Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Nisan 2013 Pazartesi

4. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2013............................................İLKOKULU
4- ….. SINIFI   2. DÖNEM 2. FEN VE TEKNOLOJİ YAZILISI SORULARI

A)Aşağıdaki cümlelerde  boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (10 PUAN)

taş küre    -   okyanus  -   suküre    -okyanus     magma    -  Galileo   -   ozon   - meşale   -    Güneş   -   ses kaynağı   -  maden    -   Macellan  – küre – atmosfer  – kayaçların  – ağırküre - ağaçlandırma

1-Dünya’mızın en sıcak katmanı ………………………                2-Dünya’mız  bir …………….………….. şeklindedir. 
3-Erozyonu önlemek için en etkili yol ……………………  çalışmaları yapmaktır.
4-Dünya’yı en dıştan kaplayan, onunla birlikte hareket eden ve gazlardan oluşan  katmana ………………… denir.
5-Toprak ……………………………parçalanması sonucu oluşmuştur.
6-Kıtalar arasındaki büyük su kütlelerine …………….. denir.
7- ……………………… icat ettiği teleskop ile çalışmalar yapıp Dünya ‘nın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır.
8-Güneş’ten gelen zararlı ışınları engelleyen
atmosferdeki  ............................. tabakasıdır.
9-Ses çıkaran her varlığa ...........................  denir.
10- ......................  insanların hem ısı hem de ışık kaynağı olarak kullandığı doğal bir kaynaktır.


 B) Aşağıdaki ifadelerin başına “D” ya da “Y” yazınız.     (10 puan)
(……) Varlıkları hareket ettiren kuvvet itme veya çekmedir.
(……) Kuvvet, cisimlerin kütlesini değiştirir.
(……) Ses, sadece katı ve sıvılarda yayılır.
(……) Ses kirliliğini engellemek için binaların yalıtımının iyi yapılması gerekir.
(……) Çekirdek, demir ve nikel gibi erimiş madenlerden oluşmaktadır.
(…...)Mineraller çoğunlukla katı haldedir. Petrol ve civa ise sıvı haldedir.
(……) Hareket halindeki cisme, hareketi yönünde bir  kuvvet uygulanırsa cismin hızı azalır.
(……)Taş küre çeşitli  kayaç ve topraktan oluşmuştur.
(……)Dünya’nın en ince katmanı  suküredir.
(……)Havada yüzde yirmi bir oranında bulunan gaz oksijendir.

C) Doğru şıkkı işaretleyelim.(63 puan)
1- Dünyamızın şekli ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kutuplardan basık ekvatordan şişkindir.                                
B) Yuvarlak olduğu için yerküre denilir.
C) Uydulardan çekilen resimlerden yuvarlak olduğu  ispatlanmıştır.       
D) Dünya tepsi şeklindedir.

2-  Aşağıda verilenlerden hangisi maden değildir?                                                 
A) Altın          B)Bakır       C) Kömür       D) Ağaç

3- Hiç yön değiştirmeden sürekli doğuya doğru uçan bir uçak için hangisi söylenebilir?                                                                                            
A) Uçak uzaya yol alır.                           B) Uçak sonsuzlukta kaybolur.       
C) Uçak atmosferden çıkabilir.          D) Başladığı yere geri döner.

4- Aşağıdakilerden hangisi erozyonu ön­lemez?
A) Ağaç dikmek.                             
B) Yamaçlardaki tarlaları enine sürmek.
C) Setler kurmak.                           
D) Yamaçlardaki tarlaları dikine sürmek.

5-Yağmur , rüzgar gibi hava olaylarının gerçekleştiği katman  hangisidir?
A)Su küre         B)Hava küre      C)Ateş küre     D)Taş küre

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kuvvet hareketin yönünü değiştirebilir.
B)Atlıkarınca sallanarak hareket eder.
C)İtme ve çekme kuvvet demektir.
D)Kavanoz kapağı açılırken kapak, dönme hareketi yapar.

7-Kayaçlar nasıl oluşmuştur?
A)Toprağın sıkışmasıyla
B)Magmanın soğuyup katılaşmasıyla
C)Rüzgarın etkisiyle
D)Yağmurun etkisiyle

8-Hangi sivil toplum kuruluşu erozyonla mücadele eden  bir kuruluştur?
A)TÜBİTAK            B)TEGV            C)TEMA           D) THK

9-Denizle gökyüzünün veya karayla gökyüzünün birleşmiş gibi göründüğü çizgiye ne denir?
A)Birleşme çizgisi                B)Kesişme çizgisi                                     
C)Ufuk çizgisi                         D)Buluşma çizgisi

10-Toprağın oluşumu binlerce yıl sürer. Bu yüzden toprağımızı korumalıyız.Aşağıdakilerden hangisinin toprağın oluşumunda etkisi yoktur?
A)Rüzgar       B)Mineraller        C)Sıcaklık        D)Yağışlar

11- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen maddeler büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır?
A. Kayaç, taş, kum, çakıl     
B. Kayaç, kaya, taş, çakıl, kum
C. Taş, kayaç, çakıl, kum    
D. Çakıl, kum, kayaç, taş, kaya

12- Aşağıdaki konumlarda bulunan çocuklardan hangisi ; hava küre,su küre ve taş küremde aynı anda bulunabilir? 

A. Deniz içerisinde ayakta duran çocuk                                                              
B. Denizde yüzen çocuk
C. Denize dalıp, ayağı kuma değen çocuk                                                
D. Kumsalda oynayan çocuk

13- Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?
A. Işık kirliliği deniz kaplumbağalarına zarar verir.   
B. Yanlış ve fazla kullanılan ışık, kirliliğe neden olur.         
C. Fazla ışık gök cisimlerinin görünmesini engeller.                                       
D. Renkleri görebilmek  için ışığa gerek yoktur.

14- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.
B. Toprak, çekirdeği saran bir örtüdür.
C. Altın ve  elmas değerli  madenlerdir.
D. Farklı renkli taşlar farklı minerallerden oluşur.

15-Toprağın yapısında …………………..………. ,  …………………………. ve…………….. bulunur.
Yukarıdaki cümleyi tamamlayan seçenek hangisidir.
A) Kum    -     taş     -     plastik
B) Bitki kalıntısı – hayvan kalıntısı – mineraler
C) madenler    –    mineraller  -  magma
D) erimiş madenler  - mineraller – magma

Cenk= Kayaçlar minerallerden oluşur.
Cihan=Bir taşın içerisinde sadece bir mineral vardır.
Tolga=Taşların rengini mineraller belirler.
16-Mineraller hakkında bilgi veren çocuklardan hangileri doğru bilgi vermiştir?
A)Cenk – Cihan           B)Cenk- Cihan –Tolga                              
C)Cihan –Tolga            D)Cenk – Tolga

     I.    Üzerinde canlıların barındığı katmandır.
    II.    I ile III’ün arasındadır.Zaman zaman yeryüzüne çıkabilir.
   III.    En sıcak ve en kalın katmandır.
17-  Verilen bilgilere göre I,II,ve III hangi katmanlardır?
                  I                      II                       III
A)    su küre          hava küre             taş küre
B)    taş küre          ateş küre              ağır küre
C)    taş küre         su küre                hava küre
D)    taş küre         ağır küre              ateş küre


          I.Aşırı ve yanlış gübreleme
         II.Asit yağmurları
        III.Evsel ve fabrika atıkları
18- Verilen etkenler daha çok hangi kirliliğe neden olurlar?
A)Hava kirliliğine               B)Su kirliliğine                                     
C)Işık kirliliğine                  D) Toprak kirliliğine

19-  Aşağıda toprakla ilgili verilen bilgiler­den hangisi yanlıştır?
A) Kayaçların, rüzgâr, yağmur ve güneşin etkisiyle çatlayıp dağılmasından oluşur.
B) Toprakta birçok canlı yaşar.
C) Bitki tohumları toprakta çimlenir ve büyür.
D) Toprak içinde hava yoktur.

20--     I-Fabrika atıkları             II-Kanalizasyon atıkları
          III- Petrol ürünlerinin atıkları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri su kirliliğini artırır?
A)Yalnız I       B) l ve II      C) II ve III       D) l, II ve III

21- Dünya’nın katmanlarını en dıştan içe doğru yazınız.
         1-………………………………..                                    (5 p)
         2-………………………………….                                                                                                                                                                               .        3-.………………….. …………..                    
         4-……………………………... …
         5-………………………………….

22- Aşağıdaki görselde Dünya’nın katmanlarının adlarını yazın.(5 puan)23-  Aşağıdaki kavram haritasını tamamlayın.(5 puan)24-Dünya’nın yuvarlak olduğunu anlatan bir kanıt yazın (2 puan)
 25 -Aşağıdaki ifadelere uygun  kavramları  yazınız.  (3 puan)


Toprağın su ve rüzgar  gibi etkilerle taşınmasıdır.......................
Dünyanın gözlemlenebilir katmanlarının en dışta olanıdır....................
Taş küre ile hava kürenin arasındaki katmandır..............................

SORULAR BİTTİ. LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder