Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

1 Ağustos 2011 Pazartesi

Hücre Organelleri - Ders Notları


A-Hücresel görevler ve ilgili yapılar
1-Hücre bölünmesinde rol alan yapılar
Çekirdek, Kromozomlar, Sentriol, Mikrotubule, Mikrofilament
2-Bilgi depolama ve aktarma
Çekirdek, Kromozom, DNA -> mRNA -> ribozom -> Enzim ve Proteinleri
3-Hücre zarı yapı maddeleri salgı maddeleri oluşturur
Ribozom, Granüllü ER, Düz ER, Golgi cihazları ve Veziküller
4-Lipid sentezi ve Zararlı maddelerin etkisizleştirilmesi
Düz ER
5-Sindirim ve geri dönüşüm
Lizozom ve Besin kofulu
6- H2O2 _ H2O + O2 Dönüşümü Peroksizom
7-Yapısal bütünlüğü korunması (Hücre iskeleti)
Mikrotubul, Mikrofilament, Ara filamentler,
8-Hücre hareketi
Siller ve Flagella, Mikrotubul, Mikrofilament (actin) ve Pseudopod(Yalancı ayak)
9-Çevre ile Madde alış verisi
Hücre zarı ve Veziküller
10-Hücreler arası bağlantılar
Desmosomes, Plasmodesma
11-Bitkilerde hücreler arası iletişim
Plazmodezma
12-Fotosentez: İnorganik maddelerden organik madde sentezi
Kloroplast
13-Metabolik atıkların depolanması dısa atılması
Vacuole
14-Solunum: Organik maddelerden oksijen kullanarak ATP (Enerji) üretimi
Mitokondri
15-Protein sentezi
Ribozom
16-Hücre osmotik basıncını düşüren
Mitokondri, Ribozom
17-Hücre osmotik basıncını artıran
Kloroplast, Lizozom
18-Çift katlı zar yapıdan oluşur
Kloroplast, Mitokondri
19-Tek katlı zar yapıdan oluşur
ER, Golgi cihazı, Lizozom, Peroksizom, Kofullar
20-Yapısında zar taşımayan organeller
Ribozom, Sentrozom
21-Hücrede madde tasınımında rol alırlar
Mikrotübül, Mikroflament, Motor proteinler, Veziküller, ER
22-Hücrede madde depolanmasında rol alırlar
Koful, ER, Levkoplast, Sitoplazma
23-Yapısında nükleik asit bulundurur
Çekirdek, Mitokondri, Kloroplast, Ribozom

B-Hücresel yapılar ve ilgili görevler
a. peroxisome
Yağların oksidasyonu, fotorespirasyon, hidrojen peroksitin parçalanması
b. microfilament
hücre iskeleti, hücre hareketi, organel hareketi
c. mitochondria
hücresel solunum; Krebs döngüsü, elektron transferi,
ATP sentezi
d. flagella
hareket
e. Çekirdek zarı
Çekirdeği korur ve madde giriş çıkısını düzenler
f. kromatin
yoğun DNA; heterokromatin (etkin olmayan) ve eukromatin (etkin)
g. çekirdek
genetik bölge; hücre süreçlerini kontrol eder
h. çekirdekçik
rRNA sentezi ve ribozom alt birimleri sentezi
I. ribosome
hücresel protein sentezi ; 2 altbirimli (büyük ve küçük)
j. granüllü ER
protein sentezi ve salgısal protein üretim ortamı
k. hücre zarı
Ulaştırma, tanıma ve hücre destek
l. granülsüz ER
Yağ sentezi, karbonhidrat metabolizması ve zararlı maddelerin yıkılması
m. Golgi aygıtı
ER lerden gelen maddelerin aktifleşmesi, birleşmesi, depolama
n. lysosome
Hücre içi sindirim: Autofag ve fagositoz
o. mikrotubule
Hücre iskeleti, sil- kamçı oluşumu, madde ve organel taşıma
s. sentriol
mikrotübül, sil, kamçı oluşumu, hücre bölünmesi

C-Hücre iskelet yapıları ve görevleri
1-Mikrotubul
Tübilinden oluşmuş içi bos tüpsü sarmal yapıda hücre sekli verir destekler, organel hareketi, kromozom hareketi, sil, kamçı ve sentroil oluşumu
2-Mikrofilament
(actin filamentler)
actin monomerlerin iki bükülmüş zincirleri kas kasılma, hücre sekli korumak pseudopodla hücresel hareket, sitoplazma akısı
3-Ara filamentler
Lifli proteinler (keratin) hücreye sekil verir, hücreler arası bağlantıların oluşumu

D- Hücre içi zar sistemi
a. Golgi - ER lerde üretilen maddelerin yağ, protein ve polisakkaritleri kullanılacakları yerlere iletmek için veziküller yapılara aktarır, Bu maddelerin aktifleştirilmesi, Bu  maddelerden karmaşık, bileşiklerin (Glikolipid, liporotein, fosfolipid vb) oluşumu, taşıyıcı-salgı Vezikülleri, Lizozom oluşumu
b. Taşıyıcı vezikül - ER ürünlerini hücre içinde değişik birim ve bölgelere taşıyan organel
c. Çekirdek zarı- İki katlı ve porlu zar yapı; Kalıtsal yapıların(Kromozom-DNA)korunmasını sağlar. Çekirdek plazması ile sitoplazma arasında Maddelerin (mRNA, tRNA, Ribozom alt birimleri, Enzim ve Proteinler)Geçişini kontrol eder
d. Granüllü ER -Taşıdıkları ribozomlarla hücre dışı görev yapan proteinsel (Enzim, Hormon)maddeler, Lizozom ve Peroksizom enzimleri. Hücre zar yapısına katılacak enzimler, reseptörler vb sentezlenmesi, taşınması
e. Granülsüz ER – Taşıdıkları enzimlerle Lipidlerin ve Karbonhidratların sentezi, zarlı maddelerin (toksin, uyuşturucu ve alkol) metaboliz edilmesi; kas hücrelerinde Ca iyonu depolar
f. Salgı veziküllü – Er ve Golgide oluşan zar proteinleri (Taşıyıcı, enzim, reseptör vb), steroid-proteinsel Hormonlar, Hücre dışında rol alan enzimlerin zara taşınması eklenmesi ve ekzositozla dış ortama atılması
g. Hücre zarı - Seçici geçirgen özelliği ile madde Alışverişi, ER ve veziküllerin oluşumu, tanıma, tutunma, koruma
h. Lizozom – Taşıdığı sindirim enzimleri ile hücre içi sindirim; Dış ortamdan hücreye alınan besin ve Mikroorganizmaları sindirmek(Fagositoz),Hücre içinde işlevsiz organel ve makro moleküleri sindirmek(Otofagosom).

E- boşlukları doldurun
1. ER lerde üretilen maddelerin zar ve diğer hücre yapılarına taşınmasını sağlar
Taşıyıcı veziküller
2. Mitokondrial enzimlerinin bulunduğu iç zar yapı
Krista
3. Hücreler arası bağlanma,tanımlama işlevi yapan glikolipid katman
Glikokaliks
4. Yağların oksidasyon enzimi ve katalaz bulunduran küçük kese eklinde zar yapı
peroksizom
5. Kloroplastlarda klorofil taşıyan kese seklinde zar yapılar
Grana
6. sil veya kamçıların hücreye bağlanma ve hareketinin gerçekleşmesini sağlayan yapı
bazal cisim
7. Çekirdek zarı ve hücre zarı arasındaki sıvı ortam
Sitoplazma
8. Hücrede sekil ve organel konumlarını belirler
Hücre iskeleti
9. Madde, organel taşınması, hücre hareketi ve sitokinezi gerçekleştirir
Mikroflament
10. Bitki hücresinde su, hava, artık madde depolar
koful

F-Endosimbiyoz Teorisini destekleyen kanıtlar
1-Boyutları: mitokondri ve kloroplast bakteri boyutlarına yakındır
2- DNA: mitokondri ve kloroplastta bakteriler gibi dairesel DNA bulunur ve çoğalmaları bakterilere benzer. (mitoz görülmez)
3-Proteinleri: mitokondri ve kloroplastta bakteri benzer taşıyıcı ve zar
proteinleri var. mitokondri ve kloroplast proteini kendi sentezlemek için
mRNA , tRNA ve ribozom taşır.
4-Ribozom özellikleri: mitokondri ve kloroplast ribozomları boyut, kimyasal olarak bakterilere daha yakın yapıdadır ve eukaryot bakteriler gibi antibiyotiklere duyarlılıkları vardır.
5-Zar yapısı: Mitokondri ve kloroplast dış zarları hücre zarı özelliklerinde olup iç zarları özgündür.Benzer Yazılar3 yorum:

  1. ne diyon aga sen y6ha!..............

    YanıtlaSil
  2. Sağolun ama işime yaramadı.... :(

    YanıtlaSil
  3. Hücresel organellerin hangisinde faaliyeti sonucu yoğunluk artar?

    YanıtlaSil