Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

3 Aralık 2013 Salı

Cümle Anlamı Testi 2 (8. Sınıf)1. İstediğiniz şeye sahipseniz ………..; onsuz ………… daha da zenginsiniz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerler aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileriyle daha uygun tamamlanır?
a. zenginsiniz-yapabiliyorsanız
b. güçlüsünüz-rahatsanız
c. bilgilisiniz-düşünebiliyorsanız
d. zenginsiniz-mutsuzsanız

2. 1. Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.
2. Gecenin en karanlık saati sabaha karşı olur.
3. Eline diken batmadan gül toplayamazsın.
4. Hedefe yaklaştıkça zorluklar artacaktır.
Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
a. 1-4
b. 2-4
c. 1-2
d. 3-4

3. Derin bir karamsarlık havasının hâkim olduğu bu hikâyelerin arınmış bir dili, iyi bir üslubu ve titiz bir anlatımı vardır.
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
a. İfadede üsluba dikkat edildiğine
b. Ağır bir dil kullanıldığına
c. Anlatımına özen gösterildiğine
d. Hikâyelerde kötümser bir hava olduğuna

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sitem” anlamı vardır?
a. Buraya gelmemesine çok üzüldüm.
b. Bana da hediye alsaydın ne olurdu sanki!
c. Çantayı aldığı gibi kaçtı.
d. Uzun zamandır okula uğramıyor.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hayıflanma, üzülme” söz konusudur?
a. Babası, yaramazlık yaptığı için çocuğu azarladı.
b. Gençliğimde daha çok kitap okumuş olmayı isterdim.
c. Annesini üzer, onun söylediklerini yapmazdı.
d. Eve geldiğimde arkadaşım gitmişti.

6. 1. fikirler de
2. tıpkı
3. doğar
4. gibi
5. gelişir
6. insanlar
7. ölür
Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
a. 1-2-6-4-3-5-7
b. 2-6-4-1-3-5-7
c. 2-4-1-3-5-6-7
d. 1-6-4-2-3-5-7

7. “Yaşamdan anlıyorsan bir gözün hep kitapta olacak, kitaptan anlıyorsan bir gözüm hep yaşamda olacak.”
Yukarıdaki cümlelerden, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a. Yaşamak için çok kitap okunmalıdır.
b. Yaşamdan anlayanlar kitap okur.
c. Kitaptan anlayanlar yaşamdan korkmaz.
d. Kitap ve yaşam arasında sıkı bir bağ vardır.

8. 1. Siz, aslında daha iyilerine layıksınız.
2. Her zaman kendine olan güvenini koru.
3. Seneler geçti hiç arayıp sormadı.
4. Bu işi asla başaramayacaklar.
Numaralı cümlelerden hangisinde “karamsarlık” söz konusudur?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

9. “Azminizi kaybetmediğiniz müddetçe başarısızlıklar, başarı için bir hazırlıktır.” cümlesinde anlatılmak istenenle aşağıdakilerden hangisi aynı doğrultuda değildir?
a. Her başarısızlığın bir öğretme gücü vardır.
b. Başarısızlık, azminde eksiklik olmayan için tecrübedir.
c. Azmi olmayan için başarısızlık bir sondur.
d. Başarısızlık bazen daha başarılı olabileceğiniz bir konuya işaret edebilir.

10. Sanat eserlerinde gördüğümüz doğadır, insandır, hayattır, sanatçı eserinde bize bunları yansıtır; dünyaya ……………
Parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. sanki ayna tutar.
b. herkesten farklı bakar.
c. güzellik katmak ister.
d. bir mesaj vermek ister.

11. Aşağıdaki dizelerden hangisinde “istek” dile getirilmiştir?
a. Bir akar çeşmeye vardım,
Suyundan içtim bir yudum
b. Ne şifalıymışsın çeşme!
Gelmiş geçmişi unuttum.
c. Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan,
Yer alsaydık şu bulut kervanında!
d. Biri, başını bir taşa dayadı,
Orada bir daha uyanmadı.

12. Öğrenmenin ilk adımı, kişinin bilmediğini fark etmesidir.
Yukarıdaki cümleden, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a. Bilmediğini bilmek öğrenmenin başlangıcıdır.
b. Bilmediğini fark etmeyen insan öğrenemez.
c. Bilmediğinin farkında olan her insan mutlaka öğrenir.
d. Bilmediğini bilmek, öğrenmenin gereğidir.

13. “Önce para kazanayım, sonra sanatımı geliştiririm.” diyen sanatçıların nasıl unutulup gittiğini görmüşüzdür.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle anlam bakımından çelişir?
a. Sanat, para kazanmanın ötesinde bir uğraştır.
b. Sanat adamı işini yaparken maddi kaygıları kenara koymalıdır.
c. Sanatçı, her şeyden önce sanatını düşünmelidir.
d. Sanatçının öncelikli hedeflerinden biri de kazanmaktır.

14. 1. rüzgâr
2. karşı koyduklarından
3. uçurtmalar
4. yükselir
5. o güce
6. gücüyle değil
Yukarıdakilerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
a. 3-1-6-5-2-4
b. 2-3-1-6-5-4
c. 1-5-2-3-6-4
d. 3-5-2-4-1-6

Yanıtlar: 1.a 2.b 3.b 4.b 5.b 6.a 7.a 8.d 9.c 10.a 11.c 12.c 13.d 14.a


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder