Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Kasım 2011 Salı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Haklarımı Öğreniyorum Konu Sonu Testi


1. Buse: İstediğim saatte okula gelme hakkına sahibim.
Ayça: Okula giderek öğrenim hakkımı kullanıyorum.
Doruk: En temel hakkımız, yaşama hakkıdır.
Can: Okula belirlenen saatte gitmek, sorumluluklarımızdan birisidir.
Öğrenciler, hak ve sorumlulukları hakkındaki düşüncelerini belirtmektedirlerHangisinin verdiği bilgi yanlıştır?
a. Can
b. Buse
c. Doruk
d. Ayça

2. Aşağıdakilerden hangisi, bir öğrencinin içinde yer alacağı gruplardan olamaz?
a. Öğretmen grubu
b. Etkinlik grubu
c. Oyun grubu
d. Arkadaş grubu

3. Hangisi sorumluluklarımızdan biri değildir?
a. Trafik kurallarına uymak
b. Çevremizi temiz tutmak
c. Arkadaşlarımızın ödevlerini yapmak
d. Başkalarının haklarını uygun davranmak

4. Grup çalışmalarında başarılı olmak için hangisi yapılmalıdır?
a. Her üye kendi görüşünü benimsemelidir.
b. Düşünceler grup üyelerinden saklanmalıdır.
c. Farklı düşüncelere izin verilmemelidir.
d. Görüşler grup üyeleriyle paylaşılmalıdır.

5. Aşağıdaki yasaları, çıkarıldıkları tarihe göre kronolojik olarak sıralarsak, hangisi günümüze en yakın zamanda yer alır?
a. Kadınlara Kaymakam ve Vali Olma Hakkını Tanıyan Yasa
b. Eğitim ve Öğretimi Birleştirme Yasası (Tevhid-i Tedrisat)
c. Medeni Kanun
d. Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkını Tanıyan Yasa

6. Aşağıdakilerden  hangisi vatandaş olarak hem hakkımız hem de sorumluluğumuzdur?
a. Seçimlerde adaylığımızı koymak
b. Partilerin propogandasını yapmak
c. Seçimlerde oy kullanmak
d. Seçimlerde sandık başında görev almak

7. Gökhan: Takım çalışmasının özünde güven duygusu vardır.
Elif: Takım çalışması bize zaman kazandırır.
Özlem: Tek başımıza yapamayacağımız işleri, takım çalışmasıyla kolaylıkla yaparız.
Onur: Takım çalışması, kişilerin güven duygusu geliştirmelerini engeller.
Yukarıdaki çocuklardan hangisi takım çalışması ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
a. Elif
b. Onur
c. Özlem
d. Gökhan

8. "Elif: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu; korunmaya ve bakıma muhtaç ailelere, çocuklara, sakatlara ve yaşlılara hizmet vermek amacıyla kurulmuştur."
Elif'in konuşmasına göre hangisi bu kurumun hizmetleri arasında değildir?
a. Okul açmak
b. Çocuk yuvaları açmak
c. Sığınma evleri açmak
d. Huzurevleri açmak

9. Hangisi birey olarak sahip olduğumuz haklardan değildir?
a. Yaşama
b. Çalışma
c. Seyahat
d. Sınırsız özgürlük

10. Herkesin sorumsuz davrandığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
a. Düzen
b. Kargaşa
c. Disiplin
d. Saygı

11. Aşağıda verilen hak ve sorumluluk eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
        Hak   -     Sorumluluk
a. Öğrenim hakkı - Okula Gitmek
b. Vatandaşlık - İşyeri açmak
c. Seçimlere katılmak - Aday olmak
d. Sağlık hizmetlerinden yararlanmak - Doktor olmak

12. Aşağıdakilerden hangisi kendimize karşı olan sorumluluklarımızdan biri değildir?
a. Haklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak
b. Gerektiğinde tüketici olarak hakkımızı aramak
c. Başkalarından daima yardım istemek
d. Kendimizi her bakımdan geliştirmek

13. Hangisi vatandaşlık görevlerimizden biri değildir?
a. Vergi vermek
b. Askerlik yapmak
c. Oy kullanmak
d. Üniversite öğrenimi görmek

14. Aşağıdakilerden hangisi bir çocuğun alabileceği rollerden biri değildir?
a. Okulda öğrenci
b. Ailede lider
c. Yayın Kulübü'nde üye
d. Sınıfta başkan

15. 0 - 6 yaş grubundaki çocuklardan eğitim göremeyenlerin de eğitim görebilmesi için aşağıdaki kurumlardan hangisi bir proje yürütmektedir?
a. Okul müdürlükleri
b. Anaokulları
c. Muhtarlıklar
d. Anne ve Çocuk Sağlığı Vakfı

Benzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder