Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

9 Nisan 2012 Pazartesi

Yazısız Kurallar, 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları


1. YAZISIZ KURALLAR:
Örfler, âdetler, gelenek ve görenekler, görgü kuralları, ahlak kuralları yazısız yasalardır. Bu kurallar toplum içindeki davranışlarımızı düzenleyen saygı ve sevgiyi temel alan kurallardır. Bu yasalar, kişilerin davranışlarını iyi-kötü, doğru- yanlış, olumlu-olumsuz olarak değerlendirirler. Bunlara uymayan kişiler toplum tarafından ayıplanır, kınanır. Onlarla kimse arkadaşlık etmez, konuşmak istemez. Bu kişiler yalnız kalır.

Bu kurallara uymayan kişiye devlet ceza vermez. Ancak bu kişilere toplum hoş gözle bakmaz, ayıplar ve dışlar.

Yazısız kurallar;
Toplum içinde kendiliğinden doğar. Davranış biçimleri ile nesilden nesle geçer ve süreklilik kazanır. Toplumdan topluma değişiklikler gösterebilir.

Yazısız kurallardan bazıları şunlardır:
  • Kendi haklarımızı korumak ve başkalarının haklarına saygılı olmak.
  • Komşularımızla iyi geçinmek.
  • Sokakta, otobüste yüksek sesle konuşmamak.
  • Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek.
  • Hoşgörülü ve alçakgönüllü olmak.
  • Toplu taşıma araçlarında hastalara, yaşlılara, engellilere yer vermek.
  • İnsanları güler yüzle karşılamak, selamlamak ve gönül kazanmak.
  • Otobüse ve trene binerken, sinema ve tiyatroya girerken sıraya girmek.
  • Başkalarının düşüncelerine saygı göstermek.
Örf ve Adet:
Toplumun bireylerden beklediği davranışlardır. Örf ve âdetler toplumun saygı duyulmasını istediği değerlerden oluşur.

Gelenek:
Bir toplumda, bir toplulukta saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan alış­kanlıklar, bilgi, töre ve davranışlara gelenek denir.

Görenek:
En sade tanımıyla bir şeyi görüle geldiği gibi yapma alışkanlığı olan görenek, öteki sosyal alışkanlık gibi gerekli ve uygun görülenleri kapsar. Ama bunların mutlaka yerine getirilmesini istemez. Göreneğin örfe, âdet, geleneğe bakarak yaptırım gücü daha zayıftır.

Ahlâk:
Toplumun iyi ve doğru kabul edilen davranışları yapmak kötü ve yanlış kabul edilen davranışları yapmamaktır. Benzer Yazılar1 yorum: