Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

7 Ocak 2012 Cumartesi

Atatürk Ve Sosyal Bilimler, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu


ATATÜRK VE SOSYAL BİLİMLER
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Musta­fa Kemal Atatürk'ün bilime ve bilimsel araştırma­lara büyük önem verdiği herkesçe bilinmektedir. Atatürk'ün en büyük amaçlarından biri de Türki­ye'yi çağdaş bir ülke hâline getirmek ve Avrupalı devletler seviyesine çıkarmaktır. Bunu yaparken en büyük yol gösterici olarak bilimi kabul etmiştir.

Atatürk'ün yaptığı inkılaplar incelendiğin­de, bu inkılapların aklın ve bilimin önderliğinde yapıldığı, modern yenilik ve gelişime açık bir özel­liğe sahip olduğu görülmektedir.
Bir ülkenin hızla gelişebilmesi için önce­likle halkın eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerek­lidir. Şüphesiz Atatürk de bu durumun farkına var­mış ve eğitim alanındaki inkılâplara önem vermiş­tir. Bu nedenle Atatürk bütçeden ödenek ayırarak yurt dışına öğrenci gönderilmesine karar vermiş­tir. Fen bilimleri, sosyal bilimler, görsel sanatlar ve arkeoloji gibi birçok alanda 1925 ile 1947 yılla­rı arasında Avrupa'ya 40 öğrenci gönderilmiştir.
Türk Tarih Kurumu
Tarih boyunca çok sayıda devlet kuran, binlerce yıllık geçmişi olan, dünya kültür, sanat ve siyasi hayatına etki eden Türklerin tarihi, İslam ta­rihi ve Osmanlı tarihi ile sınırlandırılmıştı.
 Atatürk 1930 yılından itibaren Türk tarihi­nin araştırılması konusuna önem verdi. Araştır­maları bilimsel hâle getirmek için 1931 yılında   Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini (Türk Tarih Kuru­mu) kurdurdu.

Yeni Türk Harfleri
 Arap alfabesi ses uyumu bakımından Türkçeye uygun olmadığından okuma ve yazma güçlüğü ortaya çıkarıyordu. Bu nedenle ülkemiz­de okuma ve yazma bilenlerin sayısı da oldukça azdı.
Latin alfabesinden yararlanılarak, Türk di­linin yapısına uygun Türk alfabesi hazırlandı. Ye­ni Türk harfleri, TBMM tarafından 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edildi.

Türk Dil Kurumu
Osmanlı Devleti zamanında iki çeşit dil vardı. Biri Arapça, Farsça ve Türkçenin karışımıy­la oluşmuş Osmanlıca, diğeri ise halkın konuştu­ğu Türkçe idi.
Ülkede farklı dillerin konuşulması dil birli­ğinin oluşmasını engelliyordu. Bu nedenle Ata­türk, Türk dilinin geliştirilmesi konusu üzerinde önemle durdu.
Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kur­tarılması ve sadeleştirilmesi amacıyla 1932 yılın­da Türk Dil Kurumu                        açıldı. Ayrıca Dil Kurultayla­rı düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi­nin kurulmasına Atatürk bizzat öncülük etmiştir.
Türkiye'nin gelişebilmesi için öncelikle bi­limin önderliğini esas alan gençlerin yetiştirilmesi, millet olarak bilinç seviyesinin yükseltilmesi, Türk diline ve Türk tarihine sahip çıkılması gerekiyor­du. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 14 Haziran 1935 tarihinde kuruldu ..

Halkevleri
Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan in­kılapların halka mal edilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin rahatlıkla çalışmalarına katılabilece­ği yaygın bir teşkilata ihtiyaç vardı.
Atatürk'ün önderliğinde tarihinde resmen açılan halkevlerinin amaçları; halk arasında kültür ve düşünce birliğini gerçek­leştirmek, Atatürk inkılaplarının benimsenmesini sağlamak, cumhuriyetin kültür atılımını yapmak, Türk milletini yeni amaçlar etrafında toplamak, kır -kent ile köylü - aydın ikiliğini ortadan kaldırmaktır,
Halkevleri kısa zamanda Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. 1931 ile 1952 yılları arasında 478 halkevi, 4322 halk odası açıldı.
 Halkevleri Atatürk inkılaplarının be­nimsenmesinde özellikle;
·         Dilin Türkçeleşmesi,
·         Tarih bilincinin yerleştirilmesi,
·         Geniş halk topluluklarına okuma ve yaz­ma öğretilmesi,
·         Millî ve manevi değerlerin topluma kazan­dırılması konularında etkili oldu.


Benzer Yazılar20 yorum:

 1. Harika bilgiler war!

  YanıtlaSil
 2. mükemmmelll..

  YanıtlaSil
 3. saolun slayt ödevimi sizin sayenizde yaptım

  YanıtlaSil
 4. arkadaşlarımıza katılıyorum

  YanıtlaSil
 5. Yazılım için çalışıyorum saolun :)(:

  YanıtlaSil
 6. teşekkürler sizin sayenizde ödevimi son gündede olsa yaptım :)(:

  YanıtlaSil
 7. Çok teşekürler sizin sayenizde ödevimi yaptım

  YanıtlaSil
 8. teşekkür ederim güzel bir yazıydı fakat öğretmenim kısa bir yazı olmasını istedi bunu kısaca nasıl yazabilirim önerilerinizi merak ediyorum :)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. zaten Kısalar vana göre ben hepsini ezbere biliyorum ki?

   Sil
 9. Mükemmel bütün
  arkadaşlara katılıyorum

  YanıtlaSil
 10. bunu yazandan allah razı olsun tek yazan site bu hcvhuıodıaxhvıjuodcxhıjoıxıcxıjh

  YanıtlaSil
 11. acayiiiiiip güzel sınavdan 90 aldım

  YanıtlaSil
 12. sınavdan 90 aldım çok güzel 😊😊😊😊😄😄

  YanıtlaSil
 13. Useniyom ama güzel bilgi

  YanıtlaSil
 14. süpperrr sjsjsjsjsjsjsj

  YanıtlaSil
 15. bence cok iyi bir site bu site sayesinde taktir aldım tesekkurler

  YanıtlaSil