Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

7 Nisan 2022 Perşembe

Doğal Sayılar Genel Değerlendirme 4. Sınıf Matematik 2021 2022


 DOĞAL SAYILAR GENEL DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA SAYFASI

1.    Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

1923:                                20789:                                      821635:

2020:                                34037:                                      410036:

1453:                                14607:                                      741300:

1071:                                 98923:                                      641078:

1907:                                53053:                                      710000:

 

2.   Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız.

Bin dokuz yüz yirmi:                                      Yedi yüz altmış bin üç yüz on iki:

Bin üç yüz yetmiş altı:                                    Kırk sekiz bin beş yüz otuz yedi:

Dört bin yedi yüz elli dokuz:                          Üç yüz bin üç yüz üç:

Sekiz bin yirmi bir:                                       Yirmi bin dört yüz on altı:

Dokuz bin altı:                                             Sekiz yüz yetmiş altı bin beş yüz kırk üç:

 

3.   Aşağıdaki tabloları, verilen bilgilerden yararlanarak uygun şekilde doldurunuz.

Bölük Adları

Binler Bölüğü

Birler Bölüğü

Basamak

Adları

Yüz Binler

Basamağı

On Binler

Basamağı

Binler

Basamağı

Yüzler

Basamağı

Onlar

Basamağı

Birler

Basamağı

Sayı

604321

Rakamların Basamak Değerleri

 

 

 

 

 

 

Sayının Okunuşu

 


Bölük Adları

Binler Bölüğü

Birler Bölüğü

Basamak

Adları

Yüz Binler

Basamağı

On Binler

Basamağı

Binler

Basamağı

Yüzler

Basamağı

Onlar

Basamağı

Birler

Basamağı

Sayı

 

Rakamların Basamak Değerleri

 

30000

0

500

30

7

Sayının Okunuşu

 

 

Bölük Adları

Binler Bölüğü

Birler Bölüğü

Basamak

Adları

Yüz Binler

Basamağı

On Binler

Basamağı

Binler

Basamağı

Yüzler

Basamağı

Onlar

Basamağı

Birler

Basamağı

Sayı

 

Rakamların Basamak Değerleri

 

 

 

 

 

 

Sayının Okunuşu

Altı bin üç yüz beş


4.   Aşağıdaki sayıların bölüklerini örnekteki gibi belirleyiniz.

 

570875

Binler

Bölüğü

Birler

Bölüğü

570

875

300120

Binler

Bölüğü

Birler

Bölüğü

 

 

27056

Binler

Bölüğü

Birler

Bölüğü

 

 

7860

Binler

Bölüğü

Birler

Bölüğü

 

 

354007

Binler

Bölüğü

Birler

Bölüğü

 

 

2007

Binler

Bölüğü

Birler

Bölüğü

 

 

600000

Binler

Bölüğü

Birler

Bölüğü

 

 

90820

Binler

Bölüğü

Birler

Bölüğü

 

 

  

1.    Aşağıda verilen sayıların sayı ve basamak değerlerini, yandaki örnekte gösterildiği şekilde yapınız.


5423: 

68024:

871003:

 

2.   Aşağıdaki sayıların sayı ve basamak değerlerini örnekteki gibi yazarak gösteriniz

427807: 4 yüz binlik + 2 on binlik + 7 binlik + 8 yüzlük + 7 birlik

350645:

71498:

8109:

980980:

63145:

6950:

 

3.   Aşağıdaki sayıları örnekteki gibi çözümleyiniz ve değerlerini gösteriniz.

97054: 9 on binlik + 7 binlik + 5 onluk + 4 birlik = 90000 + 7000 + 50 + 4

6527:

19375:

760305:

 

4.   Çözümlenişi verilen sayıları örnekteki gibi yazalım.

7 yüz binlik + 8 on binlik + 3 yüzlük + 5 birlik: 780305

6 on binlik + 4 binlik + 2 onluk:

9 yüz binlik + 5 binlik + 4 yüzlük + 1 onluk:

8 binlik + 2 yüzlük + 3 onluk + 7 birlik:

1 yüz binlik + 4 binlik + 9 yüzlük + 6 onluk + 2 birlik:

7 binlik + 3 birlik:

5 on binlik + 5 yüzlük + 5 birlik:


Tüm 4. Sınıf Konuları İçin TıklayınızBenzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder