Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

19 Mart 2012 Pazartesi

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları


FRANSIZ İNSAN VE YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRGESİ (1789)
         1789 yılında Fransa'da çıkan ihtilal sonu­cunda mutlak krallıkların yıkılabileceği görüldü. Fransa 28 Ağustos 1789 tarihinde Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'ni ilan etti. Demokra­si Batı uygarlığının vazgeçilmez unsurlarından bi­ri oldu. Eşitlik, özgürlük, adalet, anayasal yönetim ve milliyetçilik gibi ilkeler önce Avrupa'ya sonra da dünyaya yayıldı.

              Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ndeki maddelerden bazıları şunlardır:
v  Hiç kimse inançlarından dolayı rahatsız edilemez.
v  Düşünce ve ifade özgürlüğü garanti altın­dadır.
v  Hiç kimse yasaların gösterdiği durumlar dışında suçlanamaz ve tutuklanamaz.
v  Keyfî emirler verilmesini isteyenler ve bu emirleri yerine getirenler cezalandırılır. Suçlu ol­duğu ispat edilene kadar herkes masumdur.
v  İnsanlar özgür ve eşit değerdedir ve öyle de kalırlar.
v  Hak ve özgürlüklerin sınırı yasalardır. Öz­gürlük bir başkasına zarar vermeden herşeyi ya­pabilme gücüdür.
v  Kral dahil kimse halktan kaynaklanmayan iktidarı kullanamaz.
v  Tüm yurttaşlar bizzat veya temsilcileri aracılığıyla yasaların yapılmasına katkıda bulun­ma hakkına sahiptir.


Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder