Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

26 Mayıs 2012 Cumartesi

Bazı Kimya Kavramları İle İlgili Öğrenci Yanılgiları


BAZI KİMYA KAVRAMLARI İLE İLGİLİ ÖĞRENCİ YANILGILARI
Yapılan çalışmalar Kimyanın hemen hemen her konusuyla ilgili kavram yanılgılarının olduğunu göstermektedir. Bu bölümde Fiziksel ve Kimyasal değişme, maddenin tanecikli yapısı, çözünme, çözünürlük, atomun yapısı, buharlaşma, yoğunlaşma, kaynama, element, bileşik ve karışım  kavramlarıyla ilgili çeşitli kavram yanılgıları verilmiştir:
Maddenin tanecikli yapısıyla ilgili bazı kavram yanılgıları
1. Sıvı halden gaz hale geçişte birbirinden uzaklaşma yerine atomlar genişler.
2. Taneciklerin üst kısımlarının yüzey sınırlarını göstermesi yerine sıvıların seviyelerini göstermek için çizgiler kullanılmaktadır.
3. Gazlarda düzensizlikten ziyade düzenliliğin tercih edilip, öyle resmedilmesi.
Atom ve moleküllerle ilgili kavram yanılgıları:
1. Öğrencilerin çoğu bu parçacıkları somut yapılar olarak yansıtan atom ve molekül modellerini tercih ettiler.
2. Atomlar yeniden üretilebilir, büyüyebilir, atomik çekirdek bölünüp aynı iki atom oluşabilir (hücre bölünmesi gibi)
3. Çekirdeğin etrafındaki kabuklar atomları koruyan kabuk gibi düşünülmektedir. Elektron bulutları ise elektronların yerleştikleri ve hep orada kaldıkları yapılar olarak algılanmaktadır.
A- Molekül Yapısı
1. Bir su molekülünün şekilsiz, kapalı bir yapısı vardır.
2. Bir su molekülü içerisinde taneciklerin baştan başa yayıldığı bir küredir,
3. Su molekülleri iki veya daha fazla katı küre içerir.
B- Moleküllerin Bileşimi
1. Su molekülleri hidrojen ve oksijenden başka bileşenler de içerir.
2. Su moleküllerinin hiçbiri aynı atomları içermez.
3. Su molekülleri üç atomdan daha fazla atom içerir.
4. Su molekülleri üç atomdan daha az atom içerir.
5. Su molekülleri farklı sayıda atomlar içerir.
C-Molekül Büyüklükleri
1.Bir su molekülünün büyüklüğü gözle görülebilecek kadar büyüktür. 
2. Bir su molekülü en küçük yapıya sahiptir.
3. Bir faz içerisindeki su molekülleri farklı büyüklükte olabilirler,
4. Katı fazdaki su molekülleri en büyüktür.
5. Katı fazdaki su molekülleri en küçüktür.
6. Gaz fazdaki su molekülleri en küçüktür.
7. Gaz fazdaki su molekülleri en büyüktür.
8. Bir su molekülünün büyüklüğü sıcaklığa bağlıdır.
D-Molekül Şekilleri
1. Su molekülleri düzdür
2. Su molekülleri bulundukları faza bağlı olarak farklı şekillere sahiptirler,
3. Bir faz içerisindeki su molekülleri farklı şekillere sahip olabilirler,
4. Sıcaklık bir molekülün şekline etki edebilir,
5. Kabın şekli molekülün şeklini etkiler,
6. Basınç bir molekülün şeklini etkileyebilir.
E-Moleküllerin Ağırlığı
1. Bir su molekülü fiziksel olarak tartılmak için yeterince ağırdır,
2. Bir faz içerisindeki su molekülleri farklı ağırlıkta olabilirler,
3.Katı fazdaki su molekülleri en ağırdır,
4. Gaz fazdaki su molekülleri en hafiftir,
5. Bir su molekülünün büyüklüğü ağırlığını etkiler.
F-Moleküler Bağlar
1. Buzdaki su molekülleri aralıksız olarak birbiri ile temas halindedir,
2. Buzdaki su molekülleri herhangi bir şekilde bağlı değildir,
3. Su molekülleri dıştan bir  kuvvet tarafından bir arada tutulur,
4. Sıcaklık erime sırasında moleküllerin genişleyip ayrılmasına sebep olur.
G-Moleküllerin Enerjisi
1. Her bir fazdaki su molekülleri aynı hızda hareket eder,
2. Bir molekülün yüzeyi arttıkça hızı da artacaktır,
3. Sıcaklık moleküllerin yayılmasına (genişlemesine)  sebep olur,
H-Atomların Yapısı
1. Bir atom içerisinde bileşimler olan bir küreye benzer,
2. Bir atom katı bir küreye benzer,
3. Bir atom birkaç daire gibi görünür,
4. Atomlar düzdür,
5. Madde atomlar arasında varolur.
I-Atomları Büyüklüğü
1. Atomlar bir mikroskop altında görülecek kadar büyüktür.
2. Atomlar moleküllerden daha geniştir.
3. Tüm atomlar aynı büyüklüktedir.
4. Atomun büyüklüğü proton sayısı ile belirlenir.
5. Sıcaklık bir atomun büyüklüğünü değiştirebilir.
J-Atomların Ağırlığı
1. Tüm atomlar aynı ağırlığa sahiptir.
K-Atomların Canlılığı
1. Tüm atomlar canlıdır.
2. Sadece bazı atomlar canlıdır.
3. Atomlar hareket ettiklerinden canlıdırlar.
4. Atom cansız maddelerin, hücre canlıların en küçük birimidir (hücrelerin de atomlardan oluştuğunu ihmal ediyor)
Buharlaşma ile ilgili kavram yanılgıları: seviye: ( ilköğretim )
1. Buharlaşınca,  su kaybolur
2. Su zemin ya da toprak tarafından emilir ya da soğurulur
3. Suyun buharlaşması suyun görünmez olması ve bir başka yere ya da bir ara duruma transfer edilmesidir
4. Su, su buharı haline geçer ve görünmeyen küçük su damlacıkları şeklinde havaya dağılır veya havaya dönüşür.
Kabapınar (2001), konu: çözünürlük, ( seviye: lise)
1)  Çözünme olayı katıdan sıvıya geçiştir.
2. Katıdan sıvıya geçiş  ısı ya da su ile olabilir.
3. Çözünme hızı sıcaklıkla artar, çünkü ısı katıdan sıvıya geçişi hızlandırır.
4. Çözünen madde en çok çözeltinin alt kısmında bulunur.
5. Öğrenciler Kütle ile hacmi karıştırmaktadırlar.
Kimyasal Bağlarla ilgili bazı yanılgılar
1. I2 katıdır, çünkü atomlar arası çekim kuvveti çok büyüktür. (molekül içi –dışı bağı karıştırdı)
2. CO2 gazdır çünkü moleküler yapılı bir bileşiktir.
3. Molekül büyükse kaynama noktası da büyüktür.
4. Hidrojen bağlı bileşikler sıvı olur.
5. NaCl bileşiği sadece 2 iyon içerir
6. İyonik bağlar kovalent bağlardan daha güçlüdür.
Isı ve sıcaklıkla ilgili
1. Isı bir bileşiktir.
2. Isı bir enerji türü değildir.
3. Sıcaklık bir maddenin yada nesnenin kendi özelliğidir. Dış dünyadan bağımsızdır.
4. Isı sadece yukarı doğru hareket eder, ısı yükselir.
5. sıcak cisimle soğuk cisim yan yana geldiğinde ısı alışverişi olmak zorunda değildir.
6. Kaynama bir bileşiğin ulaşabileceği en yüksek sıcaktır.
7. Buzda sıcaklık değişimi olmaz.
8. Kaynama sırasında sıcaklık değişmiyorsa bir şeyler kötü gidiyor demektir.
10. hava ve oksijen aynı gazdır.
11. Erime-donma, kaynama- yoğunlaşma süreçlerinin sadece su için olduğu düşünülebiliyor.
12. Katıyı oluşturan tanecikler hareket etmez.
13. Atom yada moleküller maddenin haline göre özellikler gösterir. Katı atomları katıdır, gaz atomları şeffaftır, bakır atomları parlak ve turuncudur. Gibi
14. kimyasal bir değişimde kütle korunmasa da olur.
15. Suyun kaynaması  sırasında oluşan baloncuklar oksijen, hava yada hiçbir şeydir, su buharı değildir.  
16. Gazların kütlesi yoktur.
17. kütle ve hacim aynı kavramdır.
18. PV = nRT formülündeki  n gaz halindeki maddenin mol sayısı değildir.
19. Entalpi  ( H ) ile  entalpi değişimi ( D H) aynı şeydir.
20. pH  ve pOH kavramlarıyla   Kb  / Ka kavramlarını ilişkilendirememe 
21. Madde donduğunda atomlar da donar.
22. Kuvvetli asitler kuvvetli bağlara sahip oldukları için ayrışmazlar
23. Zayıf asitler zayıf bağlara sahip oldukları için ayrışırlar.
24. Nötralleşme tepkimelerinde asit yada bazdan biri zayıfsa nötralleşme tam gerçekleşmez.
25. Titrasyonda indikatör kullanılmazsa tepkime gerçekleşmez.
26. Hidrojen içeren bütün maddeler asittir.
27. Bütün bazlar hidroksit içerir.
28. pH sadece asitliğin bir ölçüsüdür, bazlığın değil.
29. Bazik çözeltiler H+ içermez, asidik çözeltiler OH--  içermez
30. Asitle baz karıştığında reaksiyon olmaz, fiziksel bir değişim  olur, karışım oluşur.  Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder