Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Haziran 2011 Perşembe

4. Sınıflar Yıl Sonu Zümre Toplantı Tutanağı


2010 - 2011 4. Sınıflar Yıl Sonu Zümre Toplantı  Tutanağı
GÜNDEM MADDELERİ
1.
Açılış
2.
II. Dönemin Değerlendirilmesi
3. 2010 - 2011
Eğitim-Öğretim yılının Eğitim ve Öğretim hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için alınabilecek tedbirlerin görüşülmesi.
4.
Zümre öğretmenleri arasında işbirliğinin değerlendirilmesi.
5.
Ders anlatım teknik ve metodları ile ödevlerin görüşülmesi.
6. Öğrencilerin sosyal problemlerinin pedagojik yöntemlerle tespiti ve çözüm yollarının görüşülmesi.
7.
Araç gereçlerin yeterince kullanılması.
8.
Planlarda birlik ve beraberliğin sağlanması.
9.
Velilerle işbirliğinin sağlanması.
10.
Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını artırıcı ve geliştirici faaliyetlerin görüşülmesi.
11.
Gezi,gözlem,inceleme ve deney konusunun görüşülmesi.
12.
Öğrencilerimizin milli,manevi,ahlaki,insani değerlere saygılı yetiştirilmesi hususunda alınacak tedbirler.
13.
Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yollarının görüşülmesi.
14
Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özelliklerini inceleme ve alınacak tedbirler.
15
Dilek ve temenniler
16.Kapanış
                                                                                                      Okul Müdürü
………… tarihinde …………… İlköğretim Okulu öğretmenler odasında,4. Sınıf zümre öğretmenleri zümre başkanı …………… başkanlığında bir araya gelinerek gündem maddeleri teker teker görüşüldü.
1. 
Açılış ve yoklama yapılarak I. ve II. Kanaat dönemleri başında alınan zümre kararları değerlendirildi.
2.
 Birinci kanaat döneminde yeni müfredatla ilgili olarak,el yazısında sorunlar yaşandığı ve ikinci kanaat döneminden itibaren bunların düzeltilmesi için çalışmaların yapılarak el yazısında gözle görülebilir bir düzelmenin fark edildiği anlaşıldı.Her sınıfta da durumu iyi olmayan öğrenciler ile özel olarak ilgilenildiği bu öğrencilerin durumlarının belli seviyelerde yükseldiği görülmektedir.
3. 
İleriki yıllarda da eğitimde verimliliğin artırılması için,sınıf içi yarışma ve testlerin yapılması ,sık sık zümre öğretmenlerinin görüşünün alınması,ders anlatım metod ve tekniklerinin(soru-cevap,anlatım,drama vb.) kullanılması.Ders anlatımında zaman zaman eğitici oyunlardan yararlanılması gerektiği üzerinde duruldu..
4.
 Sınıflar arasında belirli bir seviye farkının olmadığının gözlendiğini bunun sebebi olarak ta zümre öğretmenlerinin işbirliğini zamanında ve yerinde yaptığı söylendi.
5. 
Ders anlatım metod ve tekniklerinin üçüncü maddede belirtildiği gibi devam edileceğine, öğrencilere verilecek ödev ve projelerin öğrenciyi yıpratıcı ve bıktırıcı olmaktan ziyade araştırmaya yönelik olmasına dikkat edileceğine ve ödevleri en az seviyede tutulması gerektiği üzerinde duruldu.
6.
 Ders kitaplarındaki etkinliklerin öğrencileri son derece aktif hale getirdiği,birinci ve ikinci
dönemde Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Matematik dersindeki etkinliklerin uygulamasının öğrenciye olumlu etkileri olduğu ve mümkün olduğunca tüm etkinliklerin diğer yıllarda da yine uygulanmaya devam edilmesine karar alındı.
7. 
Okulumuzun araç-gereçlerinden azami derecede yararlanıldığı ve yararlanılmaya devam edileceğine karar verildi.
8. 
Planlamalar konusunda bir ve ikinci dönemlerde birlikte yapıldığı söylendi.
9. 
Veli toplantılarının rutin olarak belirli aralıklarla yapıldığı, gerekli görüldüğünde velilerle teker teker de çağrılarak görüşüldüğü, veli toplantılarında her veliye davetiye gönderildiği davetiyelere gündem maddelerinin yazıldığı, toplantılarda velilerin görüş ve önerilerine de yer verildiği belirtildi.
10. 
Sınıf kitaplığının zenginleştirildiği, bunun için her iki dönemde de öğrenci velilerinden yardım istenildiği, birçok velinin beklenilenden daha fazla yardımcı oldukları gözlendi.Öğrencilere kitap okumayı özendirici çalışmalar yapıldığı,zaman zaman ders esnasında öğrencileri dinlendirmek,motive etmek ve öğrencilere kitap okuma sevgisini kazandırmak için öğretmenler tarafından kısa masal ve öyküler okunduğu,zaman zaman bu davranışı sınıf içerisinden öğrencilere de yaptırıldığı belirtildi.
11. 
Ünitelere uygun gezilerin zümre öğretmenleri ile birlikte planlanmasının yapıldığı örnek olarak: merkez müzesine, belediyesine gezi yapıldığı söylendi.
12. 
Öğrenciler yetiştirilirken Milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerimizin unutulmaması gerektiği, kazanılacak davranışların yaşayarak ve örnek davranışların sınıf içerisinde sergilenerek kazandırılması gerektiği üzerinde duruldu. Büyüklerimize saygıyı, milli değerlerimize saygılı olunması gerektiği istiklal marşımıza ve bayrağımıza karşı göstermemiz gereken saygının nedenlerinin kavratılması.
13. 
Uygulamalarda ve çalışmalar esnasında oluşabilecek problemlerde, güçlükleri karşılıklı işbirliği ve fikir alışveriş ile çözülmeye çalışılacağı, gerektiğinde yakın zümre öğretmenlerinden yardım isteneceği görüşüne varıldı.
14. 
Kapsamlı bir çevre incelemesinin yapıldığı ve öğrenci gözlem defterleri eksiksiz tutularak çevrenin eğitim öğretim üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurularak eğitim öğretime devam edildiği belirtildi.
15. 
Yıllık planların planlandığı gibi devam edildiği, oluşan aksaklıklardan veya uyumsuzluklardan zümre öğretmenlerine bilgi verildiği, aksaklık olmadığı sürece uyumlu ve paralel olarak işlenmeye devam edildiği belirtildi.
16. 
Başarılı ve iyi bir eğitim-öğretim dönemi geçirildiği, önümüzdeki dönemlerinde en az bu kadar başarılı ve huzurlu geçmesi temennisiyle toplantı tamamlandı.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder