Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

17 Aralık 2011 Cumartesi

Atatürk İlkelerinin Amaçları ve Ortak Özellikleri,İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar


ATATÜRK İLKELERİNİN AMAÇLARI VE ORTAK ÖZELLİKLERİ
►   Atatürkçü düşünce sistemini kurmayı ve geliştir­meyi amaçlar.
►   Aklın ve bilimin öncülüğünde, Türk milletini çağ­daş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmayı he­defler.
Türk toplumunun ihtiyaçlarından doğmuştur.
►   Akla ve mantığa uygundur.
►   Atatürk tarafından hem sözle hem de uygulama ile belirlenmiştir.
►   İlkeler bir bütündür. Birbirlerinden ayrılamazlar.

ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINI OLUŞTURAN TEMEL  ESASLAR

Milli Tarih Bilinci ve Milli Dil
Tarihi olmayan millet köksüz bir ağaca benzer, güç­lü bir rüzgar karşısında yıkılır gider. Türk tarihinin, uygarlığın en eski çağlarına kadar uzanması her Türk için onur ve gurur kaynağıdır. Atatürk, tarihte büyük devletler kurmuş, dünya medeniyetine önemli katkılarda bulunmuş Türk milletinin, geç­mişten aldığı güçle, çağdaşlaşma yolunda bütün gücünü ortaya koyacağına inanmıştır.
Milli dil, milli birliğin başta gelen unsurlarından biri­dir. Bu nedenle, milli dilimiz olan Türkçeyi koruya­rak, çağın gereklerini karşılayacak şekilde gelişme­sine yardımcı olmalıyız. Atatürk bu konu ile ilgili ola­rak "... Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır..." demiştir.

Bağımsızlık ve Özgürlük
Tarih boyunca kendi vatanında bağımsız yaşamış olan Türk milleti, başkalarının egemenliği altında yaşamaktansa ölmeyi yeğlemiştir.
Atatürk, "Biz, milli sınırlarımız içinde özgür ve bağımsız yaşamaktan başka bir şey istemiyo­ruz." diyerek bağımsız ve özgür yaşamaya verdiği önemi göstermiştir.

Vatan ve Millet Sevgisi
Atatürkçülüğün en önemli unsurlarından biri de va­tan ve millet sevgisidir. Atatürk'ün, "Yurt toprağı! Her şey sana feda olsun. Kutlu olan sensin. He­pimiz senin için fedaiyiz." ve "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözleri vatanına ve milletine karşı besledi­ği hayranlık ve şükran duygularını ifade etmektedir.

Türk Milletini Çağdaş Uygarlık Düzeyinin Üzerine Çıkarma Hedefi
Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen inkılapların büyük bir kısmı çağdaşlaşma ve Batılılaşma hede­fini taşımıştır. Bu doğrultuda Türk milleti de çağdaş uygarlık düzeyini yakalamayı hatta daha ileriye git­meyi hedeflemiştir.

Egemenliğin Millete Ait Olması
Atatürk henüz daha Kurtuluş Savaşı'nın başında alı­nan, "Milli kuvvetleri etkili, milli iradeyi hakim kıl­mak esastır." kararı ile egemenliğin millete ait oldu­ğunu vurgulamıştır. TBMM'nin açılması, saltanatın kaldırılması ve cumhuriyeti ilanı gibi inkılaplar­la egemenlik hakkı kesin olarak millete verilmiştir.

Milli Birlik ve Beraberlik, Ülke Bütünlüğü
Milli birlik ve beraberlik, milletçe birliği, bir arada yaşamayı ifade eder. Böylece milletin sevgi ve say­gı ile birbirine bağlanmasını, ortak ideallere yönelik olarak varlığını devam ettirmesini sağlar. Milli birlik ve beraberlik aynı zamanda ülke bütünlüğünün ko­runmasını gerektirir. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde yaşaması­nı, hiçbir bölücü unsura yer vermemesini gerektirir.

Milli Kültürün Geliştirilmesi
Yabancı kültürlerin benimsenmesi milli varlığımızı tehlikeye düşürür, çağdaş uygarlık düzeyini yakala­mamızı engeller. Atatürk, Batı'nın tekniğinden ve bi­liminden yararlanırken milli kültürümüzü de koru­mamız gerektiğini belirtmiştir.


Benzer Yazılar6 yorum:

 1. çok tank yuuuu beybilerrr

  YanıtlaSil
 2. çok teşekkürler tam aradığım şeydi =)

  YanıtlaSil
 3. İngilizceyi resmen katletmişsin ...

  YanıtlaSil
 4. tank yuuu ne abi yaa

  YanıtlaSil
 5. Sayfa çok teşekkürler de tank yuu nedir be

  YanıtlaSil