Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

10 Ocak 2012 Salı

Türkiye'de Hayvancilik 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu


TÜRKİYE'DE HAYVANCILIK

·         Ekonomik değeri olan hayvanların üreti­lip, beslenmesi ve pazarlanması işlerine hayvancılık denir.
·         Hayvancılık özellikle yüksek ve engebeli yerlerde, ekime dikime elverişli olmayan bölgeler­de, halkın yaşayışında birinci derecede rol oynar.
·         Türkiye, geniş çayır ve meralarıyla hay­van yetiştirilmesine elverişli bir ülkedir.
·         Hayvan sayısı bakımından önemli bir zenginliğe sahiptir. Dünyada 9., Orta Doğu'da ve Avrupa'da 1. sırada yer alır.

·         Ülkemizde hayvancılık faaliyetleri, mera hayvancılığı ve ahır hayvancılığı olarak ikiye ayrı­lır. Mera hayvancılığı doğa koşullarına bağlı ola­rak yapılan hayvancılıktır. Et ve süt verimi düşük­tür. En çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde yapılmak­tadır. Ahır hayvancılığı yıl boyunca hayvanların ahırlarında beslenmesidir. En çok Marmara Böl­gesi'nde yapılmaktadır. Ahır hayvancılığı daha çok sığır yetiştirilmesinde uygulanmaktadır.
·         Manda, sığır, deve, at, eşek gibi hayvan­lar büyükbaş hayvanlardır. Ülkemizde en çok sı­ğır yetiştirilir.
·         Küçükbaş hayvancılık Türkiye'de en çok yapılan hayvancılıktır. Bu gruba giren hayvanlar koyun, kıl keçisi ve tiftik keçisidir.
·         Tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek gibi hay­vanlara kümes hayvanları denir. En çok Güney Marmara, Ege Bölgesi, Orta ve Batı Karadeniz bölümlerinde yetiştirilir.
·         İpek böceği, doğal ipek elde etmek için yetiştirilen ve dut yaprağı ile beslenen bir hayvan­dır. Türkiye'de Bursa, Denizli, Elazığ, Ankara, An­talya, Amasra ve Diyarbakır'da ipek böcekçiliği yapılmaktadır.
·         Bal ve balmumu elde etmek için arı bes­lenme faaliyetine arıcılık denir. Türkiye'nin iklimi, bitki örtüsünün çeşitliliği, üstün nitelikli arı türleriy­le arıcılığa elverişlidir. Türkiye'nin her bölgesinde arıcılık yapılır.
·         Yurdumuzun üç tarafı denizlerle çevrili ol­masına rağmen balıkçılık yeteri kadar gelişme­miştir. Türkiye'de tutulan balığın denizlerimize göre dağılımı şöyledir; Karadeniz %85, Marmara Denizi %10, Ege Denizi %3, Akdeniz %2'dir. Akarsu ve göllerimizin olduğu yerlerde ise tatlı su balıkçılığı yapılmaktadır.

Türkiye'de balıkçılığın yeterince gelişmemesinin başlıca nedenleri:
·         Balıkçılığın daha çok kıyı balıkçılığı olarak yapılması, açık deniz balıkçılığının yaygın olarak yapılmaması,
·         Modern tekne ve yöntemlerle balıkçılığın yapılmaması,
·         Halkın balık tüketimi konusunda yeterli bilince sahip olamaması,
·         Kaçak, usulsüz ve aşırı avlanmaların yaygın olması,
·         Son yıllarda su kirliliğinin artması,
·         Su ürünlerinin işleneceği sanayi tesislerinin yetersiz olması,
·         Su ürünlerinin saklanabileceği soğuk hava depolarının yetersiz olması,

            Türkiye'de Hayvancılığın Gelişmesi İçin Gerekli Koşullar
Türkiye, hayvancılığın gelişmesi için önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi için aşağıdaki koşulların uygulanması gerekir.
·         Çayır ve mera hayvancılığı yerine, besi ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması,
·         Yem üretiminin artırılması,
·         Hayvan soylarının iyileştirilmesi (ıslahı),
·         Otlakların ıslah edilmesi ve korunması, aşırı ve erken otlatmanın engellenmesi,
·         Süt dana ve süt kuzu ile doğurgan hayvanların erken kesiminin önlenmesi,
·         Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi,
·         Üreticilere yönelik hayvancılık eğitiminin yaygınlaştırılması,
·         Hayvan üreticilerine teşvik kredilerinin sağlanması,
·         Üreticilerinin pazarlama olanaklarının geliştirilmesi.


Benzer Yazılar9 yorum: