Sitemizi Facebook'ta Beğenmek İster misiniz?

22 Temmuz 2011 Cuma

Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları - 9


Aday öğretmenlere verilen eğitimlerden biri olan Hazırlayıcı Eğitim'in örnek sınav soruları ve cevapları
Hazırlayıcı Eğitim Sınav Soruları

1. Hangisi derece ve kademe ilerlemesini düzenleyen ilgili mercilerdir?
Derece                   Kademe
a. İl Milli Eğitim                  Bakanlık
b. Bakanlık                       İl Milli Eğitim
c. Kaymakamlık                İl Milli eğitim
d. Vali                             Okul Müdürü


2. Aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisi isteğe bağlı yıllık üzün kullanamaz?
a. Hizmetli              b. İşçi
c. Öğretmen            d. Teknisyen

3. Aşağıdaki kanunlardan hangisi sınıf öğretmenlerinin ceza ve taltifleriyle ilgili kanundur?
a. 657          b. 222          c. 2937       d. 4357

4. Bir öğretmenin kademe ilerlemesinin durdurulmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
a. Yüksek Disiplin Kurulu
b. İl Milli Eğitim Özlük Bürosu
c. Vali
d. İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu

5. Devlet memurlarının özlük hakları hangi kanunla düzenlenir?
a. 1702         b. 657          c. 2436         d. 1739

6. Kadın memura doğum yapması halinde verilecek mazeret izini süresi hangisinde doğru olarak verilmiştir?
         Doğumdan Önce      Doğumdan Sonra
a.       3 hafta                   6 hafta
b.       2 hafta                   4 hafta
c.       3 ay                      6 ay
d.       5 hafta                   1 ay

7. İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin 2. sicil amiri hangisidir?
a. Kaymakam                   b. İl Milli Eğitim Müdürü
c. Okul Müdürü        d. İlköğretim Müfettişi

8. Hangisi memura verilen disiplin cezalarından biri değildir?
a. Kınama
b. Sürgün
c. Memurluktan Çıkarma
d. Kademe ilerlemesinin durdurulması

9. Kademe ilerlemesi için aşağıdaki şartlardan hangisi gerekli değildir?
a. Bulunduğu kademede en az 3 yıl çalışmış olmalı
b. O yıl içerisinde olumlu sicil alması
c. İlerleyebileceği bir kademenin olması
d. Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olması


10. Hangisi memura tanınan hak ve yardımlardandır?
a. Sendika Kurma             b. Tedavi
c.Uygulamayı isteme          d. İzin

11. Bir MEM’ne şube müdürü olarak atanan memur bu idari göreve atanmadan önce hangi hizmet sınıfına dahil olabilir?
a. İdari         b. Sağlık
c. Teknik       d. Eğitim – Öğretim

12. Hangisi devlet memurunun uyması gereken yasaklardan değildir?
a. Ticaret ve serbest iş yapma yasağı
b. Gizli bilgileri açıklama yasağı
c. Şikayet ve dava açma yasağı
d. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

13. İl dışı tayini çıkan bir memurun yeni görev yerinde işe başlama süresi kaç gündür?
a. 5              b. 30            c. 15            d. 3

14. Devlet memurlarına hastalıkları halinde verilecek, raporlarla gösterilecek, lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksınız verilen izinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. 5 yıllık hizmeti olanlara 3 aya kadar
b. 10 yıllık hizmeti olanlara 6 aya kadar
c. 10 yıldan fazla hizmeti olanlara 12 aya kadar
d. Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren bir hastalığa yakalananlara 18 aya kadar

15. Aşağıdaki harcırah kanunu ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Okulun fotokopi masraflarını karşılamak için okul müdürüne verilir.
b. Kadrosuzluktan dolayı açıkta kalan memurlara verilir.
c. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine verilir.
d. Resmi ve milli spor karşılaşmalarında seyahat edecek sporcu ve idarecilere verilir.
16. Aşağıdakilerden hangisi memurluğun sona ermesi hallerinden biri değildir?
a. Memurluktan çekilme
b. Yaş haddi ve malullük
c. Ölümü
d. Aylıktan kesme cezası alma

17. Sicil notları ile ilgili bilgilerin hangisi yanlıştır?
a. 60 – 70     Orta
b. 76 – 89     İyi
c. 90 – 100    Çok İyi             
d. 0 – 59       Yetersiz

18. Hangisi görevden uzaklaştırma yetkisine sahip değildir?
a. Valiler
b. Kaymakamlar
c. Okul Müdürleri
d. Atamayla Yetkili Amirler

19. Bir memurun mazeretsiz olarak görev yerini kaç gün terk etmesi halinde görevinden çekilmiş sayılır?
a. Aralıklı olarak 7 gün
b. Aralıksız olarak 10 gün
c. Aralıksız olarak 7 gün
d. Aralıklı olarak 10 gün

20. Hangisinin direk olarak görevden uzaklaştırma yetkisi vardır?
a. İl Milli Eğitim Müdürü
b. Kaymakam
c. Vali
d. Bakanlık MüfettişiBenzer Yazılar0 yorum:

Yorum Gönder