Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

21 Kasım 2011 Pazartesi

7. Sınıf - Kurgu Kuşağı - Hayallerimdeki Değişim Ve Gelişim - Teknoloji ve Tasarım DersiHayallerimdeki Değişim Ve Gelişim
Bu etkinlikte öğrenciler, “Düşünelim Çözelim“ ve “Hayallerim Çizgide Saklı” etkinliklerinde elde ettikleri birikimleri kullanırlar. Bu amaçla yaşamlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini ifade ederler. Bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran bireysel çalışma yaparlar. Ortaya çıkardıkları fikirlerini kurgularlar.


Fikirlerin ortaya çıkmasına neden olan sorunların farkına vararak olası çözüm yollarını araştırırlar, sınarlar (“daha başka”, “Bundan başka neler olabilir”, “Böyle olsaydı ne olurdu?”, …vb. sorulara cevap ararlar.) ve belli bir çözüme ulaşırlar. Çözüme yönelik düşüncelerini yazarak ve çizerek anlatırlar. Sorunu çözüme ulaştırmada yaşadıkları süreci (karşılaştıkları güçlükler, başvuru kaynakları, bulgular, öneriler, araştırma sonuçları, süreç içindeki hissettiği duygular vb.) ders için düzenledikleri günlüklerine kaydederler. Bireysel çalışmalarda düşünceden çizime kadar olan süreçte tuttukları günlükleri her ders saatinde sınıfla paylaşırlar. 

Öğrenciler sınıfta yalnızca düşüncelerini açıklarlar. Öğrencilerin düşünceleri yapıcı olarak tartışılır. Bireysel ilerlemeleri ve çalışmaları desteklenir.

Sonuçlandırılan çalışmalar sınıfla paylaşılır, hazırlanan ürün dosyası değerlendirilmek üzere öğretmene teslim edilir. Bu etkinlikte öğrencilerin yaratıcılıklarını engellememek amacıyla somut bir örneğe yer verilmemiştir. Ancak etkinlik, odak noktasında yer alan kazanımların tümünü genel olarak kapsamaktadır.

ÖĞRENME / ÖĞRETME SÜRECİ

Öğrenciler “Hayallerim Çizgide Saklı” etkinliğinde yaptıkları çalışmalarını sınıfa getirirler. Her öğrenciden bir önceki yıl yaptıkları çalışmalarındaki çözüme yönelik önerileri, şu anki kaygı, bilgi, birikim, beklenti, düşünce, hayallerindeki değişim ve gelişimleri göz önüne alarak yeniden değerlendirmesi istenir. Öğrencilere önceki çalışmalarında yaşadıkları süreci hatırlamaları ve çözüm önerilerini değerlendirmeleri için fırsat verilir.

Öğrencilerin aşağıda örneklendirilen ifade ve davranışlara ulaşmalarında öğretmen gerekli desteği sağlar.

Ayrıntıya kaçmışım.
Değiştirilmeye ihtiyacı var.
Basit olmuş.
Şu kısmının değiştirilmeye ihtiyacı var.
Bunun yerine şunlar kullanılmalı.
Farklı özellikler taşıyabilirdi.
Yeterince anlaşılır değil.
Şöyle yapsaydım daha iyi olurdu.
Keşke bunu seçmeseydim.
Daha iyi ifade edilmeye ihtiyacı var.
Çıkış noktası olmamış vb.

Öğrenciler değerlendirmeye yönelik görüşlerini yazılı olarak hazırlar ve sınıfa sunarlar. Değerlendirmelerini sunmaları için cesaretlendirilir, sonuçları yapıcı olarak değerlendirilir. Öğrenciler kişisel gelişimlerindeki değişim ve gelişimi gözlemler.

Öğrencilere yaşamlarında neleri merak ettikleri, neleri hayal ettikleri, neleri değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündükleri sorulur. Öğrencilerden cevaplarını bireysel olarak listelemeleri istenir. Her öğrenci listeledikleri ifade edilmiş düşüncelerden birini seçer. Seçtikleri düşüncenin, çözüme ulaştırılması beklenilen bir sorun olduğu hissettirilir. Öğrenciler seçtikleri soruna, olası çözüm önerileri getirmeye çalışırlar. Çözüm önerilerini yazı ve çizimle ifade etmeleri beklenir. Birden fazla çözüm önerisi bulmak isteyen öğrencilere fırsat verilir. Süreç içinde yapılan çalışmalarda öğrencilerin düşünceleri sınırlandırılmaz ve her türlü düşüncenin önemli olduğu hissettirilir. Öğrenciler kaydettikleri gelişmeleri sınıfla paylaşırlar ve yaşadıkları süreci günlüklerine yazarlar. Öz değerlendirme formlarını doldurur, yapılan çalışmalarını değerlendirmek üzere öğretmenlerine teslim ederler. Öğrencilerin çalışmalarını sergilemeleri için imkân (teknoloji köşeleri/panolar) sağlanır.
Öğretmen öğrencilere “Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim” etkinliğinde ortaya çıkardıkları çözüme yönelik çalışmalarının, 8. sınıftaki “Düşüncelerimizi Nasıl Koruyalım?” etkinliğine temel teşkil edeceğini açıklar.

BİLGİ NOTU:

Öğretmen aynı kuşağın 6. sınıfında yer alan “Düşünelim Çözelim“ ve “Hayallerim Çizgide Saklı” etkinliklerinini kapsayan genel bir değerlendirme yapar.  
Öğrenciler bu etkinlikte yaptıkları çalışmaları her hafta ders saatinde sınıfla paylaşır.
Bu amaçla öğrenciler cesaretlenderilmelidir. Bazı öğrenciler düşüncelerinin eleştirilmesinden rahatsız olabilirler. Bu durumda diğer öğrencilerin arkadaşlarını yapıcı olarak eleştirmelerine izin verilir.
Bazı öğrenciler tasarım günlüklerini haftalık olarak yazmayabilir. Bu durumdaki öğrencilerin günlükleri haftalık kontrol edilmeli ve yapılan çalışmalarla ilgili paylaşımların bu günlükten yararlanılarak sunulması istenmelidir. 
Öğrencilerin öz güvenlerini artırmak amacıyla  kılavuz ekinde verilen tasarım ve buluş hikâyeleri sınıfla paylaşılır.

Öğretmenler sınıf içindeki genel duruma bakarak kılavuz ekinde verilen zihinsel süreçleri uyaran etkinlikler kısa süreli planlayarak uygular. 
“Hayallerim çizgide Saklı” etkinliğinde yapılan  çalışmalara yönelik oluşturulan arşiv, öğrencilerin kullanımına sunulur. Bu imkânın olmadığı durumlarda benzer amaçlar için çizilmiş resimler kullanılabilir.
Öğrencilere önceki aynı kuşağın 6. sınıfında yaptığı çalışmalarında yaşadıkları süreç hatırlatılır.  Öğrenciler çözüm önerilerini ifade etmede  cesaretlendirilir.
Öğrencilerin çözüm önerilerini sunmaları için gerekli ortam hazırlanır.

Öğrencilerin çalışmaları başlangıçta  taslak hâlde olacaktır.  Öğrenciler ortaya koydukları çözümü detaylandıracak, açıklayacak ve anlaşılır hâle getirebilecek sorularla yönlendirilir. Öğrencilerin çalışmalarında düşünemedikleri hususlar, sorular yöneltilerek fark ettirilir.
 Öğrencilerden arkadaşlarının çalışmalarına yönelik yaptıkları yapıcı eleştirileri ve önerileri dikkate alması istenir.
Her öğrenciden çalışmalarını sergilemeleri istenir. Çalışmanın sergilenmesindeki düzenlemenin nasıl olacağı öğrenciye bırakılır.
Yeterli donanıma sahip okullarda öğrencilerin yaptığı çalışmalar dijital ortamda saklanır ya da arşivlenebilir.
Bu çalışmanın üst sınıftaki etkinlikte kullanılabilmesi için öğretmen tarafından gerekli tedbirler alınır.

Çalışmasını planlanan süreden önce bitiren öğrenciler yeni çalışmalara yönlendirilir.
BİLGİ NOTU!
“Hayallerimdeki Değişim ve Gelişim” Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Bu etkinliğin değerlendirilmesi aşağıda verilen formlar kullanılarak yapılır.
Bu formlar örnek olarak verilmiştir. Öğretmenler etkinliğin değerlendirilmesi için kendi oluşturdukları formları kullanabilirler.
Öğrenciler etkinlik bitiminde “Öz Değerlendirme Formlarını” doldururlar.
Birden fazla etkinlik yapan öğrenciler etkinliğe ait tasarım günlüklerini, değerlendirme formlarını, diğer kanıtlarını ve oluşturdukları kurguyu bir dosyada toplarlar. Ürün dosyasını değerlendirilmek üzere öğretmenlerine teslim ederler.
Öğretmen, öğrencileri etkinlik süresince “Öğrenci Gözlem Formu”nu kullanarak gözlemler.  Bu etkinlik sonucunda öğrencilere sınıf içi performans puanı verilebilir.
Öğrencinin değerlendirilmek üzere teslim ettiği ürün dosyasını etkinlik ekinde verilen “ Dereceli Puanlama Anahtarı” ile değerlendirir ve puana dönüştürür.
Puanları program kılavuzunda verilen “Öğretmen Not Çizelgesi”nde yer alan “Kurgu Kuşağı Öğrenci Ürün Dosyası” sütununa işler.


Benzer Yazılar11 yorum:

 1. hiç bulamadım

  YanıtlaSil
 2. saatlerdir kurgu kusagının amaçlarını arıyodum.dedim heralde burda vardır.saatlerdir okuyorum bi işime yaramadı.bu kadar kıt şeyler olurmu ya :@

  YanıtlaSil
 3. yaw bn sorun bulamadım bana yardım edinnn

  YanıtlaSil
 4. la gidn kendiniz bulun milletin sorunla çözümüne mi kaldnız kendi sorunlarınızı çözmeye çalşın öyle geln bilader

  YanıtlaSil
 5. bende sorun çoktur

  YanıtlaSil
 6. bulamadım kardas bana biriniz bulun lannn


  YanıtlaSil
 7. sorun bulun dien arkadaş biz kendimize bulduh sana kaldı pehh

  YanıtlaSil
 8. benim hayatım sorun dostum fakat ödeve gelince yok

  YanıtlaSil