Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

28 Kasım 2011 Pazartesi

Organik ve İnorganik Bileşikler Kimya Dersi Notları


İnorganik ve Organik Bileşikler
Organik ve inorganik madde nedir? inorganik madde canlı vücudunda niçin sentezlenemez? Organik maddeler vücutta nasıl yapılır?

İNORGANİK BİLEŞİKLER
Canlıların kendi vücutlarında sentezleyemeyip,dışarıdan hazır aldıkları bileşiklerdir.Hem canlı vücudunda hem de cansız ortamda bulunurlar.Küçük moleküllü olup,devamlı ve yeterince bulunması gerekir.Canlılar bu bileşiklere gereksinim duyar.Besin olarak kullanılan inorganik maddeler “mineraller ve su” sindirilemezler. Enerji vermezler.Bunlar düzenleyici maddelerdir.Karbon elementine sahip olmayan tüm moleküller İnorganik Bileşikler olarak adlandırılır.


1) SU

Dünya üzerindeki yaşamın tamamı suya bağlıdır.Tüm yaşayan dokuların %70-90’ı sudur.Yaşamı karakterize eden tüm tepkimeler su içeren ortamlarda yer alırlar.Su hayat için gerekli olan en önemli moleküldür.Bir insan,yiyeceksiz haftalarca yaşayabilir.Ancak,susuz sadece birkaç gün yaşayabilir.Vücut için gerekli olan su miktarı günlük çalışma durumumuza göre değişir.Günde ort.1.5-2.5 lt su almamamız gerekir.Yaşa göre vücut ağırlığının %40-%75’i sudur.Yaşlandıkça vücuttaki su oranı azalır.Bu su dışardan alındığı gibi,vücutta ara ürün olarak oluşur. Canlı organizmanın büyük bir kısmı su moleküllerinden oluşmuştur.Organizmaların yapısındaki su oranı %65-95 arasındadır.Bu oran,su bitkilerinde %98’e kadar yükselmektedir.Tohumlarda ise su oranı %15’den %5’e düşer.Bütün hücreler bir sulu çözeltide bulunur.Her türlü madde değişimin “doku sıvısı”denilen çözeltiyle sağlarlar.

• Su kimyasal tepkimelerde rol alan çok iyi bir çözücüdür.Bu sayede sindirime büyük ölçüde yardımcı olur.Su molekülünün belirgin bir polaritesi ve hidrojen bağı oluşturmak için büyük bir eğiliminin olması nedeniyle su,hem iyonik hem de iyonik olmayan maddelere karşı çok iyi bir çözücüdür.

• Su pek çok organizmanın vücudunda taşıyıcı ortam olarak görev yapar.Maddelerin vücutta bir bölgeden diğer bölgeye taşınması suyla sağlanır.Ayrıca,su besin maddelerini kan plazması olarak taşır.
• Su, metabolizma olaylarını hızlandırır.Enzimler ancak sulu bir ortamda çalışır.
• Idrardaki su boşaltıma,terleme olayı ile de dolaşıma yardımcıdır.Terleme olayında vücut ısısının fazlası dışarıya suyla atılır.Böylece vücut ısısı dengelenir.
• Su ,bitkilerde ‘fotosentez’ ana elemanı olarak bu canlılar için de çok büyük önem taşır.
• Ayrıca su, absorbe ettiği fazla ısı ile Dünya’mızın çevresel ısısını düzenler.Böylece hem çevresel ısı çok yükselmez ve saklandığı için ısı kaybolmaz.2) MİNERALLER• Sindirilmeden direk olarak kana alınırlar.Enzimlerin yapısına katılırlar.Vitaminlerle birlikte düzenleştirici olarak görev yaparlar.Vücudumuzda Cl ,P, S ve N elementlerinin asit bileşikleriyle Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn ve Cu metallerinin baz özelliğindeki bileşiklerine rastlanmaktadır.

• Mineraller hücrede protein,karbonhidrat,yağ gibi,organik maddelere bağlı olarak bulundukları gibi hücrede tuz halinde de bulunabilirler.

• Minareller, vitamin-hormon-enzim v.b. moleküllerin yapısına katılır.70kg ağırlığındaki bir insanda ortalama 3 kg mineral tuzları vardır.

• Organizmanın yapısında az da olsa minerallere ihtiyaç vardır.
Mineraller kanın kanın osmotik basıncının ayarlanmasında ,kas kasılmasında,kanın pıhtılaşmasında, ve sinirlere uyarının iletilmesinde önemli role sahiptir.
• Minareller bazı enzimlerin yapılarına katılarak katalizör görevi yapar.
• İdrar,ter ve dışkı ile dışarı atıldığından mineral içeren besinlerin düzenli olarak vücüda alınması gereklidir.Yiyeceklerde bulunan ve mineral olarak adlandırılan bütün maddeler aslında tuzdur.Yeterli mineral içermeyen besin maddeleri ile beslenilirse,tuz atılması devam edeceğinden kas krampı gibi bazı bozukluklar görülür.Sıcak ortamlara maruz kalan insanlar daha fazla terledikleri için dışarıdan yeterince tuz almalıdır.
Sodyum ve klor bütün vücut sıvıları içinde iyon olarak bulunur.Ancak kan gibi hücre dışı sıvılar içindeki bu iyonların miktarı daha fazladır.Sodyum ve klor dokularda suyu tutarak vücudu su dengesini sağlar.Sodyum ve klor kas ve sinir sistemi işlevleri için gereklidir.Ancak bazı böbrek hastalıklarında,yüksek
• tansiyonu olan insanlarda suyun az alınması gerekir.Çok küçük çocukların böbrekleri fazla tuzu süzemediğinden fazla miktarda alınan tuzdan zarar görürler.
• Sodyumla birlikte vücut sıvılarında bulunan ve hücrelerin çalışmasını kontrol eden mineral potasyumdur. Vücutta hücre ara sıvısı ile hücre sıvısı arasında bir sodyum,potasyum oranı vardır.Sodyum gibi potasyumun da büyük bir kısmı,tüketilen besinlerden kolayca emilir.Fazlası böbreklerden atılır.İshal gibi,su kaybının fazla olduğu durumlarda potasyum kaybı da fazla olur.
• Vücutta en bol bulunan mineral kalsiyumdur.Kalsiyumun büyük bir kısmı fosforla birlikte kemiğin ve dişin yapısına katılır.Geri kalan kısmı kasların kasılmasında ,sinirlerde,kanın pıhtılaşmasında ve bazı enzimlerin çalışmasında görev yapar.Vücuda alınan kalsiyumun bir kısmı emilir.Emilmeyen kısmı dışkı ile atılır.D vitamini kalsiyumun emilmesine etki eder.Vücuda fazla kalsiyum alınsa bile D vitamini yetersiz olursa kalsiyum bağırsaklarda emilemez.Küçük çocuklarda kalsiyum ve D vitamini yetersizliğine bağlı olarak’raşitizm’ denilen hastalık görülür.Yetişkin insanlarda potasyum kaybı ile ‘osteomalazi’ denilen kemik yumuşaması hastalığı ortaya çıkar.Vücutta en bol bulunan minerallarden biri de fosfordur.Fosfor kalsiyumla birlikte kalsiyum fosfat şeklinde kemiklerin ve dişin yapısına katılır.Fosfor ,nükleik asit,yağ,protein ve karbonhidrat gibi moleküllerin yapısına da katılır.Vücudun yapısına katılan minerallerden biri de demirdir.Vücudumuzdaki demirin yarıdan fazlası kana kırmızı rengini veren hemoglobinin içinde bulunur.Demir aynı zamanda kas proteinleri karaciğer,dalak ve kırmızı kemik iliğinde bulunur.Vücuda yeteri kadar demir alınmamamsı yada vücuttan atılan demir miktarının alınandan fazla olması durumunda demir yetersizliği başlar.Demir eksikliğinde,hemoglobin yapılamaz ve ‘kansızlık’(anemi) görülür.Demir bakımından zengin yiyeceklerle beslenmek sureti ile kansızlık önlenir.İyot, tiroid bezi hormonu olan tiroksinin yapısına katılır.Vücuda yeteri kadar iyot alınmazsa tiroid bezi iyi çalışamaz ve tiroksin hormonunu az salgılar.Tiroksinin az salgılanması tiroid bezinin büyümesine neden olur.Basit ‘guatr’ hastalığı denilen bu durum lahanayı çok tüketen insanlarda,bulunan bir madde tiroid bezinde iyot bağlanma tepkimesini engellemektedir.Sülfatlar kaslarda bulunur ve proteinlerin yapısına katılır.Flüor dişlerin yapısına katılır.Flüorün azlığı dişlerin çürümesine,fazlalığı dişlerin sararmasına yol açar.Bakır bazı enzimlerin yapısına katılır.Yani kısaca ;

• Vücut içindeki birçok enzimin ve hemoglobin gibi moleküllerin yapısını oluştururlar.Bunlar,demir,fosfor gibi elementlerdir.

• Kemiklerin ve dişlerin normal olarak gelişmesini sağlarlar.Bunlar için gerekli olan madensel maddeler, kalsiyum, fosfor,magnezyumdur.

• Vücut ve hücre sıvısının osmotik basıncını düzenlerler. Bunlardan hücre içi sıvıda sodyum,klor,hücre dışı sıvıda potasyum,magnezyum,fosfor bulunur.

• Sinirsel uyarı iletiminde, kas kasılmasında ,Kanın pıhtılaşmasında rol alırlar.3) ASİT - BAZ - TUZLAR

a.) AsitlerSu içersinde çözündüğünde H+(hidrojen) iyonu veren bütün bileşikler asit özelliğindedir.

Asitler turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya dönüştürür.

Asitlerin tatları ekşidir.Ama kuvvetli olanlar tadılamaz.Yapılarında karbon içeren asitlerin çoğu organik asittir.

Laktik asit (CH3-CHOH-COOH) ; organik asite, hidroklorik asit(HCI) ise inorganik asite örnek verilebilir.
Ayrıca asitler ayıraç olarak kullanılır.(=Nitrik asit protein ayıracı olarak kullanılır.)Protein + derişik nitrik asit(HNO3) >>>> ısı >>> sarı renk oluşurb.) BazlarSuda çözündüğü zaman hidroksil iyonu (OH-) veren bileşikler bazik özellik gösterir.

Bazlar turnusol kağıdının rengini kırmızıdan maviye dönüştürür.

Yapılarında genellikle karbon,azot bulunduran bazlar organik bazlardır.Metilamin (CH3NH2) organik baza;sodyum hidroksit(NaOH),potasyum hidroksit (KOH) gibi bazlar ise inorganik bazlara örnek verilebilir.

Tadları acıdır.Ba(OH)2,KOH,Ca(OH)2,NaOH gibi bazlar solunum ve fermantasyon deneylerinde CO2 tutucu özelliklerinden dolayı ayıraç olarak kullanılır.Bunlar aynı zamanda nem tutucu olarak da kullanılır.Asit – Baz DengesiOrtamın hidrojen iyon yoğunluğunun negatif (-) logaritması asitliğin ,hidroksil iyon yoğunluğunun (-) logaritması ise bazikliğin derecesini verir. H+ iyonu arttıkça ortam asidiktir ve pH 0 ile 7 arasında bir değer gösterir.OH- iyonu arttıkça ortam baziktir ve pH 7 ile 14 arasında bir değer gösterir.H+ iyonu ve OH- iyonları eşit miktarda ise ortam nötrdür ve pH’7 dir.

PH değeri organizma için çok önemlidir.Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesi için pH’ın belirli bir düzeyde tutulması gerekir.pH’daki çok az bir değişiklik bile biyokimyasal tepkimeleri olumsuz etkiler.Bu nedenle pH değerinin sabit kalması gerekir.İnsan kanının pH’ı 7,4’e eşittir.İnsan kanının p H’ı 7’ye düşerse ya da 7,8’in üstüne çıkarsa ölüm olayı meydana gelir.Bazı bakteri ve mantarlar asidik ortamlarda yaşayabilir,fakat bazik ortamlarda yaşayamazlar.c.) Tuzlar

Asitlerle bazlar karıştığında asitin H+ iyonu ile bazın OH- iyonu birleşir.Bu birleşim sırasında bir molekül su açığa çıkar ve tuz meydana gelir.HCI + NaOH → H20+ NaCl

Hidroklorik asit + sodyum hidroksit(baz) → su + sodyum klorür (tuz)ORGANİK BİLEŞİKLEROrganik bileşikler, genellikle canlıların yapısında bulunan ve hepsi mutlaka karbon atomu taşıyan moleküller. Organik moleküllere örnek olarak proteinleri, karbonhidratları, lipidleri ve nükleik asitleri verebiliriz. Ancak, burada bir yanılgıya düşmeyelim, karbon içeren her bileşik organik olmak zorunda değil. Örneğin, yapısında karbon içeren karbonat, bir inorganik molekül.İnorganik bileşikler ise, sıklıkla karbon taşımayan moleküller. Bunlara örnek olarak da, anyonlar veya katyonlar olarak sınıflandırılan çeşitli iyonik bileşikler ile kovalent bileşikleri verebiliriz.

ORGANİK BİLEŞİKLER

Organik bileşikler:Yapısında C,O,H gibi temel elementleri içeren maddelere denir.

Bunlar 3'e ayrılır:
*Karbonhidratlar
*Yağlar
*ProteinlerAyrıca enzimler,vitaminler,hormonlarda birer organik bileşiktir.

Organik bileşiklerden en çok enerji vereni yağlar olmasına rağmen enerji elde etmede 2. sırada kullanılırlar.Bunun nedeni yağların sindiriminin oldukça zor olmasıdır.(hidrojenleri fazla olduğu için)

Organik bileşiklerin hücre içindeki sindirim sırası:

Karbonhidratlar>Yağlar>Proteinler65 Kg.ağırlığındaki normal bir erkeğin vücudundaki organik maddeler aşağıdaki gibidir:MADDELER      MİKTAR(Kgr) VÜCUT AĞRLIĞINDAKİ %Sİ

SU                           40,0                                61,6

PROTEİN               11,5                                17,7

YAĞ                         9,0                                13,8
MİNERALLER        4,0                                  6,1
KARBONHİDRAT  0,5                                  0,8

KARBONNHİDRATLAR

Karbon,hidrojen ve oksijenden oluşur.

*Enerji verici ve yapı malzemesi olarak kullanılırlar.

*Enerji üretmek için ilk sırada kullanılır.

1 gr karbonidrattan 4.1 kkalori enerji elde edilir.
Büyüklüklerine göre 3'e ayrılırlar:
*Monosakaritler
*Disakaritler
*Polisakaritler

NÜKLEİK ASİTLER

•Bu moleküller ilk defa Friderich Miescher tarafından balık spermi ve akyuvar çekirdeğinde tespit edilmiştir.En çok çekirdekte bulundukları için nükleik asitler(çekirdek asitleri) diye isimlendirilmiştir.

•Asidik özelliğe sahiptirler.Hücre yönetiminden sorumludurlar.

•DNA ve RNA olmak üzere 2 tiptir.Bunlar hücrenin en büyük dev moleküllerdir.

•Nükleotitlerden oluşmuştur.Onun için DNA ve RNA birer polinükleotidtir.

•Bütün nükleotitlerde aynı fosforik asit (H3PO4) bulunur.

•Nükleotitlerin farklı yapıda olmasının sebebi yapısındaki şeker ve organik baz moleküllerinin farklı olmasındandır.

•Nükleotitler birbirlerine şeker-fosfat bağlarıyla bağlanırlar.

•Nükleotitler taşıdığı baza göre,nükleik asitler ise taşıdığı şekere göre isimlendirilir.Organik ve İnorganik Bileşikler Arasındaki Farklar
1) Organik bileşikler yanıcıdır.  
1) İnorganikler yanıcı değildir.
Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür. 
2) İnorganiklerin erime ve  kaynama noktaları yüksektir.
3) Organik bileşikler suda çözünmez.   
3) İnorganik bileşikler suda çözünür.
4) Organik bileşikler kovelent  bağlıdır.   
4) İnorganik bileşikler genellikle iyoniktir.
5) Organiik tepkimeler çok yavaş gerçekleşir.
5) İnorganik tepkimeler genellikle hızlı gerçekleşir. 
6) Organik bileşiklerin kendine has bir kokusu vardır. 
 6) İnorganik bileşikler kokusuzdur.
7) Organik bileşiklerin sayısı çok fazladır.    
7) İnorganik bileşikler ise daha azdır.
8) Organik bileşikler ısıya karşı dayanıksızdırlar. 
8) İnorganik bileşikler ısıya dayanıklıdır.
9) Organik bileşiklerin tepkimeleri karmaşıktır.    
9) İnorganik bileşiklerin tepkimeleri daha basittir.
10) Organik bileşikelrin tepkimeleri düşük verimlidir.  
10) İnorganik bileşiklerin tepkimeleri yüksek verimlidir.


Benzer Yazılar15 yorum:

 1. bu biyoloji kimya degilllll !!!

  YanıtlaSil
 2. eveet bu kimya değil BİYOLOJİ :)

  YanıtlaSil
 3. bu biyoloji kime yutturunuz lan

  YanıtlaSil
 4. Kimya proje veriyorlar bu konu hakkında

  YanıtlaSil
 5. canlarım biyoloji konusu diye yırtınıyorsunuz ama bileşiklerde flan soru çıkıyor bunlarla ilgili kimyada

  YanıtlaSil
 6. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 7. olum bu kimya değil biyoloji anca adam kandırmaya çalışırsınız yapacağınız sayfanın

  YanıtlaSil
 8. Yani bunun kimya oldugunu anlayamayan insani anlayamiyom ya.Bunun neresi kimya degil biyoloji diye tutturmussunuz

  YanıtlaSil
 9. La ne kimya deil 10.sinif kimya 2.donem ilk konusu kapayin cenenizi bilmeden cahil cahil atmayin

  YanıtlaSil
 10. Harika konuları işlediğiniz için çok teşekkür ederim...

  Organik ve İnorganik bileşikler tamamen bir kimya konusudur.
  Konu içerisinde (C- O- H) bahsedilmektedir. Ayrıca Elementlerden bahsedilmektedir...
  Ayrıca Kimya mühendisliğinde Organik Kimya ve İnorganik ( Anorganik ) kimya ayrı ayrı dersler halinde okutulmaktadır.

  YanıtlaSil
 11. Bu kimya konusu ayriyaten de biyoloji ve kimya konularının harmanlanıp verilmesi hoşuma gitti. Kavradım konuyu ve 9. Sınıfı hatırladım. Cok teşekkürler yardımcı oldunuz 😁😊😊

  YanıtlaSil
 12. Bu biyoloji yaa kime yuttuyonuz gidin başkasına yutturun

  YanıtlaSil
 13. Bu biyoloji siz kendi derslerinizde mi bilmiyosunuz

  YanıtlaSil
 14. Kimya konuları biyololoji konularını da kapsadığı için bu konular bu yazılarda hiç de bişey yok ayrıca konular için de teşekkürler

  YanıtlaSil