Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Aralık 2011 Perşembe

Sayışma Tekerlemeleri


SAYIŞMA TEKERLEMELERİ
Grup veya takım oyunlarında yönetici olan ya da takıma karşı tek başına karşı koyan oyunculara "ebe" denir. İkiden fazla oyuncunun yer aldığı oyunlara başlamadan önce ebe seçimi yapılır. Bunun için de "sayışma" denen tekerlemeler söylenir. Bu yolla oyundaki "ebe" belirlenir. Oyuncular, bu tekerlemeler söylenerek tek tek sayışma dışında bırakılır. En son kalan oyuncu da "ebe" olur.

Oyun için gruplaşma, takım oluşturma ve oyunu yönetecek birinin ortaya çıkması oyun kurallarını uygulama bakımından çok önemlidir. Bu nedenle grupların ve takımların ayrımı da çoğu kez "sayışma tekerlemeleri" ile yapılır. 

Bu bölümde çeşitli yörelerimizden derlenmiş sayışma tekerlemelerinin en güzel örneklerini bulacaksınız. Umuyoruz ki oyunlarınız bu tekerlemelerle daha zevkli geçecektir.

Oooo!..
Portakalı soydum
Başucuma koydum
Ben bir yalan uydurdum
Duma duma dum
Kırmızı mum
Dolapta pekmez
Yala yala bitmez
Ayşecik cik cik cik
Fatmacık cık cık cık
Sen bu oyundan çık

Oooo!..
İğne miğne ucu düğme
Filfilince kuşdilince
Horoz öttü, tavuk tepti
Bülbül kızı selam etti
Selamına dua etti
Al çık, bal çık
Sana dedim, sen çık...

Oooo!..
İğne battı, canımı yaktı
Tombul kuş
Arabaya koş
Arabanın tekeri
İstanbul'un şekeri
Hap hup, altın top
Bundan başka oyun yok.

Oooo!..
Çift sıra olalım
Eşimizi bulalım
Topu atıp havaya
Ebemizi vuralım...

Oooo!..
Seçene meçene
Bakma gelip geçene
Oyun için en iyi
Ebeyi biz seçene...
Elim elim epelek
Elden çıkan topalak
Topalağın yarısı
Yedi koyun derisi
II il ılgıdı
Ilgıdıdan kalgıdı
Şu oturan kuş mudur
Kanadı gümüş müdür
Çek şunu, çıkar şunu
Kazanalım oyunu

Oooo!..
Bir elmayı pulladım
İsparta'ya yolladım
İsparta'nın gülleri
Ne güzeldir elleri
Al-çık, bul-çık
Gel sen çık

Oooo!..
Bağa girdim
Üzüm kestim
Bağ bizim
Bahçe bizim
Bu oyunda
e-be kim?
Çimdik çimdik makarna
Doldursana tabağa
Tabağımdan yiyenler
Hemen geçsin ortaya
Dama çıktım
Çalı kestim
Bir alaca yılan gördüm
Yılan bizim nemiz olur?
Sokaklar da temiz olur
Al çık bal çık
Sana dedim sen çık.

Oooo!..
Piti piti
Karemela sepeti
Terazi lastik
Cimnastik...
Leylek leylek havada
Yumurtası tavada
Söyle gelsin ot yesin
Ot yemezse et yesin
E-be-mi-zi
tez seçsin...

Oooo!..
Üç deve gördüm
Birisine bindim
Ablama gittim
Ablam pilav pişirmiş
İçine sıçan düşürmüş
Vallahi yemem
Billahi yemem
O dolaptan ne çıkar
Sırma saçlı yar çıkar
Sırma saçı öreyim
Ali Bey'e vereyim
Ali Bey hasta
Çorbası tasta
Püsküllü mavi
İnadına kavi...
Teke teke tekerim
Hani benim şekerim
Akşam babam gelecek
Bana para verecek
Sona kaldın
Sen çık...

Oooo!..
Eveleme geveleme
Devekuşu kovalama
Çengi çember
Miski amber
Tazi tuzi
Ortaya çıksın
Peri kızı
Bir, iki, üç, dört
Hanım kız eteğini ört
Beş, altı, yedi, sekiz
Çalışkanız hepimiz
Dokuz, on
Güvercinim ortaya kon.
Bingo bingi
Nerde yedin
Ispanaklı böreği
Annen seni tutarsa
Kulağını burarsa
Bulacağız ebeyi

Oooo!..
Ayşe Hanım'in keçileri
Kişne kişne kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
İçinde bülbül şakır
O bülbül benim olsa
İki kardeşim olsa
Biri ay biri yıldız
Biri oğlan biri kız
Allı ballı kiraz
Bana gel biraz
Kiraz vakti geçti
Eşim seni seçti
Oyunun başı
Şu çeşmeden su taşı
Çeşmenin dibi delik
Bana geldi ebelik
Allı ballı kiraz
Bana gelsin biraz
Kiraz vakti geçti
Eşim seni seçti...

Oooo!..
Ahmedi medi
Kuyruklu kedi
Bir sıçan tuttu
Yalamadan yuttu.
Oooo!..
Kim oturdu
İt oturdu
Yongalandı
Yola düştü
Senin eşin
Bana düştü

Oooo!..
Gel beri, git beri
Çok yeme peyniri
Peynir seni güldürür
Şeytana döndürür
Şeytanın adamları
İzmir'in oğlanları
Ik mık
Sen ortadan çık...

Oooo!..
Ayşe Hanım'ın keçileri
Kişne kişne kişniyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur
İçinde bülbül şakır
O bülbül benim olsa
İki kardeşim olsa
Biri ay biri yıldız
Biri oğlan biri kız
Oğlan çeşme başında
Kızı bekler taşında
Çeşmenin dibi delik
Bana geldi ebelik...
Ebe ebe nerede
Su doldurur derede
Dere boyu çalılık
Şu ebe ne de alık
Ebe suya dalamaz
Arasa da bulamaz
Ene mene dostum
Ben sana küstüm
Armudu kestim
Tavana da astım
Tap dedi düştü
Kargalar uçtu
Saymacanm sonunda
Elim sana düştü...

Oooo!..
İncilerim döküldü
İliklerim söküldü
Küçük hanım geldi
Kulağımı deldi
İkircik mıkırcık
Kız saçların kıvırcık
Sana dedim, sen çık.

Oooo!..
Aptal karga nerede
Buldum onu derede
Karga karga gak dedi
Çık şu dala bak dedi
Çıktım baktım o dala
Bu karga ne budala...
Vindo vindo vinci
Kim olacak birinci
Kim olursa olsun
Ebemizi o bulsun...

Oooo...
İğne iplik,
Derme diplik
Çelik çubuk
Sen çık.

Oooo...
Ene mene,
Engişdene,
Çörekotu,
Lale kökü
Al çık,
Bal çık,
Aradan önce
Sen çık

Oooo...
Eveleme develeme
Devekuşu kovalama
Çengi çember
Miski amber
Ne zaman geldin?
Yazın geldim,
Yazılalım, çizilelim
Encik, boncuk
Sen aradan çık.
Yuvarladım yumak oldum,
Ben yumağı dadıma verdim.
Dadım bana darı verdi
Ben darıyı kuşa verdim
Kuş bana kanat verdi
Ben kanadı göğe verdim
Gök bana yağmur verdi
Ben yağmuru yere verdim
Yer bana çimen verdi
Ben çimeni koyuna verdim
Koyun bana kuzu verdi
Ben kuzuyu beye verdim
Bey bana para verdi
Aldım verdim, verdim aldım
Ben oyunu ebesiz bitirdim.

Oooo...
İn ne minne
Ucu dinne
Bal ballı hoca
Baldan hoca
Şamdan şamadan
Kuş dili da ma dan.
Elim elim epenek
Evden çıktım kepenek
Kepeneğin yarısı
Hüseyin'in karısı
İndim Halep yoluna
Halep yolunda ayı gezer
Ayı beni korkuttu
Kulağını sarkıttı
Hap hup
Al tın top
Gel elimi öp.
Daldan dala atladım
Sarı çiçek topladım.
Çiçeklerim döküldü,
Dere aldı götürdü.
Dere boyu çalılık,
Derede olur balık.
Oltamı attım,
Balığı tuttum.
Balık suya dalamaz,
Ebe beni bulamaz.
Üşüdüm üşüdüm
Daldan elma düşürdüm
Elmamı yediler
Bana cüce dediler
Cücelikten çıktım
Ablama gittim
Ablam pilav pişirmiş
İçine fare düşürmüş
Fareyi ne yapmalı
Minareden atmalı
Minarede bir kuş var
Kanadında gümüş var
Eniştemin cebinde
Türlü türlü yemiş var
Yüzük yüzük nerdesin?
Acep hangi eldesin
Eğer bulamaz isen
Ebesin ebesin.
Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
Eğer vuramaz isen
Ebesin ebesin.
Hanım kız gitti
Nereye gitti
İstanbul'a gitti
İstanbul'da ne yapacak
Terlik pabuç alacak
Düğünlerde şıngır mıngır
Mıngır şıngır giyecek.
İğne düştü
Kuleli geliyor arkamdan
Gelme kuleli arkamdan
Ablam bakıyor balkondan
Tıka tıka tık
Çıka çıka çık.
El el epelek
Sırtındadır kepenek
Kepeneğin yavrusu
Bit bitenin karısı
İniştendir, yokuştan
On parmağı gümüşten
Horoz senin e-niş-ten
Çık çıkalım çardağa
Yem verelim ördeğe
Ördek yemi yemeden
Cıyak mıyak demeden
Ak kıdım, mık kıdım
Çık-tım, çı-kar-dım
Ayı beni korkuttu
Kulağını sarkıttı
Elma verdim yemedi
Sakız verdim çiğnedi
Hap hup kırmızı top
Camdan baktı iki göz
Biri sarı biri boz
Bindim bozun boynuna
İndim Halep yoluna
Halep yolu cin pazar
İçinde ayı gezer
Ayı beni korkuttu
Kulağını sarkıttı
Al bunu, apart bunu
Çek bunu, çıkart bunu

Oooo!...
Dingil dağ, dingil dağ
Çıktım tren yoluna
Üç gemi geliyor
Biri A biri B
Ortancası Mithat Paşa
Kalk gidelim Beşiktaş'a
Beşiktaş'ta top patladı
Altın saçlı kız vuruldu
Kaptanım hasta


Benzer Yazılar6 yorum:

 1. Adanaya top atıldı
  Çıktım baktım kim vuruldu
  Sırma saçlı kız vuruldu
  Sırma saçını öreyim
  Ali beye vereyim
  Ali bey hasta
  Çorbası tasta
  Et yemez süt içmez
  Bu ne biçim hasta
  Kalk gidelim pazara
  Et alalım kızlara
  Kızlar yesin et olsun
  Erkeklere dert olsun
  Demir kapı aralık
  Kizlar besbin liralik
  Erkeklere gelince
  Sudan çıkmış pis balık.

  YanıtlaSil
 2. Ah eski günler

  YanıtlaSil
 3. ooo çıkan mı kalan mı sen söyle. allahın dediği olur olmazsa günah olur

  YanıtlaSil