline dayanır.
         Öğretmen gruplar arasında dolaşarak gereksinim duyanlara yardımcı olur.
         Öğretmen sınıfı 2–6 kişilik gruplara ayırmalı, bu ayrımda gruplarda her düzeyde öğrenci bulunmasını sağlamalıdır. Gruplar heterojen dağılıma sahip olmalıdır.
         Grup öğretiminde üyeler arasındaki etkileşim esastır.
         Etkili grup çalışması için küme şeklinde yerleşim daha uygundur.
         İşbirliğine dayalı öğretimde, takımların
         Araştırma ile ilgili veriler toplaması,
         Bireysel olarak yapılan çalışmaları birleştirmesi
         Elde edilen sonuçların birlikte tartışılarak yorumlanıp ürün haline getirilmesi söz konusudur.

İşbirlikli öğrenme neden kullanılmalıdır?
         Öğrencilerin etkileşimle birbirlerinden öğrenmelerini sağlar
         Liderlik, görev paylaşımı, eleştirme, sorumluluk alma, arkadaşlık bağları ve olumlu bağlılık* gibi özellikleri geliştirir
         Üst düzey zihinsel becerilerin geliştirilmesi için faydalıdır
         Olumlu bir öğrenme çevresinin oluşturulmasını sağlar, okula ve derse karşı öğrencilerin motivasyonunu arttırır
         Öğretimin bireyselleştirilmesini kolaylaştırır
         Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal becerilerinin gelişimine olumlu etki eder
*bireylerin ortak amaç ve ödül için çabalarını birleştiren bir durumun meydana getirilmesidir.

İşbirlikli öğrenmenin özellikleri
         Öğrencinin öğrenme güdülenmelerini sürdürmelerini sağlar
         Öğrenciler arası rekabeti kaldırır
         Öğrencilere başkalarının bakış açısıyla değerlendirme kabiliyeti sağlar
         Grup içerisinde işbirliği, sorumluluk, paylaşma gibi değerleri geliştirir
         Düşük yetenekli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencileri öğrenme sürecine katar
         Katılımcılığı ve çoğulcu özellikleri geliştiren bir demokratik öğretim yöntemidir
         Öğrenciler bir arada eksiklerini tamamlama, bildiklerini pekiştirme, aralarında tartışma, problem çözme, karar alma, ödülü paylaşma, üst düzey zihinsel etkinliklerde bulunma gibi farklı etkileşime geçerler
         Değerlendirme bireysel ve grup içi etkinliklerin değerlendirilmesi şeklinde iki türdür.

İşbirlikli öğrenme uygulama aşamaları
         Takımların oluşturulması
         Isınma etkinlikleri
         Takımların konu ve görev dağılımının yapılması
         Diğer gruplarla etkileşim
         Takım içi etkinlikler


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder