Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

10 Mart 2012 Cumartesi

5. Sınıf Cevaplı Türkçe Testi


5. SINIF ÇÖZÜMLÜ TÜRKÇE TESTİ
Günün ilk ışıklarıyla birlikte sesler çoğalmaya başladı. Derken her yanı bir gürültü sardı. Bu olağan dışı bir gürültüydü. Çocuk, korku içinde yatağından fırladı. Pencereye koştu. Camı açtı. Sokağa baktı. Öteden kocaman bir greyder geliyordu. O zaman anımsadı. Karşıdaki arsada yapı çalışmaları başlayacaktı. Orada bundan sonra top oynayamayacaklardı. Güneş altında fazlaca yandıklarında, koşup zeytin ağacının gölgesine sığınamayacaklardı.
(İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)


1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu metne en uygun başlık olur?
A) Okuldaki günler B) Ormanın önemi C) Zeytin ağacı D) Çiçek sevgisi

2. Sesler ne zaman çoğalmaya başladı?
A) Gün batımında B) Günün ilk ışıklarıyla C) Öğle üzeri D) Gece yarısı

3. Çocuğun korkmasının nedeni neydi?
A) Greyderin gürültüsü B) Trenin gürültüsü C) Çocuk gürültüsü D) Ağacın gürültüsü

4. Çocuk zeytin ağacının kesileceğine neden üzüldü?
A) Kaleleri yıkılacağı için B) Ağaca çıkamayacakları için
C) Zeytinleri yiyemeyecekleri için D) Gölgesine sığınamayacakları için

5. Çocuk yatağından nasıl fırladı?
A) Neşe içinde B) Telaşla C) Üzüntü içinde D) Korkuyla

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir isteği belirtmektedir?
A) Çalışan kazanır B) Biraz da çalışalım C) Yaşamak ne güzel D) Okullar açıldı

7. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir?
A) Ak-beyaz B) Al-kırmızı C) Savaş-barış D) Baş-kafa

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ırmak” sözcüğüyle eş anlamlı bir sözcük vardır?
A) Kayalıkların arasındaki pınardan ipince bir su sızıyordu.
B) Bu bölgedeki nehirler her yıl taşar.
C) Denize dökülen çayda küçük balıklar var.
D) Yukarıdan deniz görünüyor.

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde zıt anlamlı kelime verilmemiştir?
A) Küçük-büyük B) Uzun-kısa C) Dar-geniş D) Şişman-ince

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “kısıtlama” sözcüğünün eş anlamlısıdır?
A) Sıkı B) Sınırlama C) Sıkışık D) Çözüm

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” eki bağlaç anlamında kullanılmıştır?
A) Ali okulda kavga etti.
B) Evde ders çalıştım.
C) Soruların cevabı defterde yazılı.
D) Gezmeye defter de getirmiş.

12. “Bana suratını asma biraz gül.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gül kelimesi bu cümleyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A) Bahçedeki gül biraz fazla büyümüş.
B) Gülleri suladın mı?
C) Sen gülünce güzelleşiyorsun.
D) Etrafta çok güzel güller var.

13. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisine nokta konulur?
A) cm B) mm C) kg D) Dr

14. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Sık-seyrek B) Güzel-çirkin C) Zayıf-şişman D) Al-kırmızı

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılan kelime vardır?
A) Hakan’ın babası eve gitti.
B) Hasa’nın defteri kayboldu.
C) Bugün hava çok güzel.
D) Yarın Isparta’ya gideceğim.

16. Aşağıdaki grupların hangisinde iki cins adı, bir özel ad vardır?
A) Şehir, Halk, Atatürk
B) Kızak, Ağaç, Nehir
C) Eğirdir, Yağcılar, Ömer
D) Türkiye, Türkçe, Ankara

17. “Al” sözcüğü aşağıdaki hangi cümlede renk anlamında kullanılmıştır?
A) Baba bana sarı kalem al.
B) Anneme al dediğim halde bana kalem almadı.
C) Meral, al elbiseleriyle bayrama katıldı.
D) Simitleri al, parasını sonra veririz.

18. “Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için …………dan yararlanırız.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilir?
A) Yazım kılavuz B) Ansiklopedi C) Dilbilgisi kitabı D) Sözlük

19. “Hatice koşuda…………geldi.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 1,ci B) 1.nci C) 1. D) Bir

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” nin yazımı yanlıştır?
A) Bizim köy de adet böyledir.
B) Seni ben de aradım.
C) Ne iyi, siz de gelmişsiniz.
D) Bir de baktım ki kimse gelmemiş.

CEVAP ANAHTARI
1.C  2.B 3.A 4.D 5.D 6.B 7.C 8.B 9.D 10.B 11.D
12.C 13.D 14.D 15.B 16.A 17.C 18.D 19.C 20.ABenzer Yazılar1 yorum: