Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

5 Aralık 2011 Pazartesi

İstanbul'un Resmen İşgali (16 Mart 1920) 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders NotlarıİSTANBUL'UN RESMEN İŞGALİ (16 MART 1920)
Ø  Başlangıçta, İstanbul'da toplanacak olan Meclis-i Mebusan'a itilaf devletleri karşı çıkmamıştı.
Ø  Çünkü bu meclisi kendi amaçları doğrultusunda kullanabile­ceklerini düşünüyorlardı.
Ø  Böylece, Anadolu harekatını sonuçsuz bırakmak istiyorlardı.
Ø  Ancak son Osmanlı Meclis-i Mebusanından tam bağımsızlık anlamına gelen Misak-ı Milli kararlarının çıkması üzerine iti­laf devletleri Meclis-i Mebusan'ı dağıttılar ve İstanbul'u res­men işgal ettiler. (16 Mart 1920)

Ø  Mebusların bir kısmı Malta'ya sürgüne gönderilirken bir kısmı da Anadoluya kaçabildi.
Ø  İşgalden sonra itilaf devletleri şu bildiriyi yayınladılar.
Ø  İşgal geçicidir.
Ø  Amaç padişah ve halifeyi korumaktır.
Ø  Herkes İstanbul'dan verilecek emirlere uymak zorundadır.
Ø  Anadolu'da isyan çıkacak olursa İstanbul Türklerin elinden alınacaktır.

İşgalden sonra Temsil Heyeti de bazı kararlar ve tedbir­ler aldıÖnemlileri şunlardır:

Ø  İstanbul ile telefon ve telgraf görüşmelerinin kesilmesi.
Ø  İstanbul'a para ve mal gidişi durdurulacak.
Ø  Anadoluda bulunan itilaf devletleri subayları tutuklanarak si­lahları alınacaktır.
Ø  Anadolu'da Temsil Heyeti dışında herhangi bir makamın sö­zünü dinleyen olursa cezalandırılacaktır.
Ø  İstanbul'un işgali ve Meclis-i Mebusan'ın dağıtılması iki olumlu gelişmeyi beraberinde getirmiştir.

1. TBMM'nin açılması için uygun bir zemin oluştu ve yeni bir meclis gerekli hale geldi.
2.  Mustafa Kemal Milli Mücadeleyi padişah adına da yürüt­tüğünü söyleme imkanı buldu.


Benzer Yazılar4 yorum: