Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

12 Haziran 2012 Salı

Türk Dünyası Kavramları, KPSS Ders Notları


Türk Dünyası Kavramları
Alemdar: Sancak ve bayraklarla ilgili görevli.
Amil: Eyaletlerin vergisini toplayan görevli.
Atabey: Selçuklularda, hükümdarın erkek çocuklarının eğitim ve yetişmelerinden sorumlu tecrübeli devlet adamı.
Bimaristan: Karahanlılardan hastaneye verilen ad.

Darüşşifa: Hastane olarak kullanılan mimari yapı.
Divan-ı Arz: Askerlik işlerine bakan divan.
Divan-ı İnşa (Tuğra): Hükümdarın ve devletin yazışmalarını yapan divan.
Divan-ı İstifa: Mali işlerden sorumlu olan divan.
Divan-ı İşraf: İdari ve mali işlere bakan divan.
Divan-ı Mezalim: Selçuklularda sultanın başkanlığında toplanan yüksek mahkeme.
Divan-ı Saltanat: Selçuklulardan önemli devlet meselelerinin görüşüldüğü kurul.
Emir-i Candar: Saray muhafızlarının başı.
Emir-i Dad: Örfi davalara bakan yargıçların bağlı bulunduğu en üst görevli.
Emir’il Ümera: Türk-İslam devletlerinde ordu komutanı.
Gulamhane: Savaş esirleri arasından seçilenlerin ve halktan toplanan küçük yaştaki çocukların asker olarak yetiştirildikleri yere verilen isim.
Hacibül Hüccab: Türkiye Selçuklularında sarayda sultandan sonra en çok sözü geçen ve haciblerin başı olan yönetici.
İmaret: Yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulan hayır kurumları.
Kadı-i Leşker: Selçuklularda askeri davalara bakan kadılara verilen isim.
Kad’il Kudat: Kadıların bağlı bulunduğu en üst yönetici, İslam hukukunun uygulayıcısı.
Konar-Göçerler: Orta Asya’dan Anadolu’ya gelip, yarı göçebe yaşam tarzlarını sürdüren Türklere verilen isim.
Kümbet: Önemli kimseler için yapılan anıt mezar.
Lonca: Dini ve ekonomik özellikler taşıyan, esnaflar arasında kurulan dayanışma teşkilatı.
Melik: Selçuklularda erkek hanedan mensuplarına verilen isim.
Meliküssevahil: Türkiye Selçuklularında donanma komutanı (Reis’ül Bahr).
Muhassıl: Türkiye Selçuklularında mali işleri yürüten görevli.
Muhtesip: Pazarlarda fiyatların denetlenmesini yapan ve malların kalitesini kontrol eden görevli.
Müstevfi: Devletin gelir-gider hesaplarına bakan divanın (Divan-ı İstifa) başkanı.
Naib: Tolunoğulları ve Ihşidlerde hükümdarın başkentte olmadığı veya hükümdarın çocukluğu sırasında devlet yönetimini üstlenen görevli.
Nezir: Türk-İslam devletlerinde hükümdardan sonra gelen ve hükümdara vekillik yapan üst düzey yönetici.
Pervaneci: Arazi defterlerinde tutulan has ve iktaların düzenlenmesinden sorumlu yönetici.
Ribat: Karahanlılardan önceleri askeri daha sonra ticari amaçlı yapılan mimari yapı, kervansaray.
Sipahiler (Dirlik Askerleri): İkta topraklarında yetiştirilen ve Türklerden oluşan askerler.
Subaşı: Bulunduğu bölgenin güvenliğinden ve yönetiminden sorumlu askeri yönetici, komutan.
Şıhne: Şehirlerdeki ticari hayatı kontrol eden, pazarlardaki vergiyi toplayan görevli.
Tuğrai (Münşi): Hükümdarın nişan ve tuğrasını çeken kimselere verilen isim.
Uc Beyi: Türk-İslam devletlerinde sınır bölgelerindeki komutanlara veya idarecilere verilen isim.
Ulak: Vilayetlerdeki posta teşkilatında görevli olan memur, haberci.Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder