Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

27 Temmuz 2011 Çarşamba

Tekil, Çoğul (Singular, Plural) Konu Anlatımı


4. sınıf ingilizce konu anlatımı, 5. sınıf ingilizce konu anlatımı, tekil çoğul ingilizce ders anlatımı, singular, plural ders anlatımı, singular plural ingilizce ders anlatımı, konu anlatımı, singular plural ders anlatımı

Bazı isimleri sayabiliriz, bazı isimleri ise sayamayız.Sayılabilen isimler tekil veya çoğul olabilirler ama sayılamayan isimler daima tekildirler.

a)
Sonu “ o “ ile biten isimler potato , tomato ( es ) alarak , patatoes , tomatoes
b) Sonu “ x “ ile biten isimler box , fox ( es ) alarak , boxes , foxes
c) Sonu “ s “ ile biten isimler glass , class ( es ) alarak , glasses , classes
d) Sonu “ f , fe “ ile biten isimler shelf , knife ( ves ) alarak , shelves , knives
e) Sonu “ y “ ile biten isimler city ( ies ) alarak , cities , stories
f) Sonu “ ch , sh “ ile biten isimler watch ( es ) alarak , watches , dishes
g) Sonu “ y “ ile bitip kendinden önce “ bir sesli harf “ gelmesi durumunda
h) toy ( s ) alarak , toys , boys
i) Bunlardışında kalanlar ( s ) alarak , books , pens alarak çoğul yapılır.
j) Bir kural eşliğinde formülize edilebilen herşey İngilizce Gramerinde “ düzenli “ diye adlandırılır.
Yukarıda belli kurallar çerçevesinde çogul yapılabilen isim katogorileri gösterilmiştir.Belli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda ayrı ayrı ezberlenmek zorunda kalınan kelimeler ise “ düzensiz “ yapılardır. Aşağıda “ s ve türevleri “ile çoğul yapılamayan ayrı ayrı ezberlemek zorunda olduğumuz “düzensiz isimler" yer almaktadır

man adam men adamlar
woman
kadın women kadınlar
person
kişi people kişiler
foot
ayak feet ayaklar
fish
balık fish balıklar
louse
bit lice bitler
mouse
fare mice fareler
child
çocuk children çocuklar
tooth
diş teeth dişler
sheep
koyun sheep koyunlar
goose
Kaz geese Kazlar
this
bu these bunlar
that
şu those şunlar  

k) Çift olan herşey çoğul sayılır.
eyes
gözler shorts şort
jeans
kot pantalon shoes ayakkabı
scissors
makas tights tayt
knicers
kısa pantalon pajamas pijama
pants
pantalon braces askı
glasses
bardak binoculars dürbün
trousers
pantalon spectacles gözlük
clippers
kırpma aleti shears makas
tongs
maşa pincers kerpeten
dungarees
işçi pantalonu  

l) “ d “ şıkkında sonu “ f ve fe “ ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin düşüp yerlerine "ves"  getirildiğini söylemiştik.Bu isimler aşağıdaki gibidir.
Calf
buzağı calves buzağılar
Half
yarım halves yarımlar
Wife
kadın eş wives eşler
Self
kendi selves kendileri
Knife
bıçak knives bıçaklar
Leaf
yaprak leaves yapraklar
Shelf
raf shelves raflar
Thief
hırsız thieves hırsızlar
Wolf
kurt wolves kurtlar
Loaf
somun loaves somunlar
Sheaf
demet sheaves demetler
Yukarıdakiler dışında kalan isimler “ f ve fe “ ile bitmelerine rağmen sadece “ s “ alarak çoğul yapılır
Safe
kasa safes kasalar
Blief
inanç bliefs inançlar
Roof
çatı roofs çatılar
Chief
başkan chiefs başkanlar  

m) Her zamançoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler.
oborigines
yerli police polis
archives
arşiv remains kalıntı
riches
sevet savings tasarruf
cattle
sığır surroundings çevre
clothes
çamaşır thanks teşekkür
outdoors
dışarısı manners terbiye
dregs
tortu outskirts cıvar
eaves
saçak victuals erzak
environs
çevre goods mal
wages
haftalık maaş  

n) Türkçe’de sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizce’de sayılamayan isimler.
Advice
öğüt business
Baggage
bagaj entertainment gösteri
Bread
ekmek furniture mobilya
Money
para grief üzüntü
Cash
nakit knowledge bilgi
Fun
eğlence information bilgi
Homework
ev ödevi mail posta
Work
news haber


Benzer Yazılar2 yorum: