Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

27 Ağustos 2012 Pazartesi

2012-2013 Eylül Seminer Dönemi İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimleri


Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü 22.08.2012 tarih ve 25483 sayılı yazıları ile Eylül 2012 dönemindeki temel eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimleri ile ilgili ayrıntıları açıkladı.

Buna göre; İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında okullarda hazırlanan salonlarda uzaktan eğitime katılacaklar.

Köy ilköğretim okullarındaki öğretmenler ile mazeretleri sebebiyle bu eğitimlere katılamayan öğretmenlerin http://uzem.eba.gov.tr/ web adresinde bulunan videoları izlenmesi sağlanacak.

Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünün 22.08.2012 tarih ve 25483 sayılı yazıları, seminer dönemi mesleki gelişim programı, ders dağılım çizelgesi ve uygulama esasları için tıklayınız.

EK-3
İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETMENLERİNİN
MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ  EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1.                  Milli Eğitim Bakanlığınca uzaktan eğitim uygulaması ile yapılan Mesleki Gelişim Eğitimi’ne  ilköğretim kurumlarında görev yapan (okul öncesi, sınıf, branş) öğretmenleri katılacaktır. Eş zamanlı olarak yapılacak eğitime katılacak öğretmenler  bu eğitimi il ve ilçe merkezleri ile beldelerde il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen alt yapısı uygun olan okullarda gerçekleştireceklerdir. Bu planlamalar yapılırken yoluk yevmiye gerektirecek görevlendirmeler yapılmasından kaçınılacaktır.
2.                  Yasal olarak geçerli mazereti sebebiyle yada teknik altyapısı olmayan köylerde görev yaptıklarından eş zamanlı eğitime katılamayan, ilköğretim kurumları öğretmenleri ile eğitime ilgi duyan  diğer eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimiz bu eğitimi daha sonra http://uzem.eba.gov.tr. adresi üzerinden izleyebileceklerdir.  
3.                  İl milli eğitim müdürleri eğitimlerin il genelinde planlı, etkin, verimli yürütülmesi ile bu bağlamda gerekli planlama ve organizasyonların yapılmasından yükümlü olacaklardır.
4.                   Her okulda eğitim için sadece bir bağlantı yapılacaktır. Eğitim süresince aynı okulda birden fazla bağlantı yapılması kesinlikle önlenecektir. Ayrıca internetin paylaşımlı olarak kullanıldığı okullarda internet paylaşımı, eğitim yayınının yapıldığı saatlerde kesinlikle kapatılmış olacaktır.
5.                  Eğitim yapılacak okulların sınıf/salonlarında mutlaka projeksiyon ses sistemi gibi teknik imkanlar sağlanacak ve yayın esnasında salonda gerektiğinde müdahale etmek ve yayını kaliteli olarak alınmasını sağlamak amacıyla bilgisayar alanında uzman bir personel bulundurulacaktır.
6.                  Eğitimin yayın ve sunumlarının net ve kaliteli izlenmesi ve süreç içerisinde karşılan sorunların hızlı bir şekilde giderilmesi amacıyla il milli eğitim müdürleri Türk-Telekom  müdürleri ile işbirliği içinde olacaklardır.
7.                   Her okul müdürü kendi okulunda yapılan eğitim faaliyeti ile ilgili olarak  aşağıdaki formu doldurup ilçe/il milli eğitim müdürlüklerine,  İl milli eğitim müdürlükleri de il genelini kapsayacak şekilde  dolduracağı formu elektronik ortamda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne gönderecektir.
  
İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİNE İLİŞKİN OKUL/ŞUBE MÜDÜRÜ RAPORU
Okul /İlçe/İl Adı

 Salon Sınıf Sayısı

 Katılımcı Sayısı

1.                   Fiziki mekan/mekanlar ile ilgili görüşler

2.                   Teknik donanım ile ilgili görüşler

3.                   Katılımcıları ilgi ve motivasyonu ile ilgili görüşler

4.                   Katılımcıları seminere devamları ile ilgili görüşler

5.                   Eğitime ilişkin genel görüşler

                                                                                                               Tarih

                                                                                                             İsim/Unvan

                                                                                                                İmzaMesleki Gelişim Programı
Ders Dağıtım Çizelgesi
Uygulama Esasları

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder