Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Nisan 2022 Salı

İslam'ın Şartları İslam'ın İnanç Esasları Konu Anlatımı 4. Sınıf 2021 2022


DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

2. ÜNİTE “İSLÂM’I TANIYALIM” TEMA ÖZETİ

İSLAM’IN İNANÇ ESASLARI 

İSLÂM’IN ŞARTLARI

İslâm dininin beş temel esası vardır. Bunlara İslam’ın şartları denir. İslâm'ın şartları şunlardır: Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekât vermek, kelime-i şahadet getirmek.

1-Namaz Kılmak

   Namaz; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit yerine getirilmesi dinimizce buyrulan bir ibadettir. Namaz ibadeti Allah rızası için yapılır. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman, namaz kılmakla yükümlüdür. Allah Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde inananların namaz kılmasını emreder.

2-Oruç Tutmak

Oruç, tan yerinin ağarmasından gün batımına kadar Allah (c.c.) rızası için hiçbir şey yiyip içmemektir. İslam’da akıllı ve ergenlik çağına ulaş­mış, sağlıklı Müslümanlar ramazan ayında oruç tutmakla yükümlüdür.

3- Zekat Vermek

Dinî ölçülere göre zengin sayılan Müslümanların, mal veya parala­rının belirli bir bölümünü yılda bir kez ihtiyaç sahiplerine vermelerine zekât denir. Akıllı, ergenlik çağına girmiş ve zengin Müslümanlar zekât vermekle yükümlüdür. Kur’an-ı Kerim’de zekât vermeyi emreden birçok ayet yer alır.

4-Hacca Gitmek

İslam’ın beş temel şartından biri de hacca gitmektir. Hac, Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve belirli kutsal yerleri, hac aylarında haccın gereklerini yerine getirerek ziyaret etmektir.

Dinen zengin sayılan Müslümanların ömürlerinde bir defa hac­ca gitmeleri dinimize göre farzdır.

5- Kelime-i Şehadet Getirmek

İslam dininde bir kimsenin Müslüman olabilmesinin ilk şartı kelime-i şehadet sözünü kalpten tasdik ederek dil ile söylemektir. Kelime-i şe­hadet ile aynı anlama gelen başka bir söz de kelime-i tevhid ifadesidir. Tevhid; birlik, birleme anlamına gelir. Bu kelime Allah (c.c.) inancının en kısa ve en özlü ifadesidir.

Kelime-i Şehadet: “Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.” cümlesiyle ifade edilir. An­lamı: “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şa­hitlik ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v.) onun kulu ve elçisidir.”

Kelime-i Tevhid: “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah.” olarak söylenir. “Allah’tan (c.c.) başka hiçbir ilah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir.” anlamına gelir. 

İslam'ı Tanıyalım Ünitesi Diğer Konular İçin Tıklayınız

Tüm Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ünite Özetleri İçin TıklayınızBenzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder