Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Mart 2022 Cumartesi

Hz. Muhammed'i Tanıyalım Ünite Özeti 4. Sınıf Din Kültürü 2021 2022


 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

4. ÜNİTE “HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM” TEMASI ÖNEMLİ BİLGİLER

 İslamiyet Peygamberi Hz. Muhammed, 20 Nisan 571 Pazartesi günü Arabistan’ın Mekke kentinde doğmuştur. Mekke’yi önemli kılan husus ise Kâbe’nin orada oluşudur. Allah’ın insanlara gönderdiği son peygamberdir.( İlk peygamber ise, aynı zamanda ilk insan olan Hz. Adem’dir.)

Hz. Muhammed’in babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine’dir. Dedesinin adı Abdulmuttalip, Süt annesinin adı ise Halime’dir. Peygamber Efendimiz’in süt kardeşleri Şeyma ve Abdullah’tır.

Doğmadan önce babası, 6 yaşındayken annesi, 8 yaşındayken de dedesi vefat etti.

Annesi vefat ettikten sonra dedesi Abdulmuttalip’in yanında, dedesi vefat ettikten sonra da amcası Ebu Talip’in yanında kalmıştır.

4 yaşına kadar süt annesinin yanında kaldı.

İlk ticaret yolculuğunu 12 yaşındayken yaptı(Şam’a).

17 yaşındayken amcalarıyla birlikte ticaret için Yemen’e gitti.

20 yaşındayken “ Erdemliler Topluluğu (Hilful Fudul )” adlı birliğe katıldı. Hz. Peygamber'in de katıldığı antlaşma, zulme karşı İslâm öncesi Arapların oluşturduğu bir topluluktur. Orada olanlar belirli yetkili ve sevilen insanlardı, zalime baş kaldırma ve mazlumu korumayı görev edinmişlerdir.

Dadısının adı Ümmü Eymen’dir.             

Hz. Muhammed 25 yaşında iken 40 yaşında bulunan Hz. Hatice ile Hatice'nin teklifi üzerine evlenmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) 40 yaşında (610 yılında) Peygamber oldu.

Hz. Muhammed (S.A.V.)’e ilk vahiy (Oku Emri) Hira Mağarası’nda geldi.

Hz.Ebubekir ile uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine’ye hicret ettiler (622 yılı).

Müslümanlar ile Mekkeliler arasına üç savaş oldu. Bunlar sırasıyla Bedir, Uhud, Hendek savaşlarıdır.

Peygamberimiz 55 yaşında iken, Hz. Ebubekir’in kızı Hz Âişe ile evlendi.

Mekkeliler, yapılan Hudeybiye Antlaşmasına uymadılar ve Hz. Muhammed (S.A.V.) on bin kişiyle Mekke üzerine yürüdü. Mekke 620 yılında fethedildi.

Peygamberimiz 632 yılında Veda Haccı’nı yaptı. Burada Müslümanlara bir konuşma yaptı. (Veda Hutbesi)

8 Haziran 632 de 63 yaşında Medine'de vefat etmiştir.

KİMİN YANINDA NE KADAR KALDI?

0-4 yaş: Süt annesi Halime’de kaldı.

4-6 yaş:Annesi Amine ile kaldı.

6 yaş: Annesi vefat etti.

6-8 yaş: Dedesi Abdulmuttalip ile kaldı.

8 yaş: Dedesi vefat etti.

8-25 yaş: Amcası Ebu Talip ile kaldı.

PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLARI 

Peygamberimizin Hz.Hatice ile evliliğinden olan çocukları :

Zeynep (r.a),Rukiye (r.a)),Ümmü Gülsüm (r.a),Fatıma (r.a),Kasım (r.a), Abdullah (r.a)

Hz.Mariye ile evliğinden olan çocuğu: İbrahim (r.a)

  Çocuklarından Hz.Fatıma hariç bütün çocukları Peygamberimizden önce vefat etmişler.

Peygamberimizin Amcaları: Zübeyr, Hamza, Abbas, Ebu Talip, Ebu Leheb  

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) mübarek isimlerinden 4 tanesini; “MUHAMMED, MUSTAFA, AHMED ve MAHMUD” bilmek vaciptir.

Hz. MUHAMMED’İN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

   Çocukluğundan vefatına kadar Hz. Muhammed; doğru sözlü, dürüst, hiç yalan söylemeyen, hiç haksızlık yapmayan, Hiç kavga ve dedikodu yapmayan, insanları kırmayan, haksızlıklara karşı çıkan, hiç kötülük yapmayan, sevecen, adaletli, iyi olan herkesi seven, ailesine ve çevresine saygılı, güzel ahlaklı, hiçbir kötü alışkanlıkları olmayan bir insan olmuştur. Bu nedenle henüz peygamber olmadan kendisine Mekke halkı tarafından "Muhammed-ül Emin” (Güvenilir Muhammed) lâkabı verilmişti. O doğruluğu ve dürüstlüğü ile toplumda herkes için örnekti bir insandı.

Hz. MUHAMMED’İN DOĞDUĞU YILLARDA MEKKE VE ÇEVRESİNİN DURUMU

DİNİ YÖNDEN: İnsanların çoğu putlara tapıyordu (Putperestlik). Hıristiyan ve Yahudi olanlar da vardı. Bunlardan başka, çok az sayıda Allah’ın varlığına ve birliğine inanan “ Hanif ” diye bilinen insanlar da vardı. Kısaca Putlara tapmayıp sadece Allah’a tapan kişilere de Hanif denir. Mecusîlik (ateşe tapma)  inanlarda vardı.           

SOSYAL YÖNDEN: Toplum düzeni bozuktu. Halk kabileler halinde yaşıyordu. Kabileler arasında sık sık savaşlar oluyordu. Kan davaları yüzünden insanların can ve mal güvenliği kalmamıştı. Toplum özgürler ve köleler diye iki sınıfa ayrılmıştı. Kölelere hiç değer verilmiyordu, pazarlarda değersiz bir eşya gibi alınıp satılabiliyordu. Toplumda güçsüzler eziliyor, hakları gözetilmiyordu. Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu. Kız çocuğu olanlar, bunu utanılacak bir durum olarak görüyorlardı. Bu yüzden kız çocuklarını öldürüyorlardı.

EKONOMİK YÖNDEN: Halkın bir bölümü konargöçer (bedevi), bir bölümü de yerleşik olarak yaşardı. Konargöçerler tarım ve hayvancılıkla, yerleşik olanlar da çoğunlukla ticaretle uğraşırdı. Ticarette insanlar hile yapıyor, birbirlerini aldatıyordu. Güçlü olanlar zor kullanarak güçsüzlerin mallarını ellerinden alıyordu. Yağmacılık, kapkaç, içki içmek, kumar oynamak ve fal bakmak gibi kötü alışkanlıklar çok yaygındı.

ALLÂHÜMME SALLİ DUASI VE ANLAMI

ALLÂHÜMME BARİK DUASI VE ANLAMI

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.

Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. 

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine rahmet eyle, onların şerefini yücelt.

Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ailesine hayır ve bereket ver.

Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. 

Kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrîhîm.

İbrahim’e ve İbrahim’in ailesine rahmet ettiğin gibi.

İbrahim’e ve İbrahim’in ailesine verdiğin gibi.)

İnneke hamîdün mecîd. 

İnneke hamîdün mecîd. 

Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

 

Tüm Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ünite Özetleri İçin TıklayınızBenzer Yazılar2 yorum: