Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Haziran 2011 Perşembe

3. Sınıflar Yıl Sonu Zümre Toplantı Tutanağı


2010 - 2011 3. Sınıflar Yıl Sonu Zümre Toplantı  Tutanağı
TARİH    :
SAAT       :11.00
YER         :  Müdür Yardımcısı Odası

GÜNDEM MADDELERİ :
                    1-  PLANLAMA HAZIRLIK                                                                                                  
..................:Planlarda Atatürkçülük konularının 2517 sayılı Tebliğler Dergisinden yer alarak yapıldı.
..................: Her tema birlikte ve zamanında çalışıldı . Temaların işlenişi süresince de sınıflar arasında bilgi alış verişinde bulunuldu.
                   2-ÖĞRENCİ  KIYAFETLERİ :
..................:Okulumuzun kıyafet değişikliğinin sık sık yapılmaması velilerden gelen öneriler üzerine konuluşuldu.
                   3- ÖĞRENCİLERİN DERS ARAÇ VE GEREÇLERİNİN TEMİN EDİLMESİ VE KULLANILMASI
..................:Her öğrencinin her ders için gerekli olan araç ve gereci almalarını sağlandı. Öğrencilerin ders araç ve gereçlerini düzenli kullanma becerilerinin geliştirilme çalışmaları yapıldı.
                    4- SINIF İÇİ DERS ARAÇ VE GEREÇLERİ
..................:Sınıf içi ders araç ve gereçlerinin titizlikle kullanıldı. Ders araçları konusunda okulun desteğiyle sıkıntı yaşanmadı.
                      5- ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAMLARININ SAĞLANMASI
.................. :Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamları sağlandı.  Sınıfa uyumları konusunda zorlanan öğrencilerle yakından ilgilenildi.
6- SINIF VE OKUL TEMİZLİĞİ :
..................:Sınıflarımızda birer çöp kutusu bulundurduk, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesi uyguladık.
..................:Kulüp görevlilerinin görevlerini tam olarak yapıldı. Temizlik kontrollerini aksatılmadı.
7- DERSLERDE İŞLENECEK METOD VE TEKNİKLER
..................:Türkçe derslerinde okumalara ağırlık verildi, sesli okuma becerileri geliştirildi.Sözlük ve atasözleri kullanımına daha geniş olarak yer verildi ve uygulandı. Türkçe dersinde yazılı ifade becerilerinin geliştirildi. Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerileri geliştirildi.
..................:Okullar  arası  ve Türkiye geneli seviye belirleme  sınavlarına katılındı ve 3. Sınıflar olarak çok büyük başarılara imza attık.Türkçe derslerinde soru-cevap, anlatım, dinleme, izleme, yazma metotlarına sıklıkla  yer verdik. Türkçe derslerinde güzel konuşma ve güzel yazı yazma çalışmalarına daha çok yer verdik.
..................:Matematik derslerinde  her konuyu ayrıntılı olarak ele aldık. Öğrenci çalışma kitabını ve Matematik kitabındaki ders saatine göre düzenleyip işledik. Soru-cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışıldı. Hayat Bilgisi derslerinde konular sınıf içi etkinlikleriyle ,teknoloji odası kullanılarak işlendi.Konuların sonundaki konu ve Tema değerlendirme sorularının yapıldı .  Belirli gün ve haftaların zamanında ve birlikte işlenip kutlanıldı.Değerlendirmeler ile ders kitaplarının tema sonlarındaki tema değerlendirmeler yapıldı.
..................: Görsel sanatlar dersleri konusunda yaptıkları çalışmaları sergilendi.

SONUÇ OLARAK

1-     Öğrencilerin kılık-kıyafet ve temizliklerine azami özen gösterildi.
2-     Öğrencilerin ders araç ve gereçleri tamamlandı ve bu ders araç ve gereçlerini düzenli ve tertipli kullanmaları sağlandı.
3-     Sınıf içi ders araç ve gereçlerinin birlikte ve düzenli şekilde kullanıldı.
4-     Sınıflarda nöbetçi öğrenci çizelgeleri uygulamaya devam edildi.
5-     Sınıfların düzenli ve temiz olmasına dikkat edildi.
6-     Derslerin özelliklerine göre uygun olan ders araç ve gereçleri kullanıldı.
7-     Dersler soru-cevap, anlatım, temaların bitiminde ders kitaplarının içindeki değerlendirme basamakları yapıldı.
8-     3.sınıfların sene sonunda görsel sanatlar, sanatsal etkinlik derslerinde yapılan çalışmaların birlikte sergilendi.
9-      Veli toplantıları her sınıf kendi bünyesinde yaptı.
10-Türkçe dersinde yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine çalışıldı.
11-Türkçe dersinde sözlük kullanma becerisinin geliştirilmesine çalışıldı.
12-Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerisinin geliştirilmesine çalışıldı.
13-Matematik dersinin işlenişinde problem çözümlerine ağırlık verilecek ve bununla birlikte zihinden problem çözme becerilerinin geliştirilmesine çalışıldı.
14-23 Nisan Bayramı ile ilgili sınıf süslemeleri, şiir, resim, şarkı gibi etkinlikler kullanılarak daha etkin bir şekilde kutlanması çalışmaları yapıldı.
15-Sınıflar arası diyalog ve yardımlaşmalara özen gösterildi.
16- Belirli gün ve haftalar zamanında planlara işlendi ve sınıflar arası birliktelik sağlandı.
17-Gerekli hallerde öğrenci velileri ile görüşmeler yapılacak ve olası sorunların giderilmesine öğretmen-veli işbirliği ile giderilmesine çalışıldı.
18-Sınıf içindeki öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmaları, sınıf içi birlik ve beraberlik havasının yaratılmasına çalışıldı.
19-Diğer sınıf öğrencileri ile iyi geçinmeleri için gerekli olan yardım ve anlayışın gösterilmesine çalışıldı. 
Üçüncü sınıflar sene sonu zümre öğretmenler arası zümre toplantısı yukarıda belirtilen gün ve saatte müdür yardımcısı ……….. ‘nin gözetiminde yapılarak yine yukarıdaki kararlar aşağıda toplantıya katılan 3. Sınıf öğretmenleri tarafından birlikte alınarak imza altına alınmıştır.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder