Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Mart 2012 Pazartesi

Magna Carta ve Kanuni Sultan Süleyman Kanunları 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları


        MAGNA CARTA (1215)
       1215 yılında imzalanan Magna Carta İngiltere kralı ile soylular arasındaki karşılıklı yetki ve görevleri belirledi ve böylece kralın sonsuz yetkilerini sınırladı. Magna Carta, vatandaşların hakları ve özgürlükleri açısından önemli kurallar getirerek, hukukun üstünlüğü ilkesinin birçok ülkede yerleşmesini sağladı.               
Magna Carta’da maddelerden bazıları şunlardır:

v   Kral yasalara uygun olarak verilmiş bir hüküm olmadan kimseyi tutuklayamaz, hapsedemez, mallarına el koyamaz, sürgüne gönderemez, kötü muamelede bulunamaz.
v  Kral, kanuni bir hüküm olmadan toprakları, şatoları, hakları ve özgürlükleri ellerinden alın­mış kişilere tüm bunları iade edecektir.
v  Özgür bir kişi işlediği küçük bir suç için buna uygun bir para cezasına çarptırılacaktır. Ağır bir suç işlemezse yaşamına son vermemek şartıyla suça uygun bir ceza verilecektir.
v   Kimseye karşı hak ve adaleti yerine getir­mekten kaçınılamaz ve adalet geciktirilemez.

         KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN'IN KANUNLARI (1520 -1566)
           I. Süleyman (Kanunî Sultan Süleyman) Osmanlı Devleti'ne Yükselme Dönemi'nde hü­kümdarlık yaptı. Hazırladığı kanunlarla dünyada ün yapan I. Süleyman'a "Kanunî" unvanı verildi.
           Kanunlarda yer alan maddelerden bazıla­rı şunlardır:
Ø  Bir kimse bir başkasıyla kavga edip birbi­rinin sakalını yolsalar, ikisi de kınanır. Zenginse yirmi, fakirse on akçe alınır. Eğer birbirlerinin ya­kalarını yırtsalar her ikisi de cezalandırılır.
Ø  Bir kimse adam öldürürse kısas uygulanır (Adamı öldüren de öldürülür).
Ø  Bir kişi diğer kişinin kasten gözünü çıkar­sa ya da dişini kırsa kısas uygulanır.
Ø  Bir yerde kalan kişinin malı çalınırsa hır­sızı oradakiler bulmalıdır. Eğer bulamazlar ise o kişinin zararını karşılamak zorundadırlar.


Benzer Yazılar1 yorum: