Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

5 Aralık 2011 Pazartesi

Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders NotlarıSEVR ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920)
Ø  İtilaf devletleri; Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşma konusunda aralarında anlaşamadıkları için yapacakları barış antlaşmasını geciktirmişlerdi.
Ø  Mondros'a dayanarak Anadolu'yu işgal eden itilaf devletleri,son olarak Yunanlıları destekleyerek Trakya'yı ve Anado­lu'da Marmara kıyılarına kadar olan yerleri işgal etmelerini sağladılar.
Ø  Ardından daha önce hazırladıkları Sevr taslağını İstanbul Hükümeti'ne sundular.
Ø  10 Ağustos 1920'de Damat Ferit hükümeti Sevr Antlaşma­sına imza attı. 
Buna göre;
1)  Anayolunun iç kesirnleri ve antlaşmanın diğer şartlarına uyulursa İstanbul, İstanbul hükümetine verilecek.
2) Kapitülasyonlar bütün devletlere verilecek.
3)  Musul, Kerkük, Irak, Filistin; İngilizlere, Akdeniz bölgesi; İtalyanlara, Trakya, B. Anadolu; Yunanistan’a, G. Anadolu, Suri­ye, Lübnan; Fransızlara verilecektir.
4)  Boğazlar bütün devletlere açılacak. Boğazlar komisyo­nunda Türk olmayacaktı.
5)  Askerlik mecburi hizmet olmaktan çıkacak asker sayısı 50.000'den fazla olmayacak ve ağır silahlar bulundurmayacak^.
6) Yemen ve Hicaz, Araplara bırakılacak,

Yorum:
1) Meclis-i Mebusan onaylamadığı için ölü doğan bir antlaş­madır. (Osmanlı Anayasasına göre, hükümetçe imzalanan barış antlaşmalarının parlamento tarafından onaylanması gerekiyor­du.)
2)  Boğazlarla ilgili bir komisyon ilk kez bu antlaşma ile orta­ya çıktı.
3)  I. Dünya savaşından sonra imzalanan en son ve şartları en ağır antlaşmadır.
4)  Antlaşmayı imzalayanlar TBMM tarafından vatan haini ilan edildi.


Benzer Yazılar17 yorum: