Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

13 Haziran 2013 Perşembe

İstanbul MEM Liseler Arası Kitap Okuma Yarışması Final Sınavı Soruları


İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ORTAÖĞRETİM OKULLARI ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMASI FİNAL SINAVI
24 Mayıs 2013 tarihinde Fatih Vefa Anadolu Lisesi’nde 39 ilçede dereceye giren 390 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Ortaöğretim Okulları Arası Kitap Okuma Yarışması Final Sınavı Soruları,

1. “Osmancık” adlı eserde, Osmancık Tekke’ye misafir olduğu gün rüyasında ne görür?
A) Ede Balı’nın kızıyla evlendiğini
B) Ede Balı’nın göğsünden çıkan bir ayın kendi göğsüne girdiğini
C) Ede Balı’nın kızıyla gökyüzüne çıktığını
D) Annesi ve Babasını kaybettiğini
E) Ertuğrul gazi yerine bey seçildiği

2. “Osmancık” adlı eserde, Osman Bey, babasının yerine bey seçildiği zaman ilk olarak hangi işi yapar?
A) Her gün yeni bir toprak alır.
B) Pazar yerlerinin emniyetini sağlar.
C) Nefsi ve bencilliği yok etmeye çalışır.
D) Kılıcını artık kendi için değil soyu sopu için kullanmaya başlar.
E) Civardaki tüm Türk boylarını birleştirmeye çalışır.
 

3. Osmancık adlı kitabın ana fikri (teması) nedir?
A) İyi bir bey olma
B) Osmanlı gibi bir cihan devletini kuran bu iradenin yaşadıklarını ve bu iradeyi insanlara anlatması
C) Bir sultanlık kurmanın aslında çok kolay olduğunu bunu herkesin ama “iyi insanların daha sağlam yapabileceğini”
D) Bir devletin özelliklede Osmanlı gibi bir devletin kolay kolay bulunamayacağı
E) Tarih boyunca emsali görülmemiş bir devleti konu olması
 

4. Osmancık adlı romanda mekânın büyük bir bölümü nerde geçmektedir?
A) Osmancığın çocukluğunu ve gençliğinin geçtiği Söğüt’te ve Domaniç’te
B) Osman Bey’in savaşlarında hep olduğu Yarhisar ve Aydosta.
C) Osman Bey’in zamanın çabuk aktığını düşünen Bilecik’ te İznik’te
D) Malhun sultanı tanıdığı Tekke’de.
E) Kalelerini fethettiği İnegöl’de
 

5. “Osmancık” adlı eserde, Osman Beğ’ in annesinin adı nedir?
A) Cankız
B) Nilüfer
C) Holofira
D) Malhun
E) Zümrüt

6. “Osmancık” adlı eserde, Kitapta hikâye ne zaman başlar?
A) Osmancık çocukken
B) Ölüm döşeğinde iken
C) Babası ona Beğ’liği vermesiyle
D) Malhun sulatanı görmesiyle
E) Basının ölümüyle
 

7. “Osmancık” adlı eserde, Osmancığı iyi bir Beğ yapan nedir?
A) Gücünü akıllı bir şekilde kullanması
B) Ede Balı’nın yardımları
C) Düşmanlarını iyi tanıması
D) Hırslı olması
E) Kendine ve halkına güvenmesi

8. “Osmancık” adlı eserde, Osman Beğ’in en yakın arkadaşı kimdir?
A) Saltuk alp
B) Mihail
C) Turgut alp
D) Gündüz
E) Savcı

9. “Osmancık” adlı eserde, Osmancığın kardeşinin adı nedir?
A) Savcı
B) Banu Çicek
C) Ak Temur
D) Ede Balı
E) Akça Koca

10. “Osmancık” adlı eserde, Osman Beğ'i yıkayıp kefenleyenler kimlerdir?
A) Yahşi Faki-Mahmud
B) Candarlı Kara Halil- Aydos
C) Aydos- Şeyh Ahi Şemseddin
D) Yahşi Faki- Candarlı Kara Halil
E) Ahi Hasan- Mihal


11. “Uzun Hikâye” adlı eserdeki ana kahramanların, hayatlarındaki büyük olumsuzluklara karşı takındıkları tavır nedir?
A) İsyan etmek
B) Kabullenmek
C) Göç etmek
D) Yazı yazmak
E) Kargaşa çıkarmak

12. “Uzun Hikâye” adlı eserde, Ali’nin en baskın karakter özelliği nedir?
A) Zeki olması
B) Akıllı olması
C) Çalışkan olması
D) Haksızlıklara tahammül etmemesi
E) Açıkgöz ve uyanık olması

13. “Uzun Hikâye” adlı eserde, Ayla’nın Celal’e yazdığı şiirin nazım biçimi nedir?
A) Mani
B) Türkü
C) Semai
D) Koşma
E) Ninni

14. “Uzun Hikâye” adlı eserde, ismi geçmeyen yer ismi hangisidir?
A) Kumburgaz
B) Eyüp
C) Üsküdar
D) Kırcaali
E) Fatih
 

15. Hangisi Uzun Hikâye kitabındaki karakterlerden biri değildir?
A) Emin Efendi
B) Şeref Bey
C) Hacı Hilmi
D) Marangoz Âdem
E) Halis Ağa
 16. “Uzun Hikaye” adlı eserde, Ali eşi Münire’yi nasıl kaçırmıştır?
A) Kadın kılığına girmiştir
B) Sinemada yangın çıkarmıştır
C) Parkta kaçırmıştır
D) Baba evinden kaçırmıştır
E) Manifaturacıdan kaçırmıştır
 

17. “Uzun Hikâye” adlı eserde, Ali’nin eşi Münire’ye ne olmuştur?
A) Bir başkasıyla kaçmıştır
B) Babasının evine dönmüştür
C) Hastalıktan ölmüştür
D) Kaçırılmıştır
E) Ali’yi terk etmiştir
 

18. Uzun Hikâye kitabında adı geçmeyen yazar hangisidir?
A) Çehov
B) Turgenyev
C) Dostoyevski
D) Gogol
E) Reşat Nuri Güntekin
 

19. “Uzun Hikâye” adlı eserde, Şadiye’nin oğlu Celal’in hastalığı nedir?
A) Verem
B) Kanser
C) Kas Erimesi
D) Sara
E) Felç
 

20. “Uzun Hikâye” adlı eserde, Polis Ali’nin evinde ne arar?
A) Tabanca
B) Munzır Neşriyat
C) Bıçak
D) Venüs Heykeli
E) Mücevher Sandığı
 21. ‘Mehmed Akif’ adlı eserde, yazara göre Mehmet Akif Ersoy nasıl bir çağda ve hangi semtte dünyaya gelmiştir?
A) Batış çağında – Fatih Semtinde
B) Doğuş çağında – Karagümrük Semtinde
C) Yükselme çağında – Rumeli Semtinde
D) İslam çağında – Halkalı Semtinde
E) Batı çağında – Fatih Semtinde
 

22. Devletin bu sarsılış günlerinde gelip, aldığı disiplinli bir terbiye ile ülkeyi içinden, sessiz ve risksiz bir şekilde yenilemek isteyen Sultan II.Abdulhamid, Bismark zeka ve planına sahipti, fakat pençesinden mahrumdu. 
‘Mehmed Akif’ adlı eserden alınan yukarıdaki paragrafta geçen ‘pençe’ ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?
A) Askerler kadrosu
B) Halk kadrosu
C) Aydınlar kadrosu
D) İşçi kadrosu
E) Eğitim kadrosu
 

23. “Mehmet Akif Ferid Vecdi, Muhammed Abduh, Cemalettin Efganî’nin görüşlerini incelemiş, böylece aynı mefkûre için İslam dünyasının her tarafından yükselen sesleri şahsiyetinde derlemiştir.”
“Mehmet Akif” adlı eserde, yazara göre Mehmet Akif’in edebiyat ve fikir alanındaki olgunlaşması aşağıda verilen hangi dönemine rastlar?
A) Baytar Mektebini bitirdiği döneme
B) Darülfünun Edebiyat Müderrisliği dönemine
C) Milletvekilliği yaptığı döneme
D) Mısır’da yaşadığı döneme
E) Kurtuluş Savaşı dönemine
 

24. “Mehmet Akif” adlı eserde, Mehmet Akif Eşref Edip ve Said Halim Paşa ile birlikte ilk olarak aşağıdaki dergilerden hangisini kurmuştur?
A) Sebilürreşat Dergisi
B) Servetifünun Dergisi
C) Sırat-ı Müstakim Dergisi
D) Resimli Dergi
E) Akbaba Dergisi
 


25. “Mehmet Akif” adlı eserde, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Safahat’ adlı şiir kitabının anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Dönemler
B) Şiirler
C) Bildiriler
D) Yaşamlar
E) Diziler 
 
26. 1908- 1918 yılları dönemine, Akif bakımından, ……………….…………….. dönemi diyebiliriz. 
‘Mehmed Akif’ adlı kitapta geçen cümlenin boş bırakılan yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Baytar Akif
B) Mütefekkir Akif
C) Manevi lider
D) Milletvekili Akif
E) Şair Akif
 
27. “Mehmet Akif” adlı eserde, Milli Mücadele döneminde Mehmet Akif Ersoy Ankara’ya geldiğinde aşağıdaki yerlerden hangisinde kalmıştır?
A) Ankara Palas
B) Seymen Konağı
C) Tacettin Dergahı
D) Ulus Hanı
E) Hacı Bayram-ı Veli Dergahı
 

28. ‘Mehmed Akif’ adlı kitapta yer alan bilgilere göre Mehmet Akif Mısır’a gitme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkinci ümit verici İslam ülkesi olduğundan
B) Mısır’da yeni bir işe başlayacağından
C) Ailesinin Mısır’da bulunmasından
D) Kahire Üniversitesinden aldığı davetten
E) El Ehzer Üniversitesinden aldığı davetten
 

29. ‘Mehmed Akif’ adlı kitapta yer alan bilgilere göre, Akif’in bütün şiirlerini özetleyen iki kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslam ve realite
B) Realite ve batı
C) Batı ve İslam
D) Osmanlıcılık ve İslam
E) Türkçülük ve realite
30. ‘Mehmed Akif’ adlı kitapta yer alan bilgilere göre Mehmet Akif Ersoy realist şiirler yazan aşağıdaki şairlerden hangileriyle karşılaştırılmıştır?
A) Orhan Veli- Nazım Hikmet
B) Nazım Hikmet – Melih Cevdet
C) Tevfik Fikret – Orhan Veli
D) Orhan Veli – Muallim Naci
E) Ahmet Haşim – Nazım Hikmet
 
31. “Derviş ve Ölüm” adlı eserde, Ahmet Nurettin, Kadı Ayni Efendi ile kardeşi için görüştüğünde hangi kitabın bölümleriyle konuştular? 
A) Tevrat
B) Mesnevi
C) Kuran-ı Kerim
D) Divan-ı Hikmet
E) İncil
 
32. “Derviş ve Ölüm” adlı eserde, Ahmet Nurettin, kardeşini kurtarmak için Ayni Efendi'nin karısıyla görüştüğünde, kadının Ahmet Nurettin'den beklentisi nedir? 
A) Ayni Efendi'yi tekkeye kabul etmesi
B) İstanbul'a iyi haberler yollaması
C) Miras ve yaşamı konusunda Hasan'ı ikna etmesi
D) Arazi işini halletmesini 
E) Hasan'ın derviş olmasını sağlaması
 
33. “Derviş ve Ölüm” adlı eserde, Molla Yusuf'un Kadı Ayni Efendi'nin evinin etrafında sıkça görülmesinin, bu eve gitmesinin nedeni nedir? 
A) Molla Yusuf, Kadı Ayni Efendi'nin karısına aşıktı
B) Mola Yusuf , Ahmet Nurettin için bilgi topluyordu
C) Evin güvenliğini sağlıyordu
D) Evde hat dersleri veriyordu
E) Molla Yusuf, Kadı Ayni Efendi'nin casusuydu
34. “Derviş ve Ölüm” adlı eserde, Ahmet Nurettin, Molla Yusuf'u sırlarına vakıf olunca Molla Yusuf ne yaptı? 
A) Ahmet Nurettin'i ele verdi
B) İntihara teşebbüs etti
C) Kenti terk etti
D) Her şeyi Ahmet Nurettin'e itiraf etti
E) Tekkeden kaçtı
35. “Derviş ve Ölüm” adlı eserde, Harun için Müftü ile görüşen Ahmet Nurettin, ne cevap aldı?
A) Kardeşi serbest bırakıldı.
B) Kardeşi İstanbul'a yollandı.
C) Kaymakama gitmesi söylendi. 
D) Kardeşi sürgüne gönderildi.
E) Ertesi gün yine gelmesi istendi.
 
36. “Derviş ve Ölüm” adlı eserde,  Ahmet Nurettin, kardeşinin serbest bırakılması için bu kişilerden hangileriyle görüştü? 
I-Kaymakam  
II-Kadı 
III-Müftü 
IV-Vali
A) I, III, II
B) IV,I, II
C) II, III
D) IV,II,III
E) I,II,III,IV
37. “Derviş ve Ölüm” adlı eserde, Kardeşini cenazesi sonrası Ahmet Nurettin, neden kaleye hapsedildi?
A) Vergi borçları yüzünden
B) Adaletle ilgili camide yaptığı konuşma yüzünden
C) Kadıya saygısızlık ettiği için
D) Cinayet işlediği için
E) Tekke'yi terk ettiği için
38. “Derviş ve Ölüm” adlı eserde, Kentte halk isyanını tetikleyen hadise nedir? 
A) Hacı Sinaneddin'in tutuklanması
B) Hasan'ın Dubrovnikli'ye yardım etmesi
C) Vali'nin sert politikaları
D) Miralay Osman Bey'in kente gelmesi
E) Ahmet Nurettin'in kadı olması
 
39. “Derviş ve Ölüm” adlı eserde, Ahmet Nurettin, neden köyünden ayrılmış ve tekkeye gelmiştir? 
A) Şeyhi onu yanına çağırmıştır.
B) Eğitim almak istemiştir. 
C) Ticarete atılmak istemiştir. 
D) Savaşta öldüğünü sanan nişanlısı başkasıyla evlenmiştir. 
E) Babasıyla kavgalıdır.
 
40. “Derviş ve Ölüm” adlı eserde, Ahmet Nurettin'in ölüm fermanını hazırlayan tezkereyi Ahmet Nurettin'in sahte imzasıyla kim hazırlamıştır?
A) Kara Zaim
B) Molla Yusuf
C) Piri Voyvoda
D) Derviş Muhammed
E) Hacı Sinaneddin
 
41. Çalıkuşu romanında yazarın okuyucuya vermek istediği asıl mesaj nedir?
A) Feride ile Kamran’ın aşkı
B) Anadolu’nun sorunları
C) Eğitim sorunları
D) Kadınların sorunları
E) Çocukların sorunları
 
42. “Çalıkuşu” adlı eserde, Feride’nin öğretmenliğe başlamadan önceki karşılaştığı ilk problem nedir?
A) Bürokrasi
B) Yalan
C) Rüşvet
D) Adam kayırma
E) Giyim tarzı
 
43. “Çalıkuşu” adlı eserde, Feride’nin öğretmenliğe başlarken yaptığı ilk uygulama ne olmuştur?
A) Öğrencilere kitap okutmuştur
B) Öğrencilerin isimlerini öğrenmiştir
C) Sınıfın ısınmasını sağlamıştır.
D) Öğrencilerin kıyafetini değiştirmiştir
E) Sınıf ortamını düzenlemiştir
 
44. “Çalıkuşu” adlı eserde, Feride’nin çocuklara yaklaşımındaki baskın duygu nedir?
A) Acıma
B) Sevgi 
C) Üzüntü
D) Merhamet
E) Şefkat

45. “Çalıkuşu” adlı eserde, Aşağıdakilerden hangisi Feride’ye verilen isimlerden değildir?
A) Fındık kurdu
B) İpekböceği
C) Gülbeşeker
D) Günaçar
E) Çalıkuşu
 
46. “Çalıkuşu” adlı eserde, Munise’yi diğer çocuklardan ayıran en önemli özellik nedir?
A) Güzel olması
B) Farklı olması
C) Akıllı olması
D) Okumayı bilmesi
E) Nazik olması
 
47. “Çalıkuşu” adlı eserde, Feride’nin en son yaptığı görev nedir?
A) Hemşirelik 
B) Öğretmenlik
C) Okul Müdürlüğü
D) Müdür Yardımcılığı
E) Mürebbiyelik
 
48. “Çalıkuşu” adlı eserde, Zeyniler’ de öğrencilerin oynadığı oyunların ana teması nedir?
A) Ölüm
B) Evlenme
C) Ayrılık
D) Gurbet
E) Hasret
 
49. “Çalıkuşu” adlı eserde, Feride’nin Vehbi’yi diğer çocuklardan farklı görmesinin sebebi nedir?
A) Karakter özelliğinin kendisi ile benzer olması
B) Çalışkan olması
C) Ona çevredeki olaylar hakkında bilgi vermesi
D) Korkusuz olması
E) Yetim ve öksüz olması
 
50. “Çalıkuşu” adlı eserde, Feride’nin öğretmenlik yapmasında ona yardımcı olan en önemli unsur nedir?
A) Güzel olması
B) Fransızca bilmesi
C) İstanbullu olması
D) Zarif olması
E) Lise mezunu olması
 
51. “Medine Müdafaası” adlı eserde, Aşağıdakilerden hangisi Mekke Emiri Şerif Hüseyin'in Yüksek BaşkumandanlıkVekaletine bildirdiği isteklerinin gerekçesi olarak yine Şerif Hüseyin tarafından gösterilmiştir? 
A) Mukaddes cihada katılmak
B) İslamiyet ve Hilafetin yükselmesini sağlamak
C) Arayı açmak için çalışaların gayretlerinin kapılarını kapamak
D) Mukaddes Hilafet makamına bağlılığını göstermek
E) Kimseden korkusu olmadığını göstermek
 
52. “Medine Müdafaası” adlı eserde, Aşağıdakilerden hangisi Mekke Seferinden vazgeçilmesinin sebeplerinden biri değildir?
A) Demiryollarının yetersizliği
B) Denize parelel, karadan bir seferin daha önce yapılmamış olması
C) Yenbu hareketine karar verilmesi
D) Eldeki ihtiyat kuvvetlerinin yetersizliği
E) Mukaddes cihad düşüncesine uygun olmaması
 
53. “Medine Müdafaası” adlı eserde, Aşağıdakilerden hangisi Fahreddin Paşa'nın 7 Mart 1918'te Yıldırım Orduları Grubu Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'ya gönderdiği mektupta Medine'nin düşmesini engellemek için önerdiği tekliflerden biri değildir? 
A) Hicaz'daki kuvvetler için tayin ve takdir buyurulacak miktarda erzakın altın para ile satın alınmak suretiyle olsun memleket ambarlarından zorla alınmasına karar vermek
B) Kuzeyde bulunan kıtaların hatta aç kalmış olanların bile bu erzaka el sürebilmelerini kati surette men edebilmek
C) Hicaz'daki kıtalara ait erzakın demiryolunun azami kabiliyetinden mutlak faydalanmak suretiyle bir an evvel taşınmasını sağlamak
D) Demiryolu hattı ile nakliyat sağlanamıyorsa hecinlerle erzak nakliyatını sağlamak
E) Tamir sırası beklemekte olan lokomotif ve vagonların mümkün olduğu kadar çabuk işe yarar hale getirmek
 


54. “Medine Müdafaası” adlı eserde, "Çöllerin en çilekeş hayvanları olan develerle hecinler de pek sever ve büyük bir iştiha ile yerler. Bütün bu havalide öteden beri inanıldığına göre, dizlerinin bağı çözülenlere, zayıflara, bünyevi hastalıklara pek tesirlidir. Hele romatizma için iksir gibidir."
Yukarıdaki paragrafta Fahreddin Paşa tarafından yenmesi tavsiye edilen canlı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tırtıl
B) Çekirge
C) Salyangoz
D) Karınca
E) Kırkayak
 

55. “Medine Müdafaası” adlı eserde, Aşağıdakilerden hangisi Kanal seferinin asıl amacıdır?
A) Kahire'ye girmek
B) İngilizlerin Hindistan ve öteki sömürge yollarını kesmek
C) Avrupa cephelerindeki müttefiklerimize nefes aldırmak
D) Almanya'nın işini kolaylaştırmak
E) Büyük Dünya Savaşını kazanmak
 

56. “Medine Müdafaası” adlı eserde, Sina Çölündeki savaş hazırlığında İngilizler ve Türkler karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İngilizler; Hintli,Arap ve Mısırlı fellahları kullanırken Türkler kendilerini feda etmişlerdir.
B) İngilizler Batı'dan Doğu'ya doğru demiryolu,su yolu inşa ederken Türkler Doğu'dan Batı'ya doğru inşa çalışmalarında bulunmuşlardır.
C) İngilizler elerindeki büyük imkanları kullanarak Türklerden daha fazla zorluğun üstesinden gelmişlerdir.
D) İngilizler sulak ve hurma ağaçlarıyla dolu Akdeniz kıysında ilerlerken Türkler Sina Çölünü ihya etmişlerdir.
E) İngilizler kendi kuvvet kaynaklarından Doğu'ya doğru, Türkler ise memleketlerinin güneybatı ucundan bir engel bölgesine doğru ilerlemişlerdir.
 
57. “Medine Müdafaası” adlı eserde, İngilizlerin Fahreddin Paşa'ya isnat ettikleri suç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medine'yi teslim etmemek
B) Medine halkına zulmetmek
C) Urfa'da kumandanken hükümete karşı ayaklanan Ermenilere zulmetmek
D) Antlaşma hükümlerine uymamak
E) Nil Kışlasından kaçmaya çalışmak
 
58. “Medine Müdafaası” adlı eserde, "Çocuk, çocuk!.. Bu burada anlatılmaz, bir meydana git, kürsüye çık ve bütün millete, bütün halka bunları anlat!" diyerek yazardan Medine Müdafaasını anlatmasını isteyen şairimiz kimdir?
A) Hamdullah Suphi
B) Mehmet Akif
C) Yusuf Akçura
D) Süleyman Nazif
E) Eşref Edip
 
59. “Medine Müdafaası” adlı eserde, Aşağıdakilerden hangisi yazarın Fahreddin Paşa ile Batum' daki görüşmelerinde Paşa'nın anlattığına göre Medine'yi bırakmak istememesinin sebeplerinden değildir?
A) Medine'yi müdafaa edebileceğine inanması
B) Büyük kabile reislerinden İbnürreşit ile anlaşmaya varmış olması
C) Büyük kabile reislerinden İbnissuut'un Hüseyin Şerif 'i ortadan kaldırmak için fırsat kollaması
D) Medine'yi kendi kontrolü altındaki Araplara bırakmak istemesi
E) Medine'de Türk sancağını ebediyyen dalgalandırmak istemesi
 
60. “Medine Müdafaası” adlı eserde, Aşağıdakilerden hangisi Şerif Hüseyin'in isyan hazırlıklarından değildir?
A) Cidde'den Medine'ye gtmek üzere muhafızsız olarak Emir'in adamlarından birine teslim edilmiş Alman askerlerinin Araplarca öldürülmesi
B) Medine'den Mekke'ye getirilmekte olan 20000 altının gasbedilmesi
C) Galip Paşa'nın isyanı önlemek için gerekli tedbirleri almaması
D) Mekke'de Emaret Dairesinde Mekke'nin ileri gelenleriyle bir toplantı yapılması
E) Emir Hüseyin'in bazı kabilelere gazve yaptırması
 
61. “Posta kutusundaki Mızıka” adlı eserde, "Garibin yüzü soğuk olur." cümlesi hangi millete aittir?
A) Araplara
B) Türklere
C) Acemlere
D) Hintlilere
E) Çinlilere
 
62. “Posta kutusundaki Mızıka” adlı eserde, aşağıdaki hitaplardan hangisi kullanılmıştır?
A) Sevgili günlük
B) Merhaba günlük
C) Sevgili hatıralar
D) Sevgili dost
E) Merhaba dost
 
63. “Posta kutusundaki Mızıka” adlı eserde, yazar bir sabah hangi kuşun sesi ile uyanıyor?
A) Bülbül
B) Martı
C) Karga
D) Serçe
E) Leylek
 
64. “Posta kutusundaki Mızıka” adlı eserde, rejisör, genç kızdan hangi cümleyi söylemesini ister?
A) Git buradan!
B) Gel yanıma!
C) Hemen buraya gel!
D) Gitme, ne olur!
E) Gel buraya!

65. “Posta kutusundaki Mızıka” adlı eserde Van Gogh ve Mozart'ın yaratıcılıklarının sırrı nerde yazmaktadır?
A) Anılarında
B) Günlüklerinde
C) Mektuplarında
D) Biyografilerinde
E) Sohbetlerinde
66. “Posta kutusundaki Mızıka” adlı eserde yazara göre insanları mutlu kılan nedir?
A) Şartlar
B) Sahip olunan birikimler
C) Aşklarımız
D) Öğrendiklerimiz
E) Ruhumuz
 
67. “Posta kutusundaki Mızıka” adlı eserde, yazar insanlar arasındaki sevginin artması için ne öneriyor? 
A) Birbirimize iyilik yapmamızı
B) Birbirimizi hoşgörmemizi
C) Birbirimize hediye almamızı
D) Birbirimizi dinlememizi
E) Birbirimizi ziyaret etmemizi
 
68. “Posta kutusundaki Mızıka” adlı eserde, yazara göre kelimelere hayat veren nedir?
A) İnsanların sevgisi
B) İnsanların ses tonu
C) Sözcüklerin anlamı
D) Acılarımız
E) Aşklarımız
 
69. Posta kutusundaki Mızıka adlı eserde "yalan" neye benzetilmiştir?
A) Hırsıza
B) Dolandırıcıya
C) Fırtınaya
D) Depreme
E) Sele
 
70. Posta kutusundaki Mızıka adlı eserde yazar kendi yalnızlığını neye benzetmektedir?
A) Denize
B) Fanusa
C) Fırtınaya
D) Ellere
E) Elbiseye
 
71. “Bu Ülke” adlı eserde, Cemil Meriç "Tercüme" başlıklı denemesinde tercümeyi aşağıdakilerden hangisiyle tanımlar?
A) Soluk bir fotoğraf
B) Renkli ve canlı bir taklit
C) Bir yaratış, bir fetih
D) Lafza teslimiyet
E) Haber taşıyıcısı
 
72. “Bu Ülke” adlı eserde, "Divan Edebiyatında roman yok. Niçin olsun? Batı'nın ilk romanlarından biri 'Topal Şeytan'  kahraman evlerin damını açar, bizi yatak odalarına sokar. Roman başlangıcından itibaren bir ifşadır. Osmanlının ne yaraları vardır ne yaralarını teşhir etme hastalığı. Hikayeleri ya bir cengaveri ebedileştirir ya 'hisse' alınacak bir kıssadır"
Bu sözlerle Cemil Meriç'in asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Topal Şeytan Batı'nın ilk romanlarındandır
B) Divan Edebiyatında roman olmamasının sebebi kahramanlık hikayelerinin varlığıdır
C) Batı, romanı insanların özel hayatlarını ifşa etmek için kullanır
D) Divan edebiyatında roman olmamasının sebebi sağlıklı bir topluma sahip olmasıdır
E) Osmanlıda sadece epik ve didaktik özellikler taşıyan hikayeler vardır
 
73. “Bu Ülke” adlı eserde, Cemil Meriç Gandi ile Lenin'i aşağıdakilerden hangileri ile nitelendirir? 
A) Gandi: mor ötesi, komser -Lenin:kızıl ötesi, yogi
B) Gandi:kızıl ötesi, komser - Lenin:mor ötesi, yogi
C) Gandi:mor ötesi, yogi - Lenin: kızıl ötesi, komser
D) Gandi: kızıl ötesi, yogi - Lenin: mor ötesi komser
E) Lenin: kızıl ötesi, mistik - Gandi: mor ötesi, zehir
 

74. “Bu Ülke” adlı eserde, "Testideki Ay" denemesinde Cemil Meriç'in "En küçük sonsuz ile en büyük sonsuz arasındaki esrarlı ayniyeti ifşa eden büyük söz" diye tanımladığı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) "Her şey Yaratan'ın elinden çıkarken güzel"
B) Kendini tanıyan Rabb'ini tanır."
C) "Samimi emelimiz gerek iç gerek dış boyunduruklardan kurtarılmış ırk ve din farklarının yok edildiği bir Türkiye görmek"
D) Gökten yücesin topraktan bayağı/Yokluk zulmetiyle bağlıysan toprak/İlahi nurun tecelligahı isen aşk
E) Hükmeden Allah'tır, bu hakimiyet devredilemez
 
75. “Bu Ülke” adlı eserde, Aşağıda demokrasiyi tanımlayan sözlerden hangisi parantez içinde gösterilen kişiye ait değildir?
A) "Katıksız demokrasi ayak takımının despotizmidir." (Voltair
B) "Demokrasinin temeli fazilettir." (Montesquieu)
C) "Ruhani ve cismani bütün iktidarların sona ermesidir." (Proudhon)
D) "Demokrasi adaletin temelidir." (Maistr
E) "Demokratik cumhuriyetlerin sonu ahlaki bir alçalıştır." (Thierry)
 
76. “Bu Ülke” adlı eserde, Cemil Meriç aşağıdakilerden hangisini Le Bonperestler arasında saymaz?
A) Ziya Paşa
B) Abdullah Cevdet
C) Celal Nuri
D) Giritli Ahmet Saki
E) Ahmet Şuayb
 
77. “Bu Ülke” adlı eserde, "İki Balzac var: yaşayan Balzac, yaratan Balzac. Birinci Balzac öfkeleri, azgınlıkları, bayağılıkları, hulyaları ve iştihaları ile ikincisinin hammaddesi. Birinci Balzac hüddam, ikincisi büyücü…" Cemil Meriç Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? 
A) İki tane Balzac vardır 
B) Balzac çift kişiliklidir
C) İyi bir yazar çift kişilikli olmalıdır
D) Balzac'ın yaratıcılığının kaynağı yaşamıdır
E) Balzac eserlerinde sadece yaşadıklarını anlatır
 

78. “Bu Ülke” adlı eserde, "Mehlika Sultan'a Aşık Yedi Genç" denemesinde Genç Osmanlıları anlatan Cemil Meriç'in bu başlığı seçmesindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genç Osmanlıların akıbetinin onlara benzemesi
B) Yahya Kemal'i çok sevmesi
C) Genç Osmanlıların da yedi kişi olması
D) Genç Osmanlıların döneminde sultanın Mehlika olması
E) Genç Osmanlıların aşk şiirleri yazan bir sanatçı topluluğu olmaları
 

79. “Bu Ülke” adlı eserde, Cemil Meriç, "Gerici Kim " adlı yazısını yine bu yazıda kullandığı "Gerici bir toplumun gelişmesini sağlayacak hiçbir yeniliği istemeyen, her yönüyle eskiyi özleyen ve eski düzeni getirmeye çalışan kimse" şeklindeki tanımın hangi kısmı üzerine kurmuştur? 
A) Toplumun gelişmesini sağlayacak
B) Hiçbir yeniliği istemeyen
C) Gerici
D) Eskiyi özleyen
E) Eski düzeni getirmeye çalışan
 

80. “Bu Ülke” adlı eserde, Cemil Meriç "Kemal Tahir" başlıklı denemesinde Kemal Tahir'in hangi özelliği üzerinde durmaz?
A) Türk insanını hapishanelerde tanıması
B) Hapishanelere düşmeden önce çapkın ve şımarık bir İstanbul delikanlısı olması
C) Batılılaşma karşısındaki tepkisi
D) Romanlarındaki üslubu
E) Sosyalist yönü

81. “Od” adlı eserde, Yunus gözleri görmediği halde Abakay Dervişten öğrendiği bitki köklerinden merhem yapıp gözlerine neden sürmemiştir?
A) Gözlerine iyi geleceğine inanmadığı için
B) Gözleri görmeyerek huzuruna gelenlere daha iyi şifa dağıtacağı için
C) Sarıcaköy’de kalmaya devam edeceği için
D) “Adı güzel kendi güzel Muhammed’in mübarek gözleri bu dünyayı almış üç yıl gördü, bize de ziyadesi gerekmez” diye düşündüğü için.
E) İsmail’e kavuşacağı gün gözlerinin açılacağına inandığı için
 

82. “Od” adlı eserde, Temür Alp yoksullukla ilk tanışmalarını ve güçlerinin ilk kez zayıflamasını hangi olaya bağlıyor?
A) Haçlı ordularına
B) Çekikgöz’ün gelişine
C) Trabzon’da Gürcistan Prensi Tamara’nın Rum devletinin tahtına çıkmasına
D) Hülagü Han’ın yukarı illerde İlhanlı Devleti’ni ilan etmesine
E) Konstantinepolis’ te Latin Devleti’nin kurulmasına
 
83. “Od” adlı eserde, Temür Alp Ata’nın “bozkırın süsü” diye tabir ettiği mütebahhirlerden değildir?
A) Tırmizli Seyyid Burhaneddin 
B) Konyalı Sadreddin
C) Yusuf Has Hacip
D) Belhli Bahaüddin Veled
E) Necmeddin Dâye
 
84. “Od” adlı eserde, Sitare’ye göre bozkırda süngülerin de, kâhinler ve sihirbazların da artmasının sebebi nedir?
A) Madde ile mana dengesinin bozulması
B) Bozkırdaki zor yaşam koşulları
C) Haçlı tapınakçılarının baskıları
D) Bizans’ın soğuk nefesleri
E) Haramilerin saldırıları
 
85. “Od” adlı eserde, Aslanlı Hünkâr anlattıklarını kimlerden öğrenip geliştirmiştir?
A) Sahip Perende-Ahmet Yesevi
B) Kutbettin Haydar-Ahmet Yesevi
C) Molla Kasım-Ahmet Yesevi
D) Molla Hüdavendigar-Temür Alp Ata
E) Temür Alp Ata-Satı Nine
 
86. “Od” adlı eserde, Tapduk dergâhında Aslanlı Hünkâr’ın huzurundan gelenlere ne ad verilirdi?
A) Derviş
B) Alp
C) Alperen
D) Cellât
E) Cengâver
 
87. “Od” adlı eserde, Tapduk Emre Çelebi Faruk’un bulduğu altınları neden Sultan Mesut’a göndermiştir?
A) Sultan Mesut’un daha iyi koruyacağını düşündüğü için
B) Asıl sahibinin Sultan Mesut olduğunu düşündüğü için
C) Yoksul halka dağıtılması için
D) Çelebi Faruk’un oğlu gönderilmesini istediği için
E) Altınların fakirlerin hakkı olduğunu düşündüğü için
 
88. “Od” adlı eserde, İsmail’i ( Samuel) ve Arn Usta’yı inançtan uzak tutan asıl sebeplerden biri nedir?
A) Zindanda acımasız olmak zorunda olmaları
B) Zindan’a getirilen Moğol subayının söyledikleri 
C) İşkence tezgahına gelen insanların bir kısmının inançları yüzünden gelmiş olması
D) Bozkırın her yanındaki insanları Tanrı’dan uzaklaştıran kahinler,şeytana tapanlar ve büyücüler
E) Bozkırdaki insanların inançları yüzünden çatışmaları
 
89. “Od” adlı eserde, Yunus’un nefis atına vurduğu dört gemden ikincisi nedir? 
A) Taptuk’tan devşirdiği iyilik
B) Her hatayı kendinde araması
C) Hakiki aşkın oduna yönelmesi
D) Hakça bölüşmeyi ve başkasının hakkını almamayı düstur edinmesi
E) Yalandan ve riyadan uzak durması
 
90. “Od” adlı eserde, “Sufilik yolunda hangi makama erişmişsem, şu Türkmen kocası Yunus’un ayak izini orada gördüm” cümlesini Çelebi Faruk’a kim söylemiştir?
A) Tapduk Emre
B) Hacı Bektaş-ı Veli
C) Ahmet Yesevi
D) Taybuga
E) Mevlâna

91. “Ayaklı Kütüphaneler” adlı eserde, Mecelle’nin hazırlanmasında görev alan, ‘’Ahkamü’l Efkaf’’ adıyla eser yayınlayan asrımızın İmam-ı Azam’ı olarak bilinen şahsiyet kimdir?
A) Muallim Cevdet
B) Ömer Hilmi Efendi
C) Ömer Ferit Kam
D) Mükrimin Halil Yınanç
E) İsmail Saib Sencer
 
92. “Ayaklı Kütüphaneler” adlı eserde, “Allah'ın, iç gözü daha iyi görsün diye dış gözünü kapadığı gerçek ve sâhici münevver" diye övülen kişi kimdir?
A) Cemil Meriç
B) Fuzuli
C) İbn-i Haldun
D) Fahreddin-i Râzi
E) Câhız
 

93. “Ayaklı Kütüphaneler” adlı eserde, altmış beygir kuvvetinde yazı makinası” diye anılan ve 225 eseri bulunan yazarımız kimdir?
A) Muallim Cevdet
B) Mükremin Halil Yınanç
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Ömer Hilmi Efendi
E) Gelenbevi İsmail Efendi
 

94. “Ayaklı Kütüphaneler” adlı eserde, padişahların akıl danıştığı Hoca kimdir?
A) Kethüdazade Arif Efendi
B) Hacı Muzaffer Ozak
C) Ali Emiri Efendi
D) Ömer Ferid Kam
E) İsmail Fenni Ertuğrul
 

95. “Ayaklı Kütüphaneler” adlı eserde, zamanım boş geçmesin diye yemek yerken bile kitap okuyan bilgin kimdir?
A) İbni Sina
B) İbni Kemal
C) Fahreddin Razi
D) Cemil Meriç
E) Cahız
 96. “Ayaklı Kütüphaneler” adlı eserde, “Bu adam Avrupa’da olaydı ağırlığınca altın ederdi.” Bir Fransız mühendisin, hakkında bu sözü sarf ettiği kişi kimdir?
A) Gelanbevi İsmail Efendi
B) Kazabadlı Ahmed Muid Efendi
C) Mehmed Emin Efendi
D) Bursalı Mehmed Zahir Bey
E) Hamidizade Mustafa Efendi
 
97. “Ayaklı Kütüphaneler” adlı eserde, Muallim Cevdet, dönemin başbakanı İsmet İnönü’ye hangi konu ile ilgili tepkilerini dile getirmek için mektup yazmıştır?
A) Eğitimdeki yeniliklerin kesintiye uğraması
B) Askeri alanda eğitim programının Batılı metotların gerisinde kalması
C) Müze ve kütüphanelerin yetersizliği
D) Osmanlı arşivlerinin Yunanlılara satılması
E) Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili araştırmaların yetersizliği
 
98. “Ayaklı Kütüphaneler” adlı eserde,  İbnü Sina'nın kendisinden istenildiğinde "kitap yanımda yok, ama isterseniz ezbere yazdırabilirim." dedikten sonra katiplere tamamını hatasız yazdırdığı eseri hangisidir?
A) Kanun
B) Kitabü'l Necat
C) Lisanü'l-Arab
D) Kitabü'ş-Şifa
E) İşarat ve'l-Tembihat
 
99. Kedilere olan merhameti , hatta sayıları üç yüz elliyi bulan kedileri  Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin salonunda barındırması ile ilgili anekdotlar anlatılan alim aşağıdakilerden hanğisidir?
A) İsmail Saib Sencer
B) Muallim Cevdet
C) Hoca Tahsin Efendi
D) Hacı Muzaffer Ozak
E) Mütercim Asım
 
100. Kitapta Mehmet Akif Ersoy’un aziz dostu olarak tanıtılan ve bir öğle namazında secdede vefat eden alim kimdir?
  A) Gelenbevi İsmail Efendi
B) Babanzade Ahmet Naim
C) Mütercim Asım
D) Halil Yınanç
E) İsmail Saib Sencer

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

 1. Adayların, cep telefonu, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat, hesap makinesi, sözlük, kitap, defter, müsvedde kağıdı ve benzeri her türlü araç gereçle sınava girmesi kesinlikle yasaktır. Bu tip davranış sergileyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 2. Sınav başladıktan sonra ilk yarım saat kimse dışarıya çıkarılmayacaktır.
 3. Bu sınavın süresi 120 dakikadır.
 4. Sınav bitiminde, cevap formu ile birlikte soru kitapçığı da teslim edilecektir.
 5. Optik form ve kitapçık üzerinde istenen bilgiler doldurulacaktır.
 6. Okul kodu bilgisi sınav gözetmeni tarafından verilecektir.
 7. Sınav süresince görevlilerle veya sınava giren diğer öğrencilerle konuşmak, kesinlikle yasaktır.
 8. Adayların birbirlerinden kalem, silgi vs istemeleri yasaktır.
 9. Sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye teşebbüs eden öğrenciler hakkında tutanak tutulacak ve bu kişilerin sınavları iptal edilecektir.
 10. Her bir aday, kendi kâğıdının güvenliğinden de sorumludur. İncelemeler neticesinde, kopya ilişkisi belirlenen kâğıtların her biri için işlem yapılacaktır. Bu işleme ortak olan kişilerin sınavları geçersiz kabul edilecektir. Dolayısıyla her aday, kendi kâğıdını başkalarına göstermemekle mükelleftir.
 11. Sınava girecek öğrenciler, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
 12. Optik form, kurşun kalemle doldurulacaktır. Cevaplar, mutlak suretle optik forma kodlanacaktır. Optik forma kodlanmayan, sadece soru kitapçığında çözülen sorular geçersizdir.
 13. Sınav başlamadan önce, kitapçığınızı kontrol ediniz. Kitapçığınızda hata mevcut ise salon başkanına müracaat ederek kitapçığınızı değiştiriniz.
 14. Sınav sonunda, soru kitapçıkları da toplanacaktır. Soru kitapçıklarında, sayfa eksikliği mevcut görülürse, o kişinin sınavı iptal edilecektir.
 15. Soru kitapçığının boş bölümlerini, müsvedde için kullanabilirsiniz.
 16. Soruları veya sorulara verdiğiniz cevapları, başka bir kâğıda yazarak dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.
 17. Ortaöğretim okulları için her soru 1 puan olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Bu yüzden, kesin emin olmadığınız soruları işaretlemeyiniz.
 18. Kitapçıklarda; toplam 100 soru mevcuttur.
 19. Sınav soruları, cevapları, http://istanbul.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Sınav sonuçları ise 10.06.2013 tarihinde yayımlanacaktır.
 20.  Başarılar Dileriz…
 Ortaöğretim Sorularının Cevapları
Soru
Cevap
1
B
2
E
3
C
4
A
5
A
6
B
7
A
8
A
9
A
10
D
11
C
12
D
13
A
14
E
15
E
16
B
17
C
18
D
19
C
20
B
21
A
22
C
23
B
24
C
25
A
26
B
27
C
28
A
29
A
30
A
31
C
32
C
33
E
34
B
35
E
36
A
37
B
38
A
39
D
40
B
41
C
42
A
43
E
44
D
45
D
46
B
47
C
48
A
49
A
50
B
51
C
52
E
53
D
54
B
55
E
56
C
57
C
58
D
59
E
60
C
61
B
62
D
63
C
64
E
65
C
66
E
67
C
68
B
69
D
70
E
71
C
72
D
73
C
74
B
75
D
76
A
77
D
78
A
79
D
80
D
81
D
82
B
83
C
84
A
85
B
86
E
87
B
88
C
89
C
90
E
91
B
92
A
93
C
94
A
95
C
96
A
97
D
98
A
99
A
100
B


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder