Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

23 Temmuz 2012 Pazartesi

İlkokul e-Kayıt Uygulamasıyla İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları


2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 
e-KAYIT UYGULAMASIYLA İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 
1- 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında hangi yaş grubundaki çocuklar birinci sınıfa kayıt edilecek?  
2006 doğumlular ile 2007 Ocak-Mart doğumlu çocukların tamamı ve 2007 Nisan-Eylül doğumlulardan velisinin isteği olan çocuklardan TC kimlik numarası ve adresi tanımlı tüm çocukların birinci sınıfa kayıtları Bakanlığımız tarafından merkezi sistemle (otomatik olarak) yapılmıştır. 

2- Kayıt ve nakillerde adres kontrolü olacak mı?
Resmî tüm ilkokul ve ortaokullara kayıt ve nakiller öğrencilerin ulusal adres veri tabanındaki bilgileri ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonu kararı doğrultusunda yerleşim yeri adresi (birinci adres) esaslı yapılacaktır. 
3- 2007 Nisan-Eylül doğumlu çocukların kesin kayıtları nasıl olacaktır?
Bu yaş grubundaki çocuklar ikametlerine uygun ilkokullara geçici olarak yerleştirilmişlerdir. Çocuğunu birinci sınıfa göndermek isteyen velilerimizin okula yazılı istekte bulunmaları yeterli olacaktır. 
4- Kaydı hiçbir okulda gözükmeyen çocukların velileri hangi işlemi yapacak?
Velilerimiz öncelikle ilçe nüfus müdürlüğüne giderek adres kontrolü yaptıracak, ardından ilçe milli eğitim müdürlüğüne giderek yetkilileri bilgilendirecektir. İlgililer ise ilçe adres havuzundaki adresleri ilgili okullarla ilişkilendirecektir. 
5- Görev yeri değişen kamu görevlileri ile ikameti değişen vatandaşlarımızın çocuklarının birinci sınıfa kaydı veya nakli nasıl olacak?  
Yerleştirmeden sonra görev yeri değişen kamu görevlileri ile ikameti değişen vatandaşlarımızın çocuklarının birinci sınıfa kaydı, yeni adresiyle uyumlu okula sistem tarafından yapılacaktır. Ancak eski okula kesin kayıt yapılan çocukların adresi değiştikten sonraki yeni adresine uyumlu okula nakli, e-okulda nakiller açıldığında yapılacaktır.  
6- Boş kontenjanı olan okullara nakiller ne zaman açılacak? 
Sınıf mevcutları 30’un altında olan sınıflardaki kontenjanların mevzuatı doğrultusunda doldurulmasına ilişkin açıklama Eylül ayı başı itibariyle yapılacaktır. 
7- Özel okullara, konservatuarlara ve imam hatip ortaokullarına kayıtlar nasıl yapılacak?
 Bu okullara kayıt ve nakillerde adres kontrolü yapılmadığından e-okul işlemleri ekranı açıldığında velisinin başvurusu üzerine okul yöneticileri tarafından süresi içinde kayıt ve nakiller yapılabilecektir. 
8- Şehit- muharip gazi çocukları ile özel eğitim öğrencilerinin nakli ne zaman ve nasıl olacak?
 Bu çocukların kayıtları sistemde yerleştirilen okula yapıldıktan sonra Eylül ayı başı itibariyle bu konumdaki öğrencilerin istedikleri okullara nakillerine izin verilecektir. 
9- Öğretmen çocukları, çalışan anne babalar, kardeşler, ana sınıfını okuduğu okula kayıt yaptırmak isteyenlere özel bir uygulama getirilecek mi?
Yönetmeliğin izin verdikleri dışında hiçbir kişi veya gruba ayrıcalık tanınmayacaktır. Önceki uygulama aynen devam edecektir. 
10- Kesin kayıt için hangi işlem yapılacaktır?
e-kayıt yerleştirmesi aynı zamanda kesin kayıt anlamına da gelmektedir. Velilerimiz kesin kayıt için ek herhangi bir  belge götürmeyecek. Eylül ayı başında okul idaresine başvurarak çocuğunu bu okula göndereceğini beyan edecek. Kayıt için herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 
11- Velilerden öğrencilerin kayıtlarının bir yıl ertelenme istekleri kabul edilecek mi? 
Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen  veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş  tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek veya kayıtları bir yıl ertelenebilecektir. 
12- Birinci adresi yurt dışı olanların kayıtları nasıl olacak?
 Birinci adresi yurt dışı olup Türkiye’de akrabasının yanında kalacak durumdaki çocukların kayıtları Bakanlığımız tarafından yapılacaktır. Bu çocukların yerleşim yeri adresi, anne-baba muvafakatnamesi ve hangi okula kayıt edileceği ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla resmi yoldan Bakanlığımıza gönderilecektir. 
13- Kayıt edilen öğrencilerin sınıf ve öğretmenleri ne zaman belli olacak?
 Okullar 17 Eylül 2012 Pazartesi günü; 1. sınıfların uyum programı 10 Eylül 2012’de başlayacağı için öğrencilerin  şubeleri ve öğretmenleri ilgili okul yönetimi tarafından okullar açılmadan önce belirlenecektir. 
14- Farklı yaş gruplarındaki öğrenciler aynı şubede mi öğrenim görecekler?
Okulun fiziki  şartlarına göre aynı yaş gurubundaki öğrencilerin aynı  sınıflara yerleştirilmeleri okul yönetimleri tarafından değerlendirilebilecektir. 
15- Beşinci sınıfa geçen öğrencilerin okulları nasıl belirlenecek? 
Öğrencinin 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenim görmüş olduğu okul; 
a) Ortaokul olarak dönüştürülmüş ise; öğrenci aynı okulunda öğrenimine devam edebilecektir. 
b) İlkokul olarak dönüştürülmüş ise; ilçe milli eğitim müdürlüklerince planlanan ortaokula e-okul sisteminden ilçeler tarafından toplu olarak aktarılacaklardır. 

T.C.MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
23.07.2012
BASIN AÇIKLAMASI
2012-2013 eğitim öğretim yılı için ülkemiz genelindeki tüm resmî ilkokulların birinci sınıflarına öğrenci kayıtları; çocukların ulusal adres veri tabanındaki adres ve nüfus bilgileri esas alınarak il/ilçe öğrenci yerleştirme komisyonlarının belirlediği kayıt alanları doğrultusunda e-kayıt sistemi ile yapılmıştır.

Mecburi ilköğretim çağına giren 66 aylık çocuklar ile 60-66 aylık arası çocuklardan toplam 2.313.888 çocuğumuz ikametlerine en yakın ilkokula yerleştirilmiştir. Velilerimiz Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Veli Bilgilendirme Sisteminden çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu ve okulun iletişim bilgilerini öğrenebileceklerdir. Bu yerleştirme aynı zamanda 66 ay ve üzeri çocuklar için kesin kayıt anlamına gelecektir. Velilerimizin ek herhangi bir evrak temin etmeden, kayıt, katkı parası adı altında zorunlu bir bağış yapmadan okullarımız açıldığında çocuğunu okula götürmesi yeterli olacaktır. Okula yerleştirilen öğrenci listeleri, okul yönetimleri tarafından velilerin rahatça görebilecekleri okuldaki uygun yerlere asılacak, okulların web sayfalarında yayınlanacak veya telefonla soran velilere bilgi verilecektir.

Doğum tarihleri 2007 Nisan-Eylül aylarında bulunan çocuklar da ikametlerine uygun ilkokullara geçici olarak yerleştirilmişlerdir. Bu yaş grubundaki çocuğunu birinci sınıfa göndermek isteyen velilerimizin okula yazılı istekte bulunmaları okula kesin kayıtları için yeterli olacaktır.

Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek veya kayıtları bir yıl ertelenebilecektir.

Özel Eğitime ihtiyacı olan bireyler ile şehit ve muharip gazi çocuklarının istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri (şehit veya gazilik belgesi, rehberlik araştırma merkezinden alınacak rapor) halinde nakilleri, 2012-2013 eğitim öğretim yılı başında istedikleri okullara yapılabilecektir. Bunlar dışındaki hiçbir kişiye veya gruba ayrıcalık tanınmamaktadır.

Yerleştirmeden sonra görev yeri değişen kamu görevlileri ile ikameti değişen vatandaşlarımızın çocuklarının birinci sınıfa kaydı, yeni adresiyle uyumlu okula sistem tarafından yapılacaktır. Ancak eski okula kesin kayıt yapılan çocukların adresi değiştikten sonraki yeni adresine uyumlu okula nakli, e-okulda nakiller açıldığında yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak adresi ve okulu değişen öğrencilerin tespiti halinde adreslerine uygun okullara kayıtları ve nakillerinin yapılması sağlanacaktır.
Yurt dışından gelen, ikametgâhı belirlenip nüfus cüzdanı yeni düzenlenen çocuklarımızın kayıtlarının hiçbir okula çıkmaması durumunda, velilerimiz öncelikle ilçe nüfus müdürlüğüne giderek adres kontrolü yaptıracak, ardından ilçe milli eğitim müdürlüğüne giderek yetkilileri bilgilendirecektir. İlgililer ise ilçe adres havuzundaki adresleri ilgili okullarla ilişkilendirecektir.

Resmî ilkokul ve ortaokullara ara sınıflardan öğrenci nakilleri Ağustos ayı içerisinde açılacak olup, özel okullara, konservatuarlara ve imam hatip ortaokullarına kayıt ve nakillerde adres kontrolü yapılmadığından e-okul işlemleri açıldığında okul yöneticileri tarafından süresi içinde kayıt ve nakiller yapılabilecektir.

e-Kayıt işlemlerine ilişkin sıkça sorulan sorular ve cevaplarına Bakanlığımızın www.meb.gov.tr internet adresindeki Veli Bilgilendirme Sistemi bölümünden ulaşılabilecektir.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder