Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

29 Şubat 2012 Çarşamba

5. Sınıf 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 2012-2012 (5. Sınıf 2. Dönem ŞÖK)


2011-2012 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
…………. İLKÖĞRETİM OKULU
5/….. SINIFI ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU
2. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO                :  2
TOPLANTI TARİHİ    :  27/02/2012
TOPLANTI YERİ       :  Öğretmenler Odası
TOPLANTI SAATİ     :  13:00

GÜNDEM MADDELERİ
1-      Açılış ve yoklama.
2-      Sınıf başarı durumunun değerlendirilmesi
3-      Öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi
4-      Öğrencilerin, sosyal, ekonomik, sağlık, beslenme alışkanlığı, okula devam durumu, başarı durumu ve davranış yönünden durumlarının tek tek ele alınması.
5-      Öğrencilerin başarılarının arttırılması için alınacak önlemler.
6-      Zararlı alışkanlıklar hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesinin önemi.
7-      Okul – Veli işbirliği ve diyalogunun önemi
8-      Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi
9-      Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- AÇILIŞ VE YOKLAMA
Müdür Yardımcısı …………. başkanlığında, okulumuz öğretmenler odasında, 27.02.2012 tarihinde, saat 13.00’da Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı başladı.
Yapılan yoklamada 5/…. sınıfında derse giren bütün öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü. Eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.
2- SINIF BAŞARI DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınıf öğretmeni …………; 5/…. sınıfının genel olarak düzenli ve dinleme alışkanlığını edinmiş bir sınıf olduğunu söyledi. Buna karşılık sınıfın seviyesinin istenilen düzeyde olmadığını belirtti. Bunda sınıfın çok fazla sayıda öğretmen değiştirmiş olmasının etkisi olsa da; sınıf öğrencilerinin kapasitelerinin başarıya ulaşacak seviyede olduğunu belirtti. Sınıftaki sorunların her geçen gün azaldığını, 1. Dönemde yaşanılan sorunlarının çoğunun çözüldüğünü ve bunun sınıf iklimini olumlu yönde etkilediğinin açıkça görüldüğünü söyledi. 5/…... sınıfında öğrenim gören öğrencilerin ekonomik, sağlık, beslenme, başarı ve davranış yönlerinden durumlarını tek tek ele almanın yararlı olacağını belirtti.

3- ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

                   Sınıftaki öğrencilerin genel olarak herhangi bir olumsuz davranış sergilemediği konusunda görüş bildiren öğretmenler; birkaç öğrencide sorun yaşadıklarını söylediler. Bu öğrencilerin rehberlik servisine yönlendirilmesi ve sorunlarının kaynağının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu konuda sınıfın dersine giren dört öğretmen de, üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirttiler. Öğretmenler; bu tip konularda sürekli iş birliğinin başarıya götürecek yol olduğu konusunda hemfikirler.

4- ÖĞRENCİLERİN  EKONOMİK, SAĞLIK, BESLENME ALIŞKANLIĞI, BAŞARI DURUMU VE DAVRANIŞ YÖNÜNDEN DURUMLARININ TEK TEK ELE ALINMASI
5/.... Sınıfında;


Öğrencinin
Kişilik Durumu Değerlendirmesi

Beslenme Durumu Değerlendirmesi

Sağlık Durumu Değerlendirmesi

Sosyal İlişkiler Değerlendirmesi

Ekonomik Durumu Değerlendirmesi

Başarı Durumu Değerlendirmesi

Sıra
 No
Ad
Soyad
1Kişilik durumu gelişmiş olup herhangi bir problemi yoktur
Beslenme sorunu olmayıp sağlıklı olarak beslenmektedir
Akdeniz anemisi hastasıdır. Ateşi olup olmadığına dikkat edilmelidir.
Sınıf arkadaşlarıyla herhangi bir sorun ve uyumsuzluk yaşamamaktadır
Orta
Derslere fazla ilgi duymuyor.
2Kişilik durumu gelişmiş olup herhangi bir problemi yoktur
Beslenme sorunu olmayıp sağlıklı olarak beslenmektedir
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır
Sınıf arkadaşlarıyla herhangi bir sorun ve uyumsuzluk yaşamamaktadır
İyi.
Başarılı bir öğrenci
3Anne ve babası arasındaki problem, içine kapanmasına yol açıyor.
Beslenme sorunu olmayıp sağlıklı olarak beslenmektedir
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır
Sınıf arkadaşlarıyla herhangi bir sorun ve uyumsuzluk yaşamamaktadır
Orta
Derslere fazla ilgi duymuyor.
4Kişilik durumu gelişmiş olup herhangi bir problemi yoktur
Beslenme sorunu olmayıp sağlıklı olarak beslenmektedir
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır
Sınıf arkadaşlarıyla herhangi bir sorun ve uyumsuzluk yaşamamaktadır
İyi.
İyi. Sistemli ders çalışmasını sürdürmesi gerekiyor
5Hafif düzeyde zihinsel engeli vardır.
Beslenme sorunu olmayıp sağlıklı olarak beslenmektedir
Zihinsel engeli dışında bir sağlık sorunu bulunmamaktadır.
Sınıf arkadaşlarıyla herhangi bir sorun ve uyumsuzluk yaşamamaktadır
Orta
BEP’e göre oldukça başarılı. Anlama ve yorumlama becerileri iyi.
6Kişilik durumu gelişmiş olup herhangi bir problemi yoktur
Beslenme sorunu olmayıp sağlıklı olarak beslenmektedir
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır
Sınıf arkadaşlarıyla herhangi bir sorun ve uyumsuzluk yaşamamaktadır
İyi. 
Derslere fazla ilgi duymuyor.
7Zaman zaman davranış bozukluğu gösteren bir öğrenci
Beslenme sorunu olmayıp sağlıklı olarak beslenmektedir
Davranış bozukluğu var. İlaç tedavisi için doktora yönlendirildi.
Arkadaşlarıyla iletişimi çok kötü. Yalan söylüyor, kavga çıkarıyor.
Orta
Derslere fazla ilgi duymuyor. Ders dışı şeylerle ilgileniyor, derste çok konuşuyor.
8Kişilik durumu gelişmiş olup herhangi bir problemi yoktur
Beslenme sorunu olmayıp sağlıklı olarak beslenmektedir
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır
Sınıf arkadaşlarıyla yeterince iletişim kurmuyor.
Orta
Derslere fazla ilgi duymuyor.
9Kişilik durumu gelişmiş olup herhangi bir problemi yoktur
Beslenme sorunu olmayıp sağlıklı olarak beslenmektedir
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır
Sınıf arkadaşlarıyla herhangi bir sorun ve uyumsuzluk yaşamamaktadır
Orta
Derslere fazla ilgi duymuyor.
10Kişilik durumu gelişmiş olup herhangi bir problemi yoktur
Beslenme sorunu olmayıp sağlıklı olarak beslenmektedir
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır
Sınıf arkadaşlarıyla herhangi bir sorun ve uyumsuzluk yaşamamaktadır
Orta
İyi. Sistemli ders çalışmasını sürdürmesi gerekiyor

5- ÖĞRENCİ BAŞARISININ ARTTIRILMASI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER;

Sınıf Öğretmeni ……….., derste konuşma alışkanlıklarının azaltılması ve derslerin daha verimli hale getirilmesi için öğrenci merkezli ders işlenmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Derste öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yapılması gerektiğini, öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin derste, duygu, düşünce ve yorumlarını demokratik bir ortamda rahatlıkla, sıkılmadan, çekinmeden ve özgüvenle ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmasının başarıyı arttıracağını söyledi. Fırsatların en iyi ve azami derecede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İngilizce Öğretmeni ……….., 5/….. sınıfının ders işlenişini fazla zorlaştırmayan bir sınıf olduğunu söyledi. Öğrencilerin öğretmeni sessizce beklemesinin çok güzel bir alışkanlık olduğunu, fakat ders içinde izin almadan konuşan öğrencilerin dersin işlenişinde ciddi sorunlar yarattığını belirtti. Bu öğrenciler bu alışkanlıklarından vazgeçirildiği takdirde, çok daha verimli ders işleneceğini söyledi. Sınıfın daha çok çalışarak, daha iyi noktalara ulaşacağına inancının tam olduğunu belirtti. Yabancı dil eğitiminde başarının, bol pratikten geçtiğini ve öğrencilerin daha çok konuşup daha çok dinlemesi ile sağlanacağını belirtti.

Beden Eğitimi Öğretmeni ………….; öğrencilerin başarısızlık nedenlerinin irdelenmesi, araştırılması ve tespit edilmesi suretiyle problemin çözülebileceğini söyledi. Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini öğrenci, öğretmen, veli ve okul idaresi dörtgeninde aramak gerektiğini belirtti. Beden eğitimi dersinde başarı için, öğrencilerin spor malzemelerini tam olarak getirmelerini ve derslere etkin katılımının sağlanması olduğunu belirtti.
Müzik Öğretmeni …………..; başarının çok okumaktan geçtiğini, okumayan, kitap okumayan, sadece ders kitaplarıyla yetinen öğrencilerin hiçbir zaman yeterince başarılı olamayacaklarını; kitap okuma konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti. Müzikte başarı için yeteneğin değil çalışmanın gerektiğini, çalışan öğrencinin müzik dersi müfredatını rahatlıkla kavrayabileceğini belirtti.
Müdür yardımcısı ………….; öğrencilerin başarılı olmasında en büyük etkenin öğretmen olduğunu, başarılı bir öğretmenin öğrencilerinin de başarılı olacağını, diğer sorunların zamanla halledilebileceğini, önemli olanın öğretmenin idealist olması gerektiğini belirtti. Bütün arkadaşların gayretle çalıştığına inandığını, bu gayretlerini devam ettirmelerinin hem öğrenci, hem çevre hem de ülke için önemli olduğunu, öğrencilerle ders içinde ve ders dışında yakından ilgilenmek suretiyle başarıyı yakalayacağımıza inandığını söyledi.

6-SOSYAL KULÜP ÇALIŞMALARI VE ÖNEMİ;
              Sınıf öğretmeni …………., sene başında öğrencilerin kulüplerini seçtiğini söyledi. Sosyal kulüp faaliyetlerinin öğrenciye toplumsal olarak çok şey kazandırdığını ifade etti ve kulüp çalışmalarına gereken önemin verilmesi gerektiğini vurgulandı.

7-ZARARLI ALIŞKANLIKLAR HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNİN ÖNEMİ.

Günümüzde zararlı içeceklerin ilköğretime kadar indiği, bu yüzden öğretmenlerin bu konuda çok duyarlı olmaları gerektiği, periyodik olarak öğrencilerin uyarılıp aydınlatılmaları gerektiği görüşü ortaya çıktı. Özellikle sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarının öğrencilere sürekli olarak anlatılması kararlaştırıldı. Bunun için 1-7 Mart Yeşilay Haftası’nın kullanılabileceğini söyleyen …………..;  Yeşilay Haftası çerçevesinde öğrencilere bu konular ile ilgili çalışmalar yaptırılıp, bilgi verilmesinin yararlı olacağını söyledi. …………. da, beden eğitimi dersinde sağlığın önemi üzerinde durulduğunu ve bu konunun kendi dersinin müfredatında da yer aldığını söyledi. Öğretmenler; zararlı maddelere meyilli olan öğrencilerin tespit edilip erkenden olumsuz durumların önüne geçileceğini söyledi.

8-OKUL – VELİ İŞBİRLİĞİ VE DİYALOGU
Sınıfın başarısında öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin şart olduğunu ifade eden sınıf öğretmeni ……………, veliyi de eğitim-öğretimini içine çekmeliyiz dedi. Öğretmenin göstereceği fedakârlığın fazlasıyla veliden beklenmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle okul dışında kontrolün veli tarafından yapılması, internet kafelerden çocukların uzak tutulması konusunda titizlik gösterilmesi, ders çalışmalarının takip edilmesi ve çalışma programının uygulanmasının sağlanması gibi görevlerin veliye düştüğünü bu konuda veli ile işbirliği yapılarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi gerektiği ortak görüşüne varıldı.
Okul ve veli işbirliğinin sağlanmasını başarıyı olumlu yönde arttıracağını belirten Müzik Öğretmeni ……………, öğretmenin tek başına başarı sağlamasının yeterli olmayacağını, velilerinin de üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerektiğini, bu konuda velilerin pasif kaldıklarını, veli toplantılarında bu konunun velilere iletilmesi gerektiğini söyledi. Veli-öğretmen-öğrenci üçgeninin diyalog içinde olmasının başarıyı arttıracağını belirtti.
İngilizce Öğretmeni ……………… ise; veli ilgisinin öğrenciyi hem motive ettiğini hem de denetlenmenin öğrenciyi başarıya zorladığını söyledi. Okul dışında denetimsiz kalan bir öğrencinin; öğrendiklerini pekiştirmede sorun yaşayacağını; veli denetiminin öğrenmede hayati bir önem taşıdığını ifade etti.

9-ŞUBE ÖĞRETMENLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ VE ÖNEMİ

                     Şube öğretmenleri gerek ders işlemedeki yöntem ve teknikler konusu ve gerekse sınıf içi sorunları ortadan kaldırmada dayanışma ve yardımlaşma içinde olacaklarını bildirdiler. Toplantıya katılan tüm öğretmenler bu kurulda alınan kararlara uygun hareket edeceklerini belirttiler.

10-DİLEK VE TEMENNİLER
Gündem maddeleri görüşüldü, Sınıf Öğretmeni ……………., dileklerinin daha iyi ve mükemmeli yakalamak, başarıya ulaşmak, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bir eğitim-öğretim yapmak olduğunu söyledi; katılan bütün arkadaşlara göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti. Toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.


SIRA NO
ŞUBE ÖĞRETMENLERİNİN
ADI SOYADI

BRANŞ

İMZA
1234

       …………………                                                                                          ……………..
    5/….. Sınıf Öğretmeni                                                                                Müdür Yardımcısı

Tasdik olunur
…./02/2012
…………………………
Okul Müdürü

ALINAN KARARLAR
1-      Öğrenci merkezli eğitim sistemi örnek alınarak öğrencilerin ders içi etkinliklerinin arttırılması sağlanacak.
2-      Öğrenmeyi öğretme ilkesi doğrultusunda öğrencilerin kütüphane, laboratuar gibi eğitim alanlarını daha fazla kullanmaları sağlanacak.
3-      Türkçeyi en iyi şekilde kullanmaları için öğrencilere gerekli bilgi ve davranışlar kazandırılacak.
4-      Okul araç ve gereçlerini kullanma konusunda daha dikkatli davranılacak.
5-      Veli toplantıları belli aralıklarla yapılacak. Maddi problemi, hastalık problemi olan öğrencilere gereken ilgi gösterilecek. Velilerin toplantıya katılmaları için gerekli aktivasyon sağlanacak.
6-      Derse geçmeden dikkatlerin toplanması ve motivasyonun sağlanması için ön konuşma yapılacak.
7-      Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın sağlanması için gerekli tanıtımlar yapılacak. Bu tür faaliyetler duyurulacak. Sigara, alkol ve uyuşturucunun zararları sürekli olarak anlatılacak.
8-      Rehberlik ihtiyacı olan öğrenciler tespit edilerek okul rehber öğretmeni bilgilendirilecek.
9-      Öğrencilere planlı çalışmanın önemi anlatılacak. Ders çalışma programı için okul rehber öğretmeninde gerekli yardım istenecek.
       
SIRA NO
ŞUBE ÖĞRETMENLERİNİN
ADI SOYADI

BRANŞ

İMZA
1234

       …………………                                                                                          ……………..
    5/….. Sınıf Öğretmeni                                                                                Müdür Yardımcısı                                                              

Tasdik olunur
…./02/2012
…………………………
Okul Müdürü
Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder