Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

12 Haziran 2012 Salı

2012-2013 Yıllık Çalışma Takvimi


Milli Eğitim Bakanlığı gelecek yıla ilişkin çalışma takvimini belirledi.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Konu: Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
Sayı : B.08.0.OGM.0.04.00.00.010.06.01/ 14723                          12/06/2012
GENELGE 2012/ 24
İlgi : a) 20/05/2011 tarihli ve B.08.0.OGM.0.72.01.00.010.06.01/3416 (2011/30) sayılı Genelge,
b) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği,
c) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
d) Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,
e) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Smıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği.
Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlannda 2012-2013 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2012 Pazartesi günü başlayacağı ilgi (a) Genelge ile belirlenmiştir. Bu eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (b, c, d ve e) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.
Buna göre:
1- 2012-2013 eğitim ve öğretim yılı;
a) Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretime hazırlanması 10 Eylül 2012 ile 14 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.
b) Birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2012 Pazartesi günü başlayacak ve 25 Ocak 2013 Cuma
günü sona erecektir.
c) Yarı yıl tatili, 28 Ocak 2013 ile 08 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.
d) İkinci kanaat dönemi, 11 Şubat 2013 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2013 Cuma günü sona erecektir.
2- Çalışma takvimi; yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlannın Çalışma Takvimi" örneği esaslanna göre valiliklerce düzenlenecektir.
3- 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı 16 Eylül 2013 Pazartesi günü başlayacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder