Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Haziran 2011 Perşembe

2. Sınıflar Yıl Sonu Zümre Toplantı Tutanağı


2010 - 2011 2. Sınıflar Yıl Sonu Zümre Toplantı  Tutanağı
GÜNDEM
1.      ………… Eğitim-Öğretim Yılının değerlendirilmesi.
2.      Bu öğretim yılında karşılaşılan güçlüklerin tespiti.
3.      Sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi.
4.      Okul – Aile  işbirliği.
5.      95.maddenin okunması

6.      Öğretim yöntem ve teknikleri
7.      Sosyal etkinlikler.
8.      ………….. Eğitim-Öğretim Yılında kullanılacak kaynak kitap seçiminin yapılması.
9.      Dilek ve temenniler
10.  Kapanış
TUTANAK
                 Pazartesi günü yapılan zümre öğretmenler toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1-Bu Eğitim-Öğretim Yılının kısa bir değerlendirilmesi yapıldı. Yapılan çalışmalar, derslerin işlenişi, planlar vb. üzerinde konuşuldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Derslerin tamamında zaman ve zümre uyumu olduğu görüldü. Tüm konuların programa göre tamamlandığı anlaşıldı. Tüm sınıflarda başarı yüzde yüzdür. Kalan öğrenci olmamıştır. 2-A sınıfında …………. isimli öğrenci sürekli devamsız olduğundan sınıfta kalmıştır.
2-Bu Eğitim-Öğretim Yılında karşılaşılan güçlükler tespit edilerek çözüm yolları tartışıldı. Bunlar;
a)      Ders kitapların dayanıklı olmamasının öğretmen ve öğrencileri zora soktuğu, öğrencilerin kitaplara ilgi ile yaklaşmasını engellediği, geriye dönerek çalışma imkanını ortadan kaldırdığı konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca eskiyen kitapların tekrar ekonomiye kazandırılmamasının verdiği sıkıntı konuşuldu. Önümüzdeki Eğitim-Öğretim yılının başından itibaren bu sorunun çözülmesi için gereken gayretin gösterilmesi kararlaştırıldı.
b)      Veli-okul işbirliğinin iyi düzeyde olduğu tespit edilerek, seneye bu durumun devam etmesi içim elden gelen gayretin gösterileceği söylendi.
c)      Öğrencilerin derslere hazırlıksız gelmelerinden şikayet edilerek bu sorunun çözüm yolları arandı.
d)      Proje ödevlerinin daha çok aileler tarafından yapılması, diğer etkinliklerde de ailelerin büyük bir katılımının olması çalışmaların amaca hizmet etmediğini gösterdi. Bu nedenle önümüzdeki yıl bu ödevlerin yapımında daha farklı davranışlar ortaya koymanın gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı. Bu nedenle 4. sınıf öğretmenlerinden proje çalışmalarında tecrübe aktarımı için görüşme kararı alındı.
3-Sınıf kitaplıklarının durumu üzerinde konuşuldu. Sınıf kitaplıklarının yetersiz olduğu konusunda ortak yargıya ulaşıldı. Önümüzdeki Eğitim-Öğretim Yılında bu sorunun çözülmesi için sınıf kitaplıklarında bulunan farklı kitapların yıl içerisinde değişimi kararı alındı.
4-Veli-okul işbirliğinin önemi ve gereği üzerinde konuşuldu. Önümüzdeki Eğitim-Öğretim Yılında bu işbirliğinin daha da kuvvetlendirilmesi için neler yapılabileceği tartışılarak, bu konuda elden gelenin yapılması için ortak karar alındı.
5-İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 95.maddesi okundu. Zümre toplantısı buna göre yapıldı.
6-Bu öğretim yılında iki defa tiyatroya gidilmesi, okul gecesinde bazı öğrencilerin görev alması yapılan sosyal etkinlik olarak değerlendirildi.Okul ve sınıf gecelerinin yapılmasının çocuklara öz güven kazandırdığı konusunda fikir birliğine varıldı. Önümüzdeki öğretim yılı için hazırlık yapılmasının yararı üzerinde duruldu.
7-………….. Eğitim-Öğretim Yılında yararlanılacak yardımcı ve kaynak kitaplar konusunda bu sınıfı okutan öğretmenlerin görüşlerinin alınması ve seçimin daha sonra yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.
İyi dilek ve temenniler ile toplantıya son verildi.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder